ليست قيمت نرم افزار ها

ليست قيمت نرم افزار ها

نرم افزاری سیناپردازش

ليست قيمت نرم افزار ها نرم افزاری سیناپردازش

ردیف نام نرم افزار شرح و امکانات نرم افزار قیمت (ریال)
۱ نرم افزاردبيرخانه سروش نسخه ۶/۲ نرم افزار دبیرخانه برای ثبت نامه‌های وارده و صادره همراه با گزارش‌گیری کامل، نسخه غير شبكه – داراي بانك اطلاعاتي sql server براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱/۹۰۰/۰۰۰
۲ نرم افزار دبيرخانه سروش نسخه ۶/۳ داراي امكان ثبت نامه‌های وارده و صادره همراه با گزارش‌گیری‌هاي متنوع ، امکان اسكن نامه هاي وارده و ذخيره نامه‌هاي صادره در بانك اطلاعاتي و تمامی امکانات نسخه ۶/۲ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/۹۰۰/۰۰۰
۳ نرم افزار دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۴ داراي امكان بایگانی نامه‌ها و مدارك و امكان ايجاد پرونده براي اشخاص و موضوعات متنوع بدون محدوديت و امكان ذخيره تمامي فايل‌هاي با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي و …. همراه با تمامی امکانات سروش نسخه ۶/۳ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۳/۵۰۰/۰۰۰
۴ نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۵ امكان تعريف دسترسي براي كاربران در قسمت كنترل‌ها، گروه‌ها و طبقه بندي نامه ها همراه با كليه امكانات سروش نسخه ۶/۴ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۴/۲۰۰/۰۰۰
۵ نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۶ ثبت ارجاعات نامه ها به تعداد دلخواه با ساعت و تاریخ ، ارجاع همراه با ثبت اقدامات انجام شده، امکان اضافه نمودن کادرهای دلخواه به قسمت های مختلف بایگانی، امکان ارسال کارتابل ، امکان ارسال نامه های داخلی همراه با كليه امكانات سروش نسخه 6.5 براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۴/۵۰۰/۰۰۰
۶ نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۳ امكان تعریف کدینگ دلخواه و در ۴ سطح (گروه، كل ، معين و تفضيلي ) با امكان اخذ کلیه گزارشات مورد نیاز حسابداران از پيش تعريف شده و قابل تعريف . براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/200/۰۰۰
۷ نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۴ امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۳ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/۵۰۰/۰۰۰
۸ نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۵ امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، تعريف دسترسي هاي متنوع براي كاربران جهت دسترسي به قسمت‌هاي مختلف برنامه همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۴ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۳/۸۰۰/۰۰۰
۹ نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۶ امکان تبدیل دیتابیس اکسل دارایی و تبدیل به سند، امکان گزارش‌گیری دفاتر درآمد و هزینه ویژه مشاغل، تحلیل دفترها در چند سطوح مختلف، تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای، جستجوی اسناد بر اساس اطلاعات درج شده در سند، امکان ایجاد تعیین دسترسی برای اسناد صادر شده توسط کاربر، ثبت اطلاعات سند به تفکیک، امکان دسته بندی حسابها به صورت درختی، امکان ارسال خروجی گزارشات به فرمت های مختلف، دارای امکان اسکن ضمایم اسناد همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۵ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۴/۵۰۰/۰۰۰
۱۰ نرم افزار فرم ساز نرم افزار جامع دارای امکان تعریف انواع فرم های اداری و تجاری، تعریف فرم‌های محاسباتی و … امكان چاپ متون دلخواه بر روي فرم‌هاي چاپ شده ، عدم محدوديت در تعريف فرم‌ها ، امكان تعريف چند صفحه در يك پرونده ، امكان درج كلمه عبور در دو سطح مدير و كاربر و … براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 9/۵۰۰/۰۰۰
۱۱ نرم افزار تبليغاتي سیناپک نرم افزاری مناسب برای شرکت های خصوصی و موسسات اداري . دارای دفتر تلفن، تلفن های ضروری و … همراه با تصاویر زمینه دلخواه مشتریان (حداکثر ۶ تصویر) جهت درج آرم و نام شرکت و تکثیر آن به مقدار نامحدود و ارائه به مشتریان خود. براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲ نرم افزار دفتر تلفن سیناپک نرم افزاری مناسب برای شرکت های خصوصی و موسسات اداري . دارای دفتر تلفن، تلفن های ضروری و تقويم شمسي و رويدادها همراه با نسخه محدود و نمايشي نرم افزارها با قفل نرم افزاري براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱۰۰/۰۰۰
۱۳ نرم افزار پيغام ساز امكان ارسال پيغام همراه با فايل به كاربران در شبكه با رعايت كليه اصول پيغام سازي ( حداقل ۳ كاربره ) ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴ نرم افزار حسابداری آسان غزال ( پایه) امكان تعريف حسابهاي تفضيلي بصورت تفكيك شده ( حسابهاي بانكي ، اشخاص ، درآمد، هزينه ، صندوق و تنخواه گردان، و حسابهاي ديگر) ، امكان ثبت سندها بصورت تفكيك شده (دريافت ، پرداخت ، واريز ، برداشت ، درآمد، هزينه و سند آزاد) امكان گزارش‌گيري از دفتر روزنامه و حساب‌هاي تفضيلي در بازه زماني دلخواه همراه با امكان تعريف فرمها و ليست‌هاي گزارش‌گيري به دلخواه و … براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 1/25۰/۰۰۰
۱۵ نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال( ساده) امكان صدور فاكتور ، ثبت مشتريان ، نگهداري مانده بدهي و بستانكاري مشتريان ، نگهداري مانده صندوق ، بانكها و موجودي كالاها براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 1/25۰/۰۰۰
۱۶ نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال (فروشگاهی) امكان استفاده از باركدخوان در هنگام صدور فاكتور خريد و فروش، امكان صدور پيش فاكتور ، تبديل پيش فاكتور به فاكتور ، امكان طراحي فاكتورهاي فروش ، پيش فاكتور و رسيد انبار توسط كاربر و دلخواه ، دسترسي به حسابداري آسان ، ثبت چك‌هاي دريافتي و صادره در برنامه چك چاپ ، امكان گزارش‌گيري از فاكتورها و پيش فاكتورها و … همراه با كليه امكانات غزال نسخه ساده براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۷ نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال( نسخه شرکتی) امكان تعريف كاربران به تعداد دلخواه ، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه) داراي كاردكس انبار ، خروجي به اكسل و تعريف دسترسي قسمتهاي مختلف به كاربران و …. همراه با كليه امكانات نسخه كامل براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/5۰۰/۰۰۰
۱۸ نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال( مشاغل صنف طلا و جواهر) درخواست قيمتهاي روز طلا، دلار، اونس و … در هنگام ورود به برنامه ،داراي امکان نگهداري موجودي طلاها به تعداد و به گرم با محاسبه نرخ روز، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه)  …. همراه با كليه امكانات نسخه شركتي براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 7/7۰۰/۰۰۰
۱۹ نرم افزار رایبد (انبارداری- نسخه یک) امكان ثبت كالاهاي مصرفي و ضايعات، كاردكس ورود و خروج كالا با فرم چاپي دلخواه ، ارتباط مستقيم با فاكتورهاي خريد و فروش ، ثبت رسيد انبار با فرم چاپي دلخواه ، امكان گروه بندي و دسته بندي كالاهاي تعريف شده، امكان انبار گرداني در سطوح مختلف، گزارشگيري كامل و دلخواه از كليه فرآيندها ، ثبت كليه فرآيندهاي مربط با ورود و خروج كالا و امكانات ديگر ۲/۵۰۰/۰۰۰
20 نرم افزار رایبد (انبارداری –  نسخه دو) امكان ثبت كالاهاي مصرفي و ضايعات، كاردكس ورود و خروج كالا با فرم چاپي دلخواه ، ارتباط مستقيم با فاكتورهاي خريد و فروش ، ثبت رسيد انبار با فرم چاپي دلخواه ، امكان گروه بندي و دسته بندي كالاهاي تعريف شده، امكان انبار گرداني در سطوح مختلف، گزارشگيري كامل و دلخواه از كليه فرآيندها ، امکان ثبت درخواست خرید و سفارش کالا ،ثبت كليه فرآيندهاي مربط با ورود و خروج كالا و امكانات ديگر 3/۵۰۰/۰۰۰
21 چک چاپ نسخه اداری ۶٫۱ دارای امکان چاپ بر روی انواع چک‌های موجود همراه با صدور رسید آن ها، گزارش‌گیری متنوع از چک‌های صادره ، دارای بانک اطلاعاتی SQL براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 9۵۰/۰۰۰
22 چک چاپ نسخه اداری ۷ داراي کلیه امکانات نسخه ۶٫۱ با امکان نگهداری موجودی حسابها و ثبت چکهای دریافتی از مشتریان و امکان چاپ نگاتیو و بارکد بر روی چک براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 1/60۰/۰۰۰
23 چک چاپ نسخه پیشرفته دارای کلیه امکانات نسخه ۶٫۱ و ۷ همراه با امکان راس‌گیری، مغایرت‌گیری، تعریف حساب مشتریان و رسم نمودار چک ها همراه با گزارشگيري از گردش حساب مشتريان براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 2/2۰۰/۰۰۰
24 چک چاپ نسخه سازمانی دارای کلیه امکانات پیشرفته همراه با امکانات گزارش‌گیری مدیریتی، یادآور ،خزانه‌داری، مغایرت گیری ماهانه و چاپ رسیدهای چک چند برگی براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲/90۰/۰۰۰
25 نرم افزار خزانه داری غزال دارای کلیه امکانات نسخه سازمانی همراه با برنامه حسابداری محض و مغایرت گیری خودکار ، حداقل دو کاربره براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۳/۶۰۰/۰۰۰
26 نرم افزار مطب ( نسخه پایه ) امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران ، امکان ثبت انواع خدمات و تعرفه خدمات پزشکی ، امکان نوبت دهی به بیماران، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. 1/95۰/۰۰۰
27 نرم افزار مطب ( نسخه ساده ) امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار، امکان اسکن مدارک پرونده بیماران ، همراه با امکانات نسخه پایه ، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. ۵/۰۰۰/۰۰۰
28 نرم افزار مطب (نسخه استاندارد) چاپ قبض، امکان استفاده از دستگاههای قلم نوری، امکان افزودن فایل‌های مختلف به سوابق بیمار، تعیین سطح دسترسی برای کاربران به قسمتهای مختلف برنامه، امکان تعریف کاربر منشی و دکتر ، امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت، امكان گزارش‌گیری از قبضهای صادره در بازه های زمانی دلخواه ، امكان گزارش‌گیری از مانده صندوق در بازه‌های زمانی دلخواه ، امکان ثبت مشخصات تکمیلی بیماران ، همراه با امکانات نسخه ساده، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. 8/۰۰۰/۰۰۰
29 نرم افزار مطب (نسخه تخصصی) امکان تهیه لیست بیمه، امکان رسم نمودار رشد برای کودکان ، امکان استفاده در آزمایشگاه، همراه با امکانات نسخه استاندارد، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. ۱2/۰۰۰/۰۰۰
30 نرم افزار مطب ( کلینیک عادی )  امکان برقراری گفتگوی صوتی و تصویری و نوشتاری بین منشی و پزشک به همراه ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت در مطب ، همراه با نرم افزار های حسابداری آسان و محض و چک چاپ، امکان تعریف چند پزشک ، همراه با امکانات نسخه تخصصی، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. ۱۵/۰۰۰/۰۰۰
31 نرم افزار حضور و غیاب سفیر ( پایه ) ثبت ورود و خروج پرسنل بدون نياز به کارت هاي ساعت زن، دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل در هر بازه زماني، امکان تعريف روزهاي تعطيل در تقويم نرم افزار، دريافت گزارش از ساعت ورود و خروج کاربران در بازه ي زماني دلخواه، دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل بصورت پاره وقت و براساس ساعت، دريافت گزارش از تشريح کارکرد پرسنل ،امکان تعريف پرسنل تمام وقت و نيمه وقت، امکان ورود اطلاعات از فايل هاي خروجي ساعت هاي کارت زن ،داراي دفترتلفن و تلفن هاي ضروري و تقويم روزانه ،همراه با ثبت يادداشت هاي روزانه، امکان ارسال گزارشات به اکسل و ورود با الگوهاي دلخواه ، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید. 2/50۰/۰۰۰

* در صورت خريد دو يا چند نرم افزار به صورت همزمان ( در هنگام صدور فاكتور، در یک قفل) امكان استفاده از ۱۵% درصد تخفيف ويژه وجود خواهد داشت. ** قيمت‌هاي فوق (غير از موارد ذکر شده) براي غير شبكه محاسبه شده و براي نسخه شبكه براساس تعداد كاربران قيمت نرم افزار تعيين مي‌گردد. *** نرم افزار هاي فوق غير از رديف ۱۲ و ۱۱ داراي قفل سخت افزاري USB هستند. ليست قيمت نرم افزار ها

ردیف نام نرم افزار شرح و امکانات نرم افزار قیمت (ریال)
32 نرم افزار سروش (نسخه ۷) اتوماسیون اداری امکان ثبت نامه‌های وارده، صادره و پيش نويس همراه با گزارش‌گیری های متنوع و امکان ارسال نامه‌های داخلی با فرمت‌های قابل تعریف با امکان ‌پیگیری و ردیابی نامه‌‌های داخلی و گزارشگیری‌های دلخواه و امکان تعیین سطح دسترسی به اشخاص و قسمت‌های برنامه (۳۰ كاربره) پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
33 نرم افزار جامع سيناپك بسته كامل سيناپك شامل تمامي نرم افزار هاي موجود در سيناپك مي‌باشد. رديف هاي ۲ تا ۲۲ در ليست قيمت. ( ۵ كاربره ) پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۵۰/۰۰۰/۰۰۰
34 نرم افزار دبيرخانه و بايگاني(سروش نسخه ۶/۴) داراي امكان بایگانی نامه‌ها و مدارك و امكان ايجاد پرونده براي اشخاص و موضوعات متنوع بدون محدوديت و امكان ذخيره تمامي فايل‌هاي با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي و …. همراه با تمامی امکانات سروش نسخه ۶/۳ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۳۱/۰۰۰/۰۰۰
35 نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني (سروش نسخه ۶/۵) امكان تعريف دسترسي براي كاربران در قسمت كنترل‌ها، گروه‌ها و طبقه بندي نامه ها همراه با كليه امكانات سروش نسخه ۶/۴ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۳۵/۰۰۰/۰۰۰
36 نرم افزار حسابداری محض نسخه ۲/۴ امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، تعريف دسترسي هاي متنوع براي كاربران جهت دسترسي به قسمت‌هاي مختلف برنامه همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۳ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۲۴/۰۰۰/۰۰۰
37 نرم افزار غزال (فروشگاهي كامل) امكان استفاده از باركدخوان در هنگام صدور فاكتور خريد و فروش، امكان صدور پيش فاكتور ، تبديل پيش فاكتور به فاكتور ، امكان طراحي فاكتورهاي فروش ، پيش فاكتور و رسيد انبار توسط كاربر و دلخواه ، دسترسي به حسابداري آسان ، ثبت چك‌هاي دريافتي و صادره در برنامه چك چاپ ، امكان گزارش‌گيري از فاكتورها و پيش فاكتورها و … همراه با كليه امكانات غزال نسخه ساده پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱۳/۰۰۰/۰۰۰
38 نرم افزار غزال (شركتي ) امكان تعريف كاربران به تعداد دلخواه ، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه) داراي كاردكس انبار ، خروجي به اكسل و تعريف دسترسي قسمتهاي مختلف به كاربران و …. همراه با كليه امكانات نسخه كامل پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱۹/۵۰۰/۰۰۰
39 چک چاپ نسخه سازمانی دارای کلیه امکانات پیشرفته همراه با امکانات گزارش‌گیری مدیریتی، یادآور ،خزانه‌داری، مغایرت گیری ماهانه و چاپ رسیدهای چک چند برگی پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. 21/۰۰۰/۰۰۰
40 چک چاپ نسخه پیشرفته دارای کلیه امکانات نسخه ۶٫۱ و ۷ همراه با امکان راس‌گیری، مغایرت‌گیری، تعریف حساب مشتریان و رسم نمودار چک ها همراه با گزارشگيري از گردش حساب مشتريان پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱7/۰۰۰/۰۰۰

* قيمت‌هاي فوق غير از رديف 32 و 33 براي غير شبكه محاسبه شده و براي نسخه شبكه براساس تعداد كاربران قيمت نرم افزار تعيين مي‌گردد. ** نرم افزار هاي فوق داراي قفل سخت افزاري USB هستند.

41 نرم افزار جامع سيناپك بسته كامل سيناپك شامل تمامي نرم افزار هاي موجود در سيناپك مي‌باشد. رديف هاي ۲ تا ۲۳ در ليست قيمت براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد. ۱7/۰۰۰/۰۰۰

* نرم افزار فوق داراي قفل سخت افزاري USB مي‌باشد. ** نرم افزار فوق داراي پشتيباني رايگان به مدت يكسال مي‌باشد. و پس از پايان اتمام پشتيباني به درخواست مشتري امكان تمديد آن وجود خواهد داشت. لطفا برای خرید نرم افزار با شماره تلفن ۸۸۷۴۵۴۷۴ تماس حاصل فرمائید.