مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا

مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا

ردیف شــــــــــرح بدون قفل پایه ساده استاندارد تخصصی کلینیک عادی کلینیک تخصصی
نمایشی و محدود 2.000.000 5.000.000 12.000.000 15.000.000 15.000.000

هرپزشک اضافه

2.000.000

بسته به نوع نرم افزار تولید شده هزینه محاسبه میگردد
1 امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران تا 30 بیمار
3 امکان ثبت انواع خدمات و تعرفه خدمات پزشکی
4 امکان نوبت دهی به بیماران
5 امکان اسکن مدارک پرونده بیماران delete-icon1
6 امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار delete-icon1
7 امکان ثبت مشخصات تکمیلی بیماران delete-icon1 delete-icon1
8 امكان گزارش‌گیری از مانده صندوق در بازه‌های زمانی دلخواه delete-icon1 delete-icon1
9 امكان گزارش‌گیری از قبضهای صادره در بازه های زمانی دلخواه delete-icon1 delete-icon1
10 امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت delete-icon1 delete-icon1
11 امکان تعریف کاربر منشی و دکتر delete-icon1 delete-icon1
12 تعیین سطح دسترسی برای کاربران به قسمتهای مختلف برنامه delete-icon1 delete-icon1
13 امکان افزودن فایل‌های مختلف به سوابق بیمار delete-icon1 delete-icon1
14 امکان استفاده از دستگاههای قلم نوری delete-icon1 delete-icon1
15 چاپ قبض delete-icon1 delete-icon1
16 امکان استفاده در آزمایشگاه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
17 امکان رسم نمودار رشد برای کودکان delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
18 امکان تهیه لیست بیمه delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
19 امکان تعریف چند پزشک delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
20 امکان برقراری گفتگوی صوتی و تصویری و نوشتاری بین منشی و پزشک به همراه ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت در مطب delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
21 پشتیبانی از طریق تلفن و اینترنت
22 نصب و آموزش رایگان در محل مشتری
23 پشتیبانی حضوری در محل مشتری delete-icon1 delete-icon1
24 مدت پشتیبانی رایگان delete-icon1 یک سال یک سال یک سال یک سال یک سال دو  سال
25 امکانات اضافه طبق درخواست مشتری delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1
26 تعداد کاربر استفاده کننده 1 1 1 2 قابل تعریف قابل تعریف قابل تعریف
27 وارد کردن پرونده بیماران به صورت رایگان توسط شرکت delete-icon1 delete-icon1 500 رکورد 1000 رکورد 3000 رکورد 4000 رکورد ….
28 حسابداري آسان محدود نوع1

بدون چاپ

فقط ثبت

نوع1

بدون چاپ

فقط ثبت

نوع2 نوع4

 

نوع5 نوع6
29 چک چاپ محدود نوع1

فقط ثبت

نوع1

فقط ثبت

نسخه 6.1 نسخه پیشرفته نسخه سازمانی نسخه خزانه داری
30 حسابداری محض محدود delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1 نسخه 2.3 نسخه 2.4 نسخه 2.6
31 تبدیل بانک اطلاعاتی پزشک در صورت امکان delete-icon1 delete-icon1 delete-icon1

مقایسه نسخه های نرم افزار مطب سینا