فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی
راهنمای مطالعه

احداث لابراتوار پروتزهای دندانی

شماره ۱/۵۷۱۱۱ ب س مورخ ٨٢/۴/٣٠

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی پیرو طرح ساماندهی حرف وابسته به دندانپزشکی و با توجه به بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان در کارگاههایی که به همین منظور توسط اداره سلامت دهان و دندان این حوزه معاونت برگزار گردیده ، جهت یکسان سازی فرمت پروانه ها در سراسر کشور ، نظارت بهتر بر عملکرد و احدها ، سازماندهی مناسب ، برنامه ریزی جهت ارتقاء سطح دانش موسسین و توزیع مناسب نیروها در آینده به پیوست نمونه پروانه طراحی شده ، مدارک لازم جهت اخذ چگونگی دریافت ، تمدید و تعویض مجوز، درخواست ( فرم شماره (۱) ، پرسشنامه ( فرم شماره (۲) موسسین لابراتوار و تعهد نامه متقاضیان ) فرم شماره (۳) ارسال میگردد.

خواهشمند است دستور فرمائید با توجه دقیق به نکات ذیل از این تاریخ مجوزهای لابراتوار مطابق این بخشنامه صادر و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص همراه با تکمیل فرم اطلاعات مربوط به لابراتوارهای تحت پوشش ) پیوست ) را به اداره سلامت دهان و دندان ارسال نمایند .

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی دانشگاهی – تجربی ( برابر قانون مربوط به مقررات امور پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی موظف به اخذ پروانه تاسیس میباشند در غیر اینصورت بازرسان آن معاونت ملزم به پلمپ محلهای یاد شده برابر همان قانون خواهند بود .

– تمامی درمانگاهها اعم از دولتی آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی ، خصوصی و خیریه که دارای لابراتوار پروتزهای دندانی می باشند نیز ملزم به اخذ پروانه تاسیس لابراتوار میباشند .

پروانه های جدید مطابق نمونه ارسالی و به نام موسس یا موسسین صادر گردد . پروانه های صادر قبلی نیز تعویض و مطابق نمونه جدید صادر شده، شماره اختصاصی از اداره سلامت دهان و دندان دریافت گردد . ( حداکثر مهلت زمانی جهت تعویض این پروانه ها ۲ ماه میباشد ) ه اداره سلامت دهان و دندان همراه با موافقت اصولی ، شماره اختصاصی نیز برای لابراتوار تعیین و ارسال می نماید .آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی در مورد افراد تجربی چنانچه پروانه ای قبلا صادر و احیانا اصل مدارک تجربی ارسال نگردیده هنگام دریافت شماره اختصاصی مدارک مذکور ارسال گردد .

دکتر محمد اسماعیل اکبری معاون سلامت جمهوری ایگا ایران با اطلاع از مقررات مربوط به نقض عهد، تعهد می نمایم.

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی2

آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی

۱ با توجه به اینکه پرونه تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی فقط جهت آدرس درج شده معتبر میباشد در صورت تغییر شماره شناسنامه متقاضی تأسیس لابراتوار پروتزهای دندانی در کمال صحت و سلامتی و نشانی مراتب به دانشگاه اطلاع ومجوزهای لازمه را اخذ خواهم نمود .

-۲- پس از انقضای مدت اعتبار پروانه برابر مقررات و دستورالعمل های مربوطه نسبت به تمدید و یا تعویض آن اقدام خواهم نمود .

از استفاده تجهیزات دندانپزشکی و پذیرش بیمار در لابراتوار خودداری نموده و در صورت تخلف از این موضوع و دخالت غیر مجاز در امور دندانپزشکی مطابق مقررات با اینجانب برخورد و پروانه اینجانب تعلیق و ابطال گردد . از نظر شرایط بهداشت و کنترل عفونت در محیط لابراتوار اقدامات لازمه را طبق نظر کارشناسان محترم نظارت بر امور دندانپزشکی دانشگاه و دستور العمل های صادره بعمل خواهم آورد .

ه در طی بازدیدهای نظارتی کارشناسان نظارت بر امور دندانپزشکی دانشگاه همکاریهای لازمه بعمل آورده و رهنمودها و نقطه نظرات کارشناس مربوطه را در موارد لابراتوار رعایت خواهم نمود. در خصوص دریافت مجوز بکارگیری شاغلین فنی لابراتوار اقدامات اداری و قانونی لازمه را بعمل آورده و از بکارگیری افراد فاقد صلاحیت قانونی و بدون مجوز در لابراتوار بعنوان شاغل فنی خودداری خواهم نمود. آئین نامه احداث لابراتوار پروتزهای دندانی فقط اسامی و عناوین مجاز اعلام شده و برابر مقررات و دستورالعملهای صادره در تابلو، مهر و سربرگ لابراتوار استفاده نموده و از تبلیغات غیر مجاز خودداری خواهم نمود .

– کلیه دستور العملها و بخشنامه های صادره از سوی اداره سلامت دهان و دندان وزارت متبوع و معاونت محترم درمان و دارو دانشگاه را مد نظر قرار داده و رعایت خواهم نمود .

مدارک لازم جهت دریافت پروانه تاسیس مطب لابراتوار پروتزهای دندانی
۱ – تکمیل و امضای فرم درخواست و پرسشنامه
۲ – تکمیل و امضای فرم تعهد نامه ( شماره ۳ )
– ارائه اصل و کپی عدم اعتیاد و عدم سوء پیشینه
۴ – دو سری تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه
ه – اصل و کپی کارت واکسیناسیون علیه هپاتیت و صحت سلامت

۶- اصل و کپی تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان برای فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری
۷ – تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت یا معافیت
۲ عدد کپی برابر اصل پایان طرح نیروی انسانی و یا معافیت از طرح برای فارغ التحصیلان داخلی
۹ – چهار قطعه عکس ۴ ۶٠ تمام رخ سال جاری
۱۰ – اصل و کپی فیشهای واریز شده حق تمبر و حق صدور

۱۱ – اصل و دو عدد تصویر برابر اصل اجاره نامه یا سند معتبر مالکیت محل کار جهت تاسیس لابراتوار
۱۲ – اصل و کپی گواهی عدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت مستخدمین دولت
۱۳ – اصل و دو عدد تصویر برابر اصل دانشنامه پایان تحصیلات
١۴ – اصل و دو عدد تصویر برابر اصل دانشنامه تائید شده فارغ التحصیلان خارجی توسط وزارت متبوع
١۵ – تحویل أصل کلیه مدارک تجربی ) جهت افراد تجربی ذیصلاح دریافت مجوز

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *