مقایسه نسخه های چک چاپ

             نرم افزاری سینا پردازش، پیشرو در ارائه و تولید نرم افزارهای کاربردی


امکانات نرم افزارچک چاپ

نسخه نمایشی و محدود

اداری نسخه 6.1

اداری نسخه 7

نسخه پیشرفته

نسخه 8

نسخه سازمانی

نسخه 8.1

عدم محدودیت در ثبت چک و چاپ آن

û

ü

ü

ü

ü

تعریف پارامتر سال در تاریخ به حروف و عدد با دو یا چهار رقم به صورت خودکار

ü

ü

ü

ü

ü

درج خودکار سریال چک، تاریخ، مبلغ به حروف و مبلغ پرفراژ

ü

ü

ü

ü

ü

امکان چاپ بر روی کلیه چک های فارسی با حروف لاتین و فارسی

ü

ü

ü

ü

ü

امکان جداسازی ارقام سه رقم سه رقم مبلغ به عدد با کاراکترهای دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

تبدیل خودکار مبلغ و تاریخ چک به حروف

ü

ü

ü

ü

ü

امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک

ü

ü

ü

ü

ü

تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا  وسط و بصورت افقی یا عمودی

ü

ü

ü

ü

ü

امکان درج چهار متن ثابت و متغیر برروی چک یا رسید آن

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تعریف چند شیوه برای یک حساب بانکی

ü

ü

ü

ü

ü

امکان درج آرم، یا امضا بر روی چک یا رسید آن

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تغییر قلم (نوع، رنگ، اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تعریف انواع حساب ها و دسته چک

ü

ü

ü

ü

ü

امکان خط زدن عبارت حواله کرد با کارکترهای دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

دارای پیغام هشدار در هنگامی که پنج برگ یا کمتر از برگ های دسته چک باقی مانده است 

ü

ü

ü

ü

ü

دارای پیغام هشدار وقتی که آخرین برگ چک صادره می گردد

ü

ü

ü

ü

ü

مرتب سازی مطالب مندرج در جدول  گزارشات براساس عناوین

ü

ü

ü

ü

ü

امکان نصب روی ویندوز 10

û

û

ü

ü

ü

دارای بانک اطلاعاتی با امکان جستجو براساس اطلاعات وارد شده

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تعریف کلمه عبور برای ورود به برنامه

ü

ü

ü

ü

ü

چاپ معادل مبلغ چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه

ü

ü

ü

ü

ü

تعریف بازه زمانی برای نمایش دائمی رکوردهای ثبت شده

ü

ü

ü

ü

ü

امکان پشتیبان گیری خودکار و دستی برای انتقال اطلاعات به یک کامپیوتر دیگر

û

ü

ü

ü

ü

امکان صدور چک از دسته چکهایی که برای آنها حساب تعریف نشده باشد

û

û

ü

ü

ü

امکان ذخیره شیوه های جدید دسته چک توسط کاربر بدون نیاز با واحد پشتیبانی

û

ü

ü

ü

ü

امکان اتصال یک شیوه دلخواه به یک دسته چک

û

ü

ü

ü

ü

تفکیک نمایش وضعیت چکها با رنگهای مختلف (در حال صدور، درجریان وصول، پاس شده، برگشتی و باطل شده)

û

û

ü

ü

ü

امکان تهیه گزارش و چاپ از لیست چک های صادره

ü

û

ü

ü

ü

درج خودکارروزهای هفته (شنبه ، یکشنبه ، …) بر روی چک یا رسید آن

ü

û

ü

ü

ü

امکان چاپ بارکدبرروی چک یا رسید آن

ü

û

û

ü

ü

امکان چاپ نگاتیو (معکوس) پارامترهای چاپی

ü

û

ü

ü

ü

امکان تعریف شیوه های مختلف و دلخواه برای چاپ لیست های گزارشگیری

û

û

ü

ü

ü

امکان تعریف شیوه های مختلف و دلخواه برای اسناد دریافت و پرداخت

û

û

û

ü

ü

امکان تهیه گزارش از موجودی حسابها قبل و پس از وصول اسناد

û

û

û

ü

ü

ثبت چک های دریافتی از مشتری با تفکیک رنگ وضعیت در لیست گزارش

û

û

ü

ü

ü

دارای پیغام هشدار هنگام صدور چک در صورت کافی نبودن موجودی

û

û

û

ü

ü

امکان تعریف کاربر برای ورود به برنامه با دسترسی خاص هر کدام

û

û

û

ü

ü

امکان تعریف حسابهای مختلف (جاری، پس انداز، قرض الحسنه و …  )

û

û

ü

ü

ü

آگاهی از موجودی حسابها در هنگام صدور چک

û

û

ü

ü

ü

اتصال روزهای هفته (شنبه، یکشنبه…) به تاریخ به حروف در صورت نیاز

û

û

ü

ü

ü

اتصال متن کادر بابت به متن در وجه در هنگام صدور چک و در صورت نياز

û

û

ü

ü

ü

امکان ارسال لیست های گزارشگیری به اکسل

û

û

û

ü

ü

آگاهی از موجودی حسابها قبل و پس از وصول اسناد و چک ها

û

û

û

ü

ü

مغایرت گیری به صورت دستی

û

û

û

ü

ü

راس گیری چکهای دلخواه در بازه های مختلف زمانی از چک های ثبت شده و ثبت نشده

û

û

û

ü

ü

امکان نصب و استفاده در کلیه ویندوزها

û

û

û

ü

ü

امکان واگذاری و پاس چند چک بصورت گروهی به یک حساب دلخواه

û

û

û

ü

ü

امکان استفاده چند کاربر از برنامه به صورت همزمان (در نسخه شبکه)

û

û

û

ü

ü

امکان اسکن چکهای صادره و دریافتی و ذخیره آنها در بانک اطلاعاتی

û

û

û

ü

ü

امکان نصب روی ویندوز 10

û

û

û

ü

ü

امکان تعریف شیوه های مختلف گزارشگیری در قسمت گردش حساب

û

û

û

ü

ü

امکان تعریف حسابهای غیربانکی مانند صندوق، تنخواه گردان، هزینه، کارمزد بانک و …

û

û

û

ü

ü

دارای بانک اطلاعاتی مشتریان همراه با امکان تهیه گردش حساب هر کدام

û

û

û

ü

ü

امکان نصب و استفاده در ویندوزهای تحت دامین

û

û

û

ü

ü

امکان نمایش و چاپ تاریخ به صورت شمسی و میلادی

û

û

û

ü

ü

رسم نمودار از لیست گزارش چک های صادره

û

û

û

ü

ü

یادآوری جهت نمایش چک های صادره و دریافتی در هنگام ورود به برنامه

û

û

û

ü

ü

امکان ارسال کارشناس به محل مشتری در صورت نیاز برای نصب و آموزش

û

û

û

ü

ü

دارای برنامه هشدار کسری موجودی حساب های بانکی

û

û

û

û

ü

امکان چاپ رسید چک همراه با تصویر چک و آرشیو آن

û

û

û

û

ü

امکان چاپ انواع چکهای ارزی و ریالی

û

û

û

û

ü

امکان واگذاری چند چک به صورت يكجا به بانک يا مشتریان

û

û

û

û

ü

امكان تهيه گزارش روزانه مديريتي بر اساس كليه حسابهاي بانكي

û

û

û

û

ü

امکان ترازگیری از گردش حسابها بصورت دو ستونی یا چهار ستونی

û

û

û

û

ü

امکان صدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ

û

û

û

û

ü

امکان صدور انواع رسید چک، دستور پرداخت، تاییدیه چک و … با شماره سریال مخصوص به هر کدام

û

û

û

û

ü

امکان استفاده از متنهای تکراری در رسید چک

û

û

û

û

ü

امکان استفاده از چاپگرهای سوزنی و جوهر افشان

û

û

û

û

ü

هزینه ارسال رایگان

û

û

û

û

ü