فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

حقوق و دستمزد ۱۴۰۳

حقوق و دستمزد 1403
راهنمای مطالعه

حقوق وزارت کار در سال ۱۴۰۳ چقدر است؟

با تصویب شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران ۳۵.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.

در این مقاله، به جزئیات حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۳، مقایسه میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، حق مسکن، حق اولاد، حق تاهل و … خواهیم پرداخت.

جدول حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ برای کارگران

عنوان

۶ ماه اول سال(ماه ۳۱ روزه) ۶ ماه دوم سال(ماه ۳۰ روزه)

حقوق پایه ماهانه

۷۴.۰۵۰.۵۶۸

۷۱.۶۶۱.۸۴۰

حقوق پایه روزانه

۲.۳۸۸.۷۲۸

۲.۳۸۸.۷۲۸

حقوق پایه ساعتی

۳۲۵.۸۸۴

۳۲۵.۸۸۴

حقوق اضافه کاری به ازای هر ساعت(برای کارگران بدون سابقه کاری)

۴۵۶.۲۳۷

۴۵۶.۲۳۷

حقوق اضافه کاری به ازای هر ساعت(برای کارگران با حداقل یک سال سابقه)

۴۶۹.۶۰۷

۴۶۹.۶۰۷

حق مسکن

۹.۰۰۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

حق اولاد به ازای هر فرزند

۷.۱۶۶.۱۸۴

۷.۱۶۶.۱۸۴

حق تاهل

۵.۰۰۰.۰۰۰

۵.۰۰۰.۰۰۰

حق بیمه

                    ۶.۷۹۳.۵۴۰

۶.۶۲۶.۳۲۹

بن کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

پایه سنوات(برای افراد بدون سابقه کاری)

۰

۰

پایه سنوات(برای افراد با حداقل یک سال سابقه) ۲.۱۰۰.۰۰۰

۲.۱۰۰.۰۰۰

 

حقوق ماهانه افراد بدون سابقه کاری

 • حقوق دریافتی افراد مجردی که سابقه کاری ندارند، پس از کسر حق بیمه در ۶ ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه) ۹۰.۲۵۷.۰۲۸  ریال  و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)  ۸۸.۰۳۵.۵۱۱ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل بدون فرزند (بدون سابقه کاری) در ۶ ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه) پس از کسر حق بیمه، ۹۵.۲۵۷.۰۲۸ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۹۳.۰۳۵.۵۱۱ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل با یک فرزند (بدون سابقه کاری) در شش ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه)، پس از کسر حق بیمه ۱۰۲.۴۲۳.۲۱۲ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۱۰۰.۲۰۱.۶۹۵ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل با دو فرزند (بدون سابقه کاری) در شش ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه)، پس از کسر حق بیمه ۱۰۹.۵۸۹.۳۹۶ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۱۰۷.۳۶۷.۸۷۹ ریال خواهد بود.

حقوق ماهانه افراد با حداقل یک سال سابقه کاری

 • حقوق دریافتی افراد مجردی که حداقل یک سال سابقه کاری دارند، پس از کسر حق بیمه در ۶ ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه) ۹۲.۲۷۵.۱۲۸ ریال  و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه) ۸۹.۹۸۸.۵۱۱ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل بدون فرزند (با یک سال سابقه کاری) در ۶ ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه) پس از کسر حق بیمه، ۹۷.۲۷۵.۱۲۸ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۹۴.۹۸۸.۵۱۱ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل با یک فرزند (با یک سال سابقه کاری) در شش ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه)، پس از کسر حق بیمه ۱۰۴.۴۴۱.۳۱۲ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۱۰۲.۱۵۴.۶۹۵ ریال خواهد بود.

 

 • حقوق دریافتی یک فرد متاهل با دو فرزند (با یک سال سابقه کاری) در شش ماه اول سال (ماه ۳۱ روزه)، پس از کسر حق بیمه ۱۱۱.۶۰۷.۴۹۶ ریال و در شش ماه دوم سال (ماه ۳۰ روزه)، ۱۰۹.۳۲۰.۸۷۹ ریال خواهد بود.

 

مبلغ دستمزد در سال ۱۴۰۳

در سال ۱۴۰۳، مبلغ دستمزد، ۲۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. یعنی مبلغ ثابت ماهیانه ۶.۹۰۰.۷۸۰ ریال، پایه سنوات ماهیانه ۲.۱۰۰.۰۰۰ ریال، بن کارگری ماهیانه، ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال، حق مسکن ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال، حق تاهل ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و مبلغ دریافتی ماهیانه برای حق اولاد به ازای هر فرزند ۷.۱۶۶.۱۸۴ ریال افزایش یافته است که در جدول زیر به تفکیک روز و ماه (۳۰ روزه) مشاهده می‌کنید.

جدول حقوق و دستمزد ۱۴۰۳ برای کارگران

عنوان

روزانه

ماهیانه

حداقل دستمزد

۲.۳۸۸.۷۲۸

۷۱.۶۶۱.۸۴۰

حق مسکن

۳۰۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

حق تاهل

۵.۰۰۰.۰۰۰

حق اولاد(به ازای هر فرزند)

۲۳۸.۸۷۲

۷.۱۶۶.۱۸۴

بن کارگری

۴۶۶.۶۶۶

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

پایه سنوات

۷۰.۰۰۰

۲.۱۰۰.۰۰۰

 

برای بررسی و درک بهتر حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، می‌توانید از جدول مقایسه ای زیر کمک بگیرید.

جدول مقایسه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳

عنوان

سال ۱۴۰۲

سال ۱۴۰۳

حق مسکن

۹.۰۰۰.۰۰۰

۹.۰۰۰.۰۰۰

بن کارگری

۱۱.۰۰۰.۰۰۰

۱۴.۰۰۰.۰۰۰

حق اولاد(به ازای یک فرزند)

۵.۳۰۸.۲۸۴

۷.۱۶۶.۱۸۴

حق تاهل

۵.۰۰۰.۰۰۰

حداقل دستمزد (روزانه)

۱,۷۶۹,۴۲۸

۲,۳۸۸,۷۲۸

حداقل دستمزد (ماهانه)

۵۳,۰۸۲,۸۴۰

۷۱,۶۶۱,۸۴۰

حداقل مزد (هر ساعت کاری)

۲۴۱,۲۸۶

۳۲۵.۸۸۸

حداقل مزد اضافه کاری (به ازای هر ساعت)

۳۳۷.۸۰۰

۴۶۹.۶۰۷

 

بنابراین با یک جمع بندی جامع می‌توان نتیجه گرفت:

 • حداقل حقوق یک کارگر (بدون فرزند با حداقل یک سال سابقه کاری) از ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال در سال ۱۴۰۲،  به ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است.

 

 • حداقل حقوق یک کارگر (با یک فرزند و حداقل یک سال سابقه کاری) از ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ریال دردر سال ۱۴۰۲، به ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ ریال در سال ۱۴۰۳ تغییر یافته است.

 

 • حداقل حقوق یک کارگر (با دو فرزند و حداقل یک سال سابقه کاری) از ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ در سال ۱۴۰۲، به ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ ریال در سال ۱۴۰۳ تغییر یافته است.

حقوق و دستمزد 1403

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *