نرم افزار ناشر

ناشر

نرم افزار ناشر

برخی از امکانات ناشر

کاربرد در نشر
• درج تصاویر با فرمت های مختلف (BMP, JPG, PNG…) برای پرونده ها
• یکبار درج و نمایش در تمام صفحات، صفحات زوج، صفحات فرد، انتخابی، …
• تنظیم درصد شفافیت کل تصویر
• درج تصاویر دارای محدوده شفاف
• تنظیم ابعاد، برش و بزرگنمایی و زاویه تصاویر
• درج تصاویر براساس اسامی قابل محاسبه
• خواندن پرونده های زرنگار ۷۶ ارسال شده از Zar2Image

• جداسازی خودکار تصاویر پرونده برای جایگزینی و یا جابجایی تصاویر

• خواندن پرونده های فرم بندی شده در Zar2Image با امکان جابجایی، تغییر ابعاد، درج ، حذف، جایگزینی، صفحات موجود در هر فرم و درج انواع اشکال، متن و تصاویر مختلف روی صفحات دلخواه فرم

• درج تمام یا صفحات انتخابی از پرونده های PDF
• تنظیم درصد شفافیت صفحات PDF
• تنظیم ابعاد، برش و بزرگنمایی و زاویه صفحات PDF
• درج نام پرونده و شماره صفحات PDF براساس اسامی و شماره های قابل محاسبه
• تبدیل پرونده های تک صفحه ای به «دو یا چند صفحه در یک صفحه»
• درج شماره صفحات به صورت نمادهای دلخواه
• درج انواع کادرها

تولید انواع تقویم
• سررسید با قابلیت های:
پنج شنبه وجمعه دریک روز
ابتدای ماه در صفحه جدید
انتخاب تعداد روز درهرصفحه
چند سال دریک صفحه
• انتخاب صفحات خالی میانی
• درج انواع مناسبت

• درج اوقات شرعی
• انتخاب خصوصیات شیوه (قلم، رنگ، تصویر، زمینه، …) برای روزهای با ویژگی های خاص (روزهای

تعطیل، جمعه، مناسبت خاص، اول هر ماه، …)
• درج روز، هفته و …. مانده از سال و گذشته از سال
• انتخاب انواع عدد و متن به صورت تصویر و PDF برای درج به جای اجزاء به کار رفته
• عدم محدودیت در استفاده از انواع تصاویر و پرونده های PDF برای پس زمینه (درج تصاویر مختلف برای هر صفحه به صورت مجزا)

• طراحی سررسید برای یک سال و تولید خودکار آن برای سال های بعد.
• امکان تغییر نام روزهای هفته، ماه ها، مناسبت ها برای کلیه زبانها.
• امکان تعریف انواع گاهشماری (شمسی، قمری، میلادی، زرتشتی، …)
• خروجی با فرمت PDF مناسب برای فرم بندی و چاپ
• تغییر سریع و آسان تعداد و ابعاد صفحات

• فرم بندی پرونده های PDF حتی پرونده های تولید شده توسط نرم افزار های دیگر

• محیط کار فارسی/انگیسی

ناشر

ناشر