فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

راهکارهایی برای امنیت اطلاعات پرونده بیماران

راهکارهایی-برای-امنیت-اطلاعات-پرونده-بیماران
راهنمای مطالعه

راهکارهایی برای امنیت اطلاعات پرونده بیماران

پرونده الکترونیک سلامت یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سلامت الکترونیک برای رسیدن به مراقبت بیمار محور می‌باشد.

در مراقبت بیمار محور هدف قابل دسترس‌بودن تمام اطلاعات بیمار برای درمانگران به منظور بهترین تصمیم‌گیری برای بیمار است.

راهکارهایی برای امنیت اطلاعات در محیط الکترونیکی

ایجاد محیطی برای به اشتراک‌گذاری اطلاعات و الکترونیکی‌شدن اطلاعات بهداشتی باعث گردید حفظ امنیت اطلاعات سلامت و حریم شخصی بیماران به موضوعی داغ و چالش‌برانگیز تبدیل گردد.

لذا در این راستا مراکز بهداشتی – درمانی لازم است اقدام به ایجاد راهکارهای امنیتی برای حفظ حقوق اطلاعاتی بیماران نمایند.

راهکارهایی برای امنیت اطلاعات در محیط الکترونیکی

در این مقاله مروری، درباره چگونگی تدوین برنامه امنیتی برای حفظ اطلاعات و سیستم‌های اطلاعات سلامت در کنار ارتقای کیفیت مراقبت برای رسیدن به سه هدف اصلی مربوط به امنیت شامل محرمانگی، صحت و دقت و موجودبودن حول سه محور اصلی محافظت‌های مدیریتی، فیزیکی و تکنیکی بحث می‌گردد.

مشاهده متن کامل

منابع :

Abdolhak, M. Grostick, S. Hanken, M. (2008). Health information of a strategic resource. USA: W. B Saunders company.

Caelli, W. Longley, D. Shain, M. (1991). Information security handbook. NewYork: Macmillan, Computers.

Chen, YY. Lu, JC. Jan, JK. (2012). A secure EHR system based on hybrid clouds. J Med Syst. 36 (5): 3375-84.

Eloff, S. (1999). Security in health-care information systems—current trends. International Journal of Medical Informatics. 54 (1): 39-54.

Fernández-Alemán, JL. Señor, IC. Lozoya, PÁ. Toval, A. (2013). Security and privacy in electronic health records: A systematic literature review. J Biomed Inform. 46 (3): 541-62

Gleni, S. Maple, C. Yue, Y. (2009). Security Issues of a Biometrics Health Care Information System: The Case of the NHS. Computing, Engineering and Information, . I. in CC ’۰۹. International Conference. Fullerton.

Hristidis, V. (2010). Information Discovery on Electronic Health Records. New York: Taylor and Francis Group.

Kluge, EH. (2004). Informed consent and the security of the electronic health record (EHR): some policy considerations. Int J Med Inform. 73 (3): 229-34.

MCway, D. (2008). Today’s health information management. USA: Thomson (Delmar).

Rodrigues, J. (2010). Health Information Systems: Concepts, Methodologies, Tools, and applications. NewYork: Hershy.

Shortliffe, E. (2001). Medical informatics: computer applications in health care and biomedicine. 2ed. New York: Springer.

Tan, J. (2009). Medical Informatic: concepts, methodology, tools and applications. NewYork: Hershy.

Tejero, A. De la Torre, I. (2011). Advances and current state of the security and privacy in electronic health records: survey from a social perspective. J Med Syst. 36 (5): 3019-27.

Tejero, A. De la Torre, I. (2011). Advances and current state of the security and privacy in electronic health records: survey from a social perspective. J Med Syst. 36 (5): 3019-27.

Van der Linden, H. Kalra, D. Hasman, A. Talmon, J. (2009). Inter-organizational future proof EHR systems. A review of the security and privacy related issues. Int J Med Inform. 78 (3): 141-60.

Wager, K. Lee, FJ. Glaser, J. (2005). Managing healthcare Information system. USA: John Wiley & Sons.

Wager, K. Lee, FJ. Glaser, J. (2009). Health Care Information Systems: A Practical Approach for Health Care Management. USA: Jossey-Bass / Wiley.

Yoo, S. Kim, S. Lee, S. Lee, KH. Baek, R. Hwang, H. (2013). A study of user requests regarding the fully electronic health record system at Seoul National University Bundang Hospital: Challenges for future electronic health record systems. Int J Med Inform. 82 (5): 387-97.

نرم افزار مطب

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *