مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا

مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا

ردیف شــــــــــرح بدون قفل پایه ساده استاندارد تخصصی کلینیک عادی کلینیک تخصصی
نمایشی و محدود ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰

هرپزشک اضافه

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

بسته به نوع نرم افزار تولید شده هزینه محاسبه میگردد
۱ امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران تا ۳۰ بیمار
۳ امکان ثبت انواع خدمات و تعرفه خدمات پزشکی
۴ امکان نوبت دهی به بیماران
۵ امکان اسکن مدارک پرونده بیماران delete-icon1
۶ امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار delete-icon1
۷ امکان ثبت مشخصات تکمیلی بیماران delete-icon1 delete-icon1
۸ امكان گزارش‌گیری از مانده صندوق در بازه‌های زمانی دلخواه delete-icon1 delete-icon1
۹ امكان گزارش‌گیری از قبضهای صادره در بازه های زمانی دلخواه delete-icon1 delete-icon1
۱۰ امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت delete-icon1 delete-icon1
۱۱ امکان تعریف کاربر منشی و دکتر delete-icon1 delete-icon1
۱۲ تعیین سطح دسترسی برای کاربران به قسمتهای مختلف برنامه delete-icon1 delete-icon1
۱۳ امکان افزودن فایل‌های مختلف به سوابق بیمار delete-icon1 delete-icon1
۱۴ امکان استفاده از دستگاههای قلم نوری delete-icon1 delete-icon1
۱۵ چاپ قبض delete-icon1 delete-icon1
۱۶ امکان استفاده در آزمایشگاه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۱۷ امکان رسم نمودار رشد برای کودکان delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۱۸ امکان تهیه لیست بیمه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۱۹ امکان تعریف چند پزشک delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۲۰ امکان برقراری گفتگوی صوتی و تصویری و نوشتاری بین منشی و پزشک به همراه ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت در مطب delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۲۱ پشتیبانی از طریق تلفن و اینترنت
۲۲ نصب و آموزش رایگان در محل مشتری
۲۳ پشتیبانی حضوری در محل مشتری delete-icon1 delete-icon1
۲۴ مدت پشتیبانی رایگان delete-icon1 یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال دو  سال
۲۵ امکانات اضافه طبق درخواست مشتری delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
۲۶ تعداد کاربر استفاده کننده ۱ ۱ ۱ ۲ قابل تعریف قابل تعریف قابل تعریف
۲۷ وارد کردن پرونده بیماران به صورت رایگان توسط شرکت delete-icon1 delete-icon1 ۵۰۰ رکورد ۱۰۰۰ رکورد ۳۰۰۰ رکورد ۴۰۰۰ رکورد ….
۲۸ حسابداري آسان محدود نوع۱

بدون چاپ

فقط ثبت

نوع۱

بدون چاپ

فقط ثبت

نوع۲ نوع۴

 

نوع۵ نوع۶
۲۹ چک چاپ محدود نوع۱

فقط ثبت

نوع۱

فقط ثبت

نسخه ۶٫۱ نسخه پیشرفته نسخه سازمانی نسخه خزانه داری
۳۰ حسابداری محض محدود delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 نسخه ۲٫۳ نسخه ۲٫۴ نسخه ۲٫۶
۳۱ تبدیل بانک اطلاعاتی پزشک در صورت امکان delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1

مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا