جریمه مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

صفحه اصلی » مقالات » جریمه مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

جریمه مالیاتی
راهنمای مطالعه

جریمه مالیاتی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

هوشمندسازی نظام مالیاتی در راستای اجرای عادلانه حسابرسی‌ها و شفافیت مالی، پروژه‌ای ملی و یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های سازمان امور مالیاتی است. از این رو، پس از تدوین قانون و اجرای مرحله‌ای آن، ضمانت‌های اجرایی در قالب جریمه‌های مالیاتی سنگین تعیین شده تا افرادی که به هر دلیلی، مرتکب تخلفی در این زمینه می‌شوند، با عواقب کار خود روبه‌رو شوند.

جرائم مالیاتی سامانه مودیان

در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، ۵ بند با عنوان ضمانت‌های اجرایی و جرایم آمده است که عبارتند از:

  • الف) عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی
  • ب) عدم‌عضویت در سامانه مودیان، عدم استفاده از پایانه فروشگاهی، عدم استفاده از حافظه مالیاتی، استفاده از حافظه مالیاتی متعلق به سایر مودیان یا واگذاری حافظه مالیاتی خود به دیگران
  • پ) عدم‌اعلام شماره‌حساب یا حساب‌های بانکیِ واحد اقتصادی
  • ت) عدم‌تحویل صورتحساب چاپی به خریدار، حذف یا مخدوش‌کردن صورتحساب
  • ث) عدم‌اعلام تعطیلی یا تغییر شکل و مکان و مالکیت و عدم‌ارسال صورتحساب الکترونیکی پس از حادثه یا نقص فنی

جریمه مالیاتی بند الف

طبق متن قانون، عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده بدون صدور صورتحساب الکترونیکی یا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هریک که بیشتر باشد.

در نتیجه تمامی واحدهای اقتصادی باید پس از قیمت‌گذاری کالاها، صورتحساب هر معامله فروش خود را به‌صورت الکترونیکی در سامانه مودیان ثبت کنند.

جریمه مالیاتی بند ب

در راستای الزام به اجرای این قانون، تسهیل فرایند ثبت‌نام و رفع نواقص آن، جدول زمان‌بندی مشخصی برای گروه‌های مختلف مشمول تهیه و به‌صورت عمومی اعلام شده است:

گروه مشمول تاریخ لازم‌الاجرا
شرکت‌های بورسی و فرابورسی ۰۱/۰۸/۱۴۰۱
شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های مجری ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ۰۱/۱۰/۱۴۰۱
اشخاص حقوقی ۰۱/۰۱/۱۴۰۲
صاحبان مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده ۰۱/۰۴/۱۴۰۲
صاحبان مشاغل گروه‌های اول و دوم ۰۱/۰۷/۱۴۰۲
سایر اشخاص مشمول باقی‌مانده ۰۱/۱۰/۱۴۰۲

حال اگر مشمولین مطابق زمان‌های تعیین‌شده و فراخوان‌های اعلام‌شده در سامانه مودیان ثبت‌نام نکرده، حافظه مالیاتی و شناسه یکتای مالیاتی دریافت نکنند، جریمه مالیاتی آن‌ها، ده درصد از مجموع مبلغ فروش یا بیست میلیون ریال وجه، هر کدام که بیشتر باشد، خواهد بود.

اینکه از پایانه فروشگاهی استفاده نکنید یا حافظه مالیاتی خود را در اختیار دیگران قرار دهید و حتی از حافظه مالیاتی دیگران استفاده کنید نیز شامل جریمه مالیاتی خواهید شد که مطابق عدم‌ثبت‌نام در سامانه مودیان است.

شاید پرداخت جریمه مالیاتی برای عده‌ای جای نگرانی نداشته باشد اما باید بدانید که علاوه‌بر جریمه، از مشوق‌های قانونی مانند نرخ صفر مالیاتی برای واحدهای مجاز محروم خواهند شد و بهره‌مندنشدن از مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم نیز دلیل دیگری بر پای‌بندی به این قانون است.

جریمه مالیاتی بند پ

در بند پ ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان آمده است که عدم‌اعلام شماره‌حساب یا حساب‌های بانکی واحدهای اقتصادی که گردش مالی واحد از طریق آن یا آن‌ها انجام می‌شود، معادل ده درصد (۱۰%) مجموع مبلغ فروش انجام‌شده از طریق آن حساب یا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال، هریک بیشتر باشد و محرومیت از معافیت‌های مالیاتی، نرخ صفر و مشوق‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم در همان سال مالی را در پی دارد.

جریمه مالیاتی بند ت

پس از ارسال صورتحساب الکترونیک نوع اول به سامانه مودیان، در صورت تائید، یک نسخه از آن در کارپوشه خریدار قرار می‌گیرد تا به تائید خریدار نیز برسد. در سایر انواع صورتحساب الکترونیک، به‌دلیل اینکه اطلاعات خریدار در سامانه ثبت نمی‌شود. در بند ت ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی آمده است که فروشنده یا صاحب واحد اقتصادی باید فاکتور را برای خریدار ارسال کند.

در صورت عدم‌ارسال یا مخدوش‌کردن آن، معادل دو درصد (۲%) مبلغ صورتحساب مذکور یا بیست میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد، باید به‌عنوان جریمه مالیاتی پرداخت کند.

به‌علاوه، با توجه به قانون تجارت که مبنای قانون حسابرسی مالیاتی است، فعالین اقتصادی ملزم به داشتن اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کاغذی هستند.

جریمه مالیاتی بند ث

طبق ماده ۱۳ و ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که یک واحد اقتصادی منحل شده یا تغییر شغل، فعالیت و مالکیت داده باشد، باید مراتب تعطیلی موقت یا دائم یا انحلال را ظرف ده روز از تاریخ توقف بهره‌برداری از پایانه فروشگاهی به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند. این کار از طریق کارپوشه یا شرکت معتمد امکان‌پذیر است. تغییر شغل، فعالیت و مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی نیز مشمول همین ضابطه است.

در صورتی که سازمان امور مالیاتی چنین گزارشاتی را دریافت نکند و معامله‌ای صورت پذیرد، متخلف مشمول جریمه مالیاتی معادل یک درصد (۱%) مبلغ فروش گزارش‌نشده خواهد شد اما در حال حاضر برای نداشتن فعالیت یا فروش در صورت انحلال یا تغییر ضابطه و جریمه‌ای تعیین نشده است.

در راستای پویایی قانون و درنظرگرفتن شرایط مختلف، برای شرایط خاص مانند وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز نقص فنی، صورتحسابی غیرالکترونیک با نام صورتحساب شمس در نظر گرفته شده است که باید پس از رفع مانع، به‌صورت الکترونیکی در سامانه ثبت شود. در صورتی که این کار انجام نشود یا پس از حل مشکل، همچنان از صورتحساب شمس استفاده شود، مشمول یک درصد (۱%) میزان فروش جریمه مالیاتی خواهد شد.

بخشودگی جریمه مالیاتی سامانه مودیان

در ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی، آمده است که:

  • در صورت اعمال جریمه بند ب (عدم‌ثبت‌نام در سامانه مودیان و …)، جریمه بندهای الف (عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی) و ت (عدم‌تحویل صورتحساب چاپی) اعمال نمی‌شود.
  • در صورت اعمال جریمه‌های بند الف (عدم‌صدور صورتحساب الکترونیکی) و ث (عدم‌اعلام تعطیلی و تغییر و …)، جریمه ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم (معادل ۱۰% مبلغ موردمعامله) اعمال نمی‌شود.

به‌علاوه، دو تبصره برای این ماده قانونی تعیین شده است:

  1. این نکته را باید در نظر داشته باشید که تمامی این اعداد و ارقام با توجه به تورم و شرایط اقتصادی جامعه تغییر کرده و به‌روز خواهد شد.
  2. سازمان امور مالیاتی مجاز نیست که بیش از ۵۰% جریمه مالیاتی موضوع ماده ۲۲ را منوط به ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم موردبخشودگی قرار دهد. ماده ۱۹۱ نیز تمام یا قسمتی از جرایم مقرر را به درخواست مؤدی و دلایل ابرازی او و درنظرگرفتن سوابق مالیاتی و خوش‌حسابی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی قابل‌بخشودگی می‌داند.

پس اگر هنوز برای ثبت‌نام در سامانه مودیان اقدام نکرده و صورتحساب‌های الکترونیک خود را ارسال نکرده‌اید، هرچه سریع‌تر مراحل زیر را دنبال کنید تا مشمول جریمه‌های مالیاتی سنگین این قانون نشوید.

دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی

ارسال صورتحساب الکترونیک

0 پاسخ

خوشحال می شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *