شیوه های جدید چک

کاربر گرامی جهت افزودن شیوه چک مورد نظر خود به برنامه می‌توانید از قسمت زیر شیوه‌های هر بانک را دانلود نمایید.

لازم به ذکر است راهنمای اضافه نمودن شیوه‌ها در هر کدام از فایل ها موجود می‌باشد.

جهت تنظیمات شیوه های قدیمی چک به این قسمت مراجعه کنید.