فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

تعرفه پیامک و خطوط

پیامک-ارسالی
راهنمای مطالعه

[av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-ksgczl’]

[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-3hrcqox’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]

تعرفه پیامک و خطوط

[/av_textblock]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’yes’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr95gyk’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]

تعرفه ارسال پیامک بر اساس اپراتورها و پنل های پیامکی سیناپردازش 

تعرفه بسته پایه

اپراتور هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب ایرانسل ضریب رایتل
پیش شماره ۱۰۰۰ ۸۴۵.۳۷ ریال ۲۱۱۳.۴۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۳۰۰۰ ۹۰۸.۷۸ ریال ۲۲۷۱.۹۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) ۷۸۲.۳۴ ریال ۱۹۵۵.۸۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
ایرانسل ۹۲۰.۴۳ ریال ۲۳۰۱.۱۷ ریال ۱.۲ ۱.۲
خط ثابت ۹۸۸.۲۳ ریال ۲۴۷۰.۵۸ ریال ۱.۲ ۱.۲
سیم کارت ۱۸۴۰.۴۸ ریال ۴۶۰۱.۱۹ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال ۸۴۴.۹۸ ریال ۲۱۱۲.۴۶ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) ۹۴۲.۰۱ ریال ۲۳۵۵.۰۳ ریال ۱.۲ ۱.۲
AsiaTechDirect ۱۰۹۹.۰۱ ریال ۲۷۴۷.۵۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
سن و جنسیت ۸۴۵.۳۷ ریال ۲۱۱۳.۴۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
News ۸۴۵.۳۷ ریال ۲۱۱۳.۴۲ ریال ۱.۲ ۱.۲

تعرفه بسته استاندارد

اپراتور هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب ایرانسل ضریب رایتل
پیش شماره ۱۰۰۰ ۷۰۳.۷۳ ریال ۱۷۵۹.۳۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۳۰۰۰ ۷۵۶.۵۲ ریال ۱۸۹۱.۳ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) ۶۵۱.۲۶ ریال ۱۶۲۸.۱۶ ریال ۱.۲ ۱.۲
ایرانسل ۷۶۶.۲۲ ریال ۱۹۱۵.۶۳ ریال ۱.۲ ۱.۲
خط ثابت ۸۲۲.۶۷ ریال ۲۰۵۶.۶۶ ریال ۱.۲ ۱.۲
سیم کارت ۱۵۳۲.۱۲ ریال ۳۸۳۰.۳۱ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال ۷۰۳.۴۲ ریال ۱۷۵۸.۵۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) ۷۸۴.۱۹ ریال ۱۹۶۰.۴۷ ریال ۱.۲ ۱.۲
AsiaTechDirect ۹۱۴.۸۹ ریال ۲۲۸۷.۲۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
سن و جنسیت ۷۰۳.۷۳ ریال ۱۷۵۹.۳۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
News ۷۰۳.۷۳ ریال ۱۷۵۹.۳۴ ریال ۱.۲ ۱.۲

تعرفه بسته ویژه

اپراتور هزینه پیامک فارسی هزینه پیامک انگلیسی ضریب ایرانسل ضریب رایتل
پیش شماره ۱۰۰۰ ۵۳۱.۱۲ ریال ۱۳۲۷.۸ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۳۰۰۰ ۵۷۰.۹۶ ریال ۱۴۲۷.۴ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ (SendBase) ۴۹۱.۵۲ ریال ۱۲۲۸.۸ ریال ۱.۲ ۱.۲
ایرانسل ۵۷۸.۲۸ ریال ۱۴۴۵.۷۶ ریال ۱.۲ ۱.۲
خط ثابت ۶۲۰.۸۸ ریال ۱۵۵۲.۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
سیم کارت ۱۱۵۶.۳۲ ریال ۲۸۹۰.۸ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (SendBase) – فعال ۵۳۰.۸۸ ریال ۱۳۲۷.۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ (DeliverBase) ۵۹۱.۸۴ ریال ۱۴۷۹.۶ ریال ۱.۲ ۱.۲
AsiaTechDirect ۶۹۰.۴۸ ریال ۱۷۲۶.۲ ریال ۱.۲ ۱.۲
سن و جنسیت ۵۳۱.۱۲ ریال ۱۳۲۷.۸ ریال ۱.۲ ۱.۲
News ۵۳۱.۱۲ ریال ۱۳۲۷.۸ ریال ۱.۲ ۱.۲

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=’5′ border_color=’#1c407a’ radius=’30px’ radius_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#1474f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-kyr8tv4f’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]

نحوه اعلام هزینه هر پیامک در شرکت های مختلف متفاوت می‌باشد.

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ icon_select=’yes’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ position=’right’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8risb’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]
در سیناپردازش به تعرفه های اعلام شده ۹% مالیات + ۱۰ ریال تبصره ۱۹ مصوبه مجلس، اضافه خواهد شد.

در خرید پنل اس ام اس، تعرفه نهایی پیامک شرکت ها ملاک مقایسه تعرفه می‌باشد بهترین راه برای مقایسه تعرفه پیامک شرکت ها با یکدیگر پرسیدن تعرفه تمام شده هر پیامک ازتیم فروش ان شرکت می‌باشد جهت خرید مطمئن تر و مقایسه بهتر پنل ها، قبل از خرید ، موارد اعلام شده را جویا شوید.
[/av_textblock]

[/av_one_full][/av_section][av_section min_height=” min_height_pc=’25’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ margin=” custom_margin=’0px’ color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attach=’scroll’ position=’top left’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ video_mobile_disabled=” overlay_enable=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=’scroll’ bottom_border_style=’scroll’ scroll_down=” custom_arrow_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” id=” custom_class=” aria_label=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-ksgczl’]
[av_one_full first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-12gy3l’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]

تعرفه خطوط اختصاصی

[/av_textblock]

[av_hr class=’short’ icon_select=’yes’ icon=’ue8bd’ font=’entypo-fontello’ position=’right’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-thin’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’30px’ custom_margin_bottom=’30px’ custom_border_color=” custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8risb’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=” color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]
قیمت خطوط ۹ رقمی و ۸ رقمی خیلی رند (مثلا ۲۰۰۰۲۲۲۲ ) باید توسط اوپراتور استعلام گردد.

 خطوط ۳۰۰۰ شامل تعرفه رند و غیر رند نمی باشد.

مسیر نوع خط تعداد ارقام قیمت
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۶ ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۷ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۸ ۴۹,۵۹۵,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۹ ۲۲,۶۸۵,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۰ ۱۷,۰۰۴,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۱ ۱۱,۳۱۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۲ ۵,۶۵۵,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۳ ۲,۸۳۴,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۴ ۱,۱۳۱,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ سفارشی ۱۵ ۹۸۸,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۶ ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۷ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۸ ۱۴,۱۷۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۹ ۱۱,۳۳۶,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۰ ۸,۵۱۵,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۱ ۵,۶۶۸,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۲ ۲,۸۳۴,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۳ ۱,۵۶۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۴ ۷۴۱,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۱ و ۵۰۰۰۹ غیر سفارشی ۱۵ ۵۴۶,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ سفارشی ۸
قیمت استعلامی است
خط ثابت سفارشی ۸ ۱,۱۰۰,۰۰۰
خط ثابت سفارشی ۵ ۶,۰۰۰,۰۰۰
خط ثابت سفارشی ۴ ۸,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ غیر سفارشی ۱۴ ۱۸۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ غیر سفارشی ۱۳ ۵۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ غیر سفارشی ۱۲ ۱,۲۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ غیر سفارشی ۱۱ ۲,۴۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۵۰۰۰۲ و ۵۰۰۰۵ غیر سفارشی ۱۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۳۰۰۰ ۱۴ ۶۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۳۰۰۰ ۱۲ ۲,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۳۰۰۰ ۱۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۳۰۰۰ ۹
قیمت استعلامی است
پیش شماره ۳۰۰۰ ۸
قیمت استعلامی است
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۴ ۹۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۳ ۱,۲۶۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۲ ۳,۱۶۸,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۱ ۴,۴۶۴,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۱۰ ۶,۳۷۲,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۹ ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۸ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۷
قیمت استعلامی است
پیش شماره ۱۰۰۰ غیر سفارشی ۶
قیمت استعلامی است
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۱۴ ۱,۸۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۱۳ ۲,۵۲۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۱۲ ۶,۳۷۲,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۱۱ ۸,۹۲۸,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۱۰ ۲۰,۳۷۶,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۹ ۳۰,۶۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۸ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۷
قیمت استعلامی است
پیش شماره ۱۰۰۰ سفارشی ۶
قیمت استعلامی است

[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first min_height=” vertical_alignment=’av-align-top’ space=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ margin=’0px’ margin_sync=’true’ mobile_breaking=” border=’5′ border_color=’#1c407a’ radius=’30px’ radius_sync=’true’ padding=’20px’ padding_sync=’true’ column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=’#1474f2′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” attachment=” attachment_size=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight_size=’1.1′ animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=’av-kyr8tv4f’]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#ffffff’ id=” custom_class=” av_uid=’av-kyr8l1ue’ admin_preview_bg=”]