مقایسه نسخه‌های دبیرخانه و بایگانی سروش ۶

مقایسه نسخه‌های دبیرخانه و بایگانی سروش ۶

ردیف شــــــــــرح ۶٫۲ ۶٫۳ ۶٫۴ ۶٫۵ ۶٫۶
۱ ثبت نامه‌های وارده و صادره Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۲ امکان جستجوی ساده در نامه‌ها Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۵ دارای سیستم پشتیبانگیری دستی و خودکار بر روی هارد Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۶ امکان دسته بندی نامه‌های وارده و صادره Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۶ استفاده گسترده از  صفحه کلید و بدون نیاز از ماوس Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۷ امکان نصب بر روی ویندوزهای xp – 7 – 8 -10 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۸ محیط کاملا فارسی و راهنمای استفاده از بخش‌ها Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۲ امکان تفکیک نامه های پستی، فکس ، دستی و پست الکترونیک Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۴ امکان چاپ آدرس و مشخصات مخاطبین بر روی پاکت delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۵ دارای دفتر تلفن گسترده همراه با جستجوی آسان بر اساس مشخصات مخاطبین delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۱ امکان اسكن نامه های صادره و وارده delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۸ امکان ایجاد پرونده در قسمت بایگانی برای اشخاص و موضوعات delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۱۹ امكان درج نامه‌ها و اسناد الکترونیکی در پرونده‌ها delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
۲۰ امكان ذخيره فايل‌ها با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog Actions-dialog
امکان طبقه بندی نامه‌ها همراه با تعیین دسترسی به کاربران delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۳ اجرای برنامه به صورت شبكه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۱ ایجاد پرونده به تعداد نامحدود و ارتیاط خودکار با قسمت های مختلف برنامه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۲ دارای امکان اسکن نامه ها به هر تعداد صفحه و بدون نیاز به اختصاص نام به فایل های اسکن شده delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۳ دسترسی به برنامه ورد جهت تایپ نامه ها بدون نیاز به اختصاص نام به فایهای ایجاد شده delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۴ ثبت و دسته بندی موضوعات مختلف شامل مخاطبین، پرونده های کامپیوتری، کتاب، مجله، نوار و … delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۵ درج متن نامه و استخراج اطلاعات نامه از بانک سیستم و چاپ آن delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۶ امکان تعریف الگو برای فایل های ورد delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۷ تعیین سطح دسترسی در تمامی قسمت های برنامه برای کاربران (در نسخه شبکه) delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۸ امکان ثبت رونوشت نامه ها به هر تعداد delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۲۹ امکان ثبت نامه  توسط دو یا چند کاربر به طور همزمان (در نسخه شبکه) delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۳۰ نمایش محتویات پرونده و دسته بندی موضوعات و اختصاص شماره برگه به هر کدام delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۳۱ دسترسی به سیستم در سطوح مختلف امنیتی و قابل تغییر توسط مدیر سیستم delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog Actions-dialog
۳۲ ثبت ارجاعات نامه ها به تعداد دلخواه با ساعت و تاریخ delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog
۳۳ ارجاع همراه با ثبت اقدامات انجام شده delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog
۳۴ امکان اضافه نمودن کادرهای دلخواه به قسمت های مختلف بایگانی delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog
۳۵ امکان ارسال کارتابل delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog
۳۶ امکان ارسال نامه های داخلی delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 Actions-dialog

مقایسه نسخه‌های دبیرخانه و بایگانی سروش ۶