ليست قيمت نرم افزار ها

نرم افزاری سیناپردازش

ردیفنام نرم افزارشرح و امکانات نرم افزارقیمت (ریال)
۱نرم افزاردبيرخانه سروش نسخه ۶/۲نرم افزار دبیرخانه برای ثبت نامه‌های وارده و صادره همراه با گزارش‌گیری کامل، نسخه غير شبكه – داراي بانك اطلاعاتي sql server براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱/۹۰۰/۰۰۰
۲نرم افزار دبيرخانه سروش نسخه ۶/۳داراي امكان ثبت نامه‌های وارده و صادره همراه با گزارش‌گیری‌هاي متنوع ، امکان اسكن نامه هاي وارده و ذخيره نامه‌هاي صادره در بانك اطلاعاتي و تمامی امکانات نسخه ۶/۲ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۲/۹۰۰/۰۰۰
۳نرم افزار دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۴داراي امكان بایگانی نامه‌ها و مدارك و امكان ايجاد پرونده براي اشخاص و موضوعات متنوع بدون محدوديت و امكان ذخيره تمامي فايل‌هاي با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي و …. همراه با تمامی امکانات سروش نسخه ۶/۳ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۳/۵۰۰/۰۰۰
۴نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۵امكان تعريف دسترسي براي كاربران در قسمت كنترل‌ها، گروه‌ها و طبقه بندي نامه ها همراه با كليه امكانات سروش نسخه ۶/۴ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۴/۲۰۰/۰۰۰
۵نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني سروش نسخه ۶/۶ثبت ارجاعات نامه ها به تعداد دلخواه با ساعت و تاریخ ، ارجاع همراه با ثبت اقدامات انجام شده، امکان اضافه نمودن کادرهای دلخواه به قسمت های مختلف بایگانی، امکان ارسال کارتابل ، امکان ارسال نامه های داخلی همراه با كليه امكانات سروش نسخه 6.5 براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۴/۵۰۰/۰۰۰
۶نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۳امكان تعریف کدینگ دلخواه و در ۴ سطح (گروه، كل ، معين و تفضيلي ) با امكان اخذ کلیه گزارشات مورد نیاز حسابداران از پيش تعريف شده و قابل تعريف . براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۲/200/۰۰۰
۷نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۴امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۳ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۲/۵۰۰/۰۰۰
۸نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۵امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، تعريف دسترسي هاي متنوع براي كاربران جهت دسترسي به قسمت‌هاي مختلف برنامه همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۴ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۳/۸۰۰/۰۰۰
۹نرم افزار حسابداری محض رویا نسخه ۲/۶امکان تبدیل دیتابیس اکسل دارایی و تبدیل به سند، امکان گزارش‌گیری دفاتر درآمد و هزینه ویژه مشاغل، تحلیل دفترها در چند سطوح مختلف، تهیه انواع نمودارهای مقایسه ای، جستجوی اسناد بر اساس اطلاعات درج شده در سند، امکان ایجاد تعیین دسترسی برای اسناد صادر شده توسط کاربر، ثبت اطلاعات سند به تفکیک، امکان دسته بندی حسابها به صورت درختی، امکان ارسال خروجی گزارشات به فرمت های مختلف، دارای امکان اسکن ضمایم اسناد همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۵ براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۴/۵۰۰/۰۰۰
۱۰نرم افزار فرم سازنرم افزار جامع دارای امکان تعریف انواع فرم های اداری و تجاری، تعریف فرم‌های محاسباتی و … امكان چاپ متون دلخواه بر روي فرم‌هاي چاپ شده ، عدم محدوديت در تعريف فرم‌ها ، امكان تعريف چند صفحه در يك پرونده ، امكان درج كلمه عبور در دو سطح مدير و كاربر و … براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.9/۵۰۰/۰۰۰
۱۱نرم افزار تبليغاتي سیناپکنرم افزاری مناسب برای شرکت های خصوصی و موسسات اداري . دارای دفتر تلفن، تلفن های ضروری و … همراه با تصاویر زمینه دلخواه مشتریان (حداکثر ۶ تصویر) جهت درج آرم و نام شرکت و تکثیر آن به مقدار نامحدود و ارائه به مشتریان خود. براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۲نرم افزار دفتر تلفن سیناپکنرم افزاری مناسب برای شرکت های خصوصی و موسسات اداري . دارای دفتر تلفن، تلفن های ضروری و تقويم شمسي و رويدادها همراه با نسخه محدود و نمايشي نرم افزارها با قفل نرم افزاري براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱۰۰/۰۰۰
۱۳نرم افزار پيغام سازامكان ارسال پيغام همراه با فايل به كاربران در شبكه با رعايت كليه اصول پيغام سازي ( حداقل ۳ كاربره )۲/۰۰۰/۰۰۰
۱۴نرم افزار حسابداری آسان غزال ( پایه)امكان تعريف حسابهاي تفضيلي بصورت تفكيك شده ( حسابهاي بانكي ، اشخاص ، درآمد، هزينه ، صندوق و تنخواه گردان، و حسابهاي ديگر) ، امكان ثبت سندها بصورت تفكيك شده (دريافت ، پرداخت ، واريز ، برداشت ، درآمد، هزينه و سند آزاد) امكان گزارش‌گيري از دفتر روزنامه و حساب‌هاي تفضيلي در بازه زماني دلخواه همراه با امكان تعريف فرمها و ليست‌هاي گزارش‌گيري به دلخواه و … براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.1/25۰/۰۰۰
۱۵نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال(بازرگانی)امكان صدور فاكتور ، ثبت مشتريان ، نگهداري مانده بدهي و بستانكاري
مشتريان ، نگهداري مانده صندوق ، بانكها و موجودي كالاها
جهت مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.
2/50۰/۰۰۰
۱۶نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال (شرکتی)امكان استفاده از باركدخوان در هنگام صدور فاكتور خريد و فروش، امكان صدور پيش فاكتور ، تبديل پيش فاكتور به فاكتور ، امكان طراحي فاكتورهاي فروش ، پيش فاكتور و رسيد انبار توسط كاربر و دلخواه ، دسترسي به حسابداري آسان ، ثبت چك‌هاي دريافتي و صادره در برنامه چك چاپ ، امكان گزارش‌گيري از فاكتورها و پيش فاكتورها و … همراه با كليه امكانات غزال نسخه ساده براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.3/50۰/۰۰۰
۱۷نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال( نسخه شرکتی
کامل
)
امكان تعريف كاربران به تعداد دلخواه ، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه) داراي كاردكس انبار ، خروجي به اكسل و تعريف دسترسي قسمتهاي مختلف به كاربران و …. همراه با كليه امكانات نسخه كامل براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.4/50۰/۰۰۰
۱۸
نرم افزار صندوق فروشگاهی غزال( مشاغل صنف طلا و جواهر)
درخواست قيمتهاي روز طلا، دلار، اونس و … در هنگام ورود به برنامه ،داراي امکان نگهداري موجودي طلاها به تعداد و به گرم با محاسبه نرخ روز، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه)  …. همراه با كليه امكانات نسخه شركتي براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.7/7۰۰/۰۰۰
۱۹
نرم افزار رایبد (انبارداری- نسخه یک)
امكان ثبت كالاهاي مصرفي و ضايعات، كاردكس ورود و خروج كالا با فرم چاپي دلخواه ، ارتباط مستقيم با فاكتورهاي خريد و فروش ، ثبت رسيد انبار با فرم چاپي دلخواه ، امكان گروه بندي و دسته بندي كالاهاي تعريف شده، امكان انبار گرداني در سطوح مختلف، گزارشگيري كامل و دلخواه از كليه فرآيندها ، ثبت كليه فرآيندهاي مربط با ورود و خروج كالا و امكانات ديگر۲/۵۰۰/۰۰۰
20
نرم افزار رایبد (انبارداری –  نسخه دو)
امكان ثبت كالاهاي مصرفي و ضايعات، كاردكس ورود و خروج كالا با فرم چاپي دلخواه ، ارتباط مستقيم با فاكتورهاي خريد و فروش ، ثبت رسيد انبار با فرم چاپي دلخواه ، امكان گروه بندي و دسته بندي كالاهاي تعريف شده، امكان انبار گرداني در سطوح مختلف، گزارشگيري كامل و دلخواه از كليه فرآيندها ، امکان ثبت درخواست خرید و سفارش کالا ،ثبت كليه فرآيندهاي مربط با ورود و خروج كالا و امكانات ديگر3/۵۰۰/۰۰۰
21چک چاپ نسخه اداری 6٫2عدم محدودیت در ثبت چک و چاپ آن، درج خودکار تاریخ به عدد و حروف، مبلغ به حروف و مبلغ پرفراژ ،  امکان جداسازی ارقام مبلغ به عدد هر سه رقم با کاراکترهای دلخواه ، امکان جداسازی اعداد روز ، ماه و سال در تاریخ به عدد با کاراکترهای دلخواه ، درج مبلغ معادل چک به تومان به صورت خودکار و دلخواه ، امکان تغییر قلم (نوع، رنگ، اندازه) در کلیه پارامترهای چاپی ، امکان درج تاریخ به حروف با دو یا چهار رقم به صورت خودکار ، امکان چاپ یا عدم چاپ کلیه پارامترهای چاپی بر روی چک ، تعیین ورود چک داخل چاپگر از راست، چپ یا  وسط ، بصورت افقی یا عمودی ، امکان درج سه متن ثابت و دو متن متغیر برروی چک، امکان تعریف چند شیوه یا الگو برای یک حساب جاری ، دارای پیغام هشدار هنگامیکه 5 برگ یا کمتر از برگ های دسته چک باقی مانده است ،  دارای پیغام هشدار در هنگام صدور آخرین برگ دسته چک ، دارای جدول نمایش رکوردهای ثبت شده در فرم صدور چک در بازه زمانی دلخواه ، اتصال یک شیوه به یک دسته چک در هنگام تعریف دسته چک ها ، پشتیبان گیری خودکار در هنگام خروج از برنامه برای حفظ و یا انتقال بانک اطلاعاتی  ، دارای برنامه های جانبی دفتر تلفن ، سررسید ، تلفنهای ضروری

براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.

9۵۰/۰۰۰
22چک چاپ نسخه اداری 7.2امکان خط زدن عبارت حواله کرد با کاراکترهای دلخواه و در هنگام چاپ چک  ، امکان دانلود شیوه های جدید چک توسط کاربر بدون نیاز با واحد پشتیبانی ، امکان چاپ لیست چکهای صادره ،

به همراه تمامی امکانات نسخه 6.2

براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.

1/60۰/۰۰۰
23چک چاپ نسخه اداری 8امکان چاپ رسید ، دستور پرداخت و تاییدیه چک های صادره ، امکان درج خودکارروزهای هفته (شنبه ، یکشنبه ، …) بر روی چک یا رسید آن ، امکان چاپ بارکدبرروی چک یا رسید آن ، تفکیک نمایش وضعیت چکها (در حال صدور، درجریان وصول، پاس شده، برگشتی و باطل شده) در جداول گزارشگیری با رنگهای مختلف ، امکان جایگذاری اعداد مبلغ به عدد و تاریخ به عدد در کادر چکهای صیاد ، امکان چاپ نگاتیو (معکوس) مبلغ و تاریخ به عدد ، اتصال روزهای هفته (شنبه، یکشنبه…) به تاریخ به حروف در صورت نیاز ، اتصال متن کادر بابت به متن در وجه در هنگام صدور چک و در صورت نياز ، امکان تهیه گزارش و چاپ از لیست چک های صادره و دریافتی ، امکان ارسال لیست گزارش برروی  ورد با الگوهای دلخواه، امکان تعریف الگوهای چاپی مختلف و دلخواه برای چاپ لیست های گزارشگیری ، امکان ثبت چک های دریافتی از مشتری با امکان تفکیک وضعیت آنها امکان تعریف حسابهای مختلف (جاری، پس انداز، قرض الحسنه و) ، امکان تعریف کلمه عبور برای ورود به برنامه ، آگاهی از موجودی حسابها در هنگام صدور چک (درصوت نیاز) ، امکان استفاده از چک چاپ آزاد بدون نیاز به تعریف حساب و دسته چک ، امکان صدور رسید چک و دستور پرداخت و تاییدیه چک با اختصاص شماره سریال به هرکدام ، امکان صدور سندهای دریافت و پرداخت صندوق و واریز و برداشت از حسابها، امکان نصب روی ویندوز 10و ویندوزهای تحت دامین ، دارای فرم مغایرت گیری از حسابهای بانکی ،دارای ثبت مشخصات مشتریان همراه با امکان تهیه گردش حساب هر کدام،

به همراه تمامی امکانات نسخه اداری 7.2

براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.

2/2۰۰/۰۰۰
24چک چاپ نسخه سازمانیدارای برنامه یادآور جهت نمایش چک های صادره و دریافتی در بازه زمانی دلخواه ، امکان ارسال لیست های گزارشگیری به اکسل ، امکان آگاهی و تهیه گزارش از موجودی حسابها پس از وصول اسناد و چکها ، امکان واگذاری و پاس چند چک بصورت گروهی به یک حساب دلخواه ، امکان اسکن چکهای صادره و دریافتی وذخیره آنها دربانک اطلاعاتی بصورت خودکار ،امکان صدور انواع رسید چک، دستور پرداخت، تاییدیه چک و … با شماره سریال و شیوه های چاپی مخصوص به هر کدام در چکهای صادره و دریافتی ، دارای برنامه راس گیری از چکهای مدت دار دریافتی یا صادره ، امکان چاپ انواع چکهای ارزی و ریالی ، امکان تعریف چند کاربر برای کار با برنامه با دسترسی خاص هر کدام (درنسخه شبکه)، دارای پیغام هشدار هنگام صدور چک در صورت کافی نبودن موجودی ، امکان چاپ رسید چک همراه با تصویر آن ، امکان صدور انواع چکهای تضمینی با تاریخ و بدون تاریخ ، امکان تکرار پارامترهای چاپی (تاریخ، مبلغ ، متن دروجه و بابت و …) بصورت تکرار شده در یک صفحه در رسید چک، امکان استفاده از فرمهای دستور پرداخت وجه نقد و چک، امکان استفاده از چاپگرهای سوزنی و جوهر افشان، امکان واگذاری چند چک به صورت يكجا به بانک يا مشتریان همراه با چاپ رسید

به همراه تمامی امکانات نسخه اداری 8

براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.

۲/90۰/۰۰۰
25نرم افزار خزانه داری غزالامکان ثبت درخواست وجه نقد یا درخواست صدور چک ، امكان تهيه گزارش روزانه مديريتي بر اساس كليه حسابهاي بانكي، امکان ترازگیری از گردش حسابها بصورت دو ستونی یا چهار ستونی، امکان استفاده از حسابداری محض رویا ،

به همراه تمامی امکانات نسخه سازمانی

براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.

5/8۰۰/۰۰۰
26
نرم افزار مطب
 ( نسخه پایه )
امکان ثبت و تغییر مشخصات بیماران ، امکان ثبت انواع خدمات و تعرفه خدمات پزشکی ، امکان نوبت دهی به بیماران، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.1/95۰/۰۰۰
27
نرم افزار مطب
 ( نسخه ساده )
امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار، امکان اسکن مدارک پرونده بیماران ، همراه با امکانات نسخه پایه ، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.۵/۰۰۰/۰۰۰
28
نرم افزار مطب
 (نسخه استاندارد)
چاپ قبض، امکان استفاده از دستگاههای قلم نوری، امکان افزودن فایل‌های مختلف به سوابق بیمار، تعیین سطح دسترسی برای کاربران به قسمتهای مختلف برنامه، امکان تعریف کاربر منشی و دکتر ، امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت، امكان گزارش‌گیری از قبضهای صادره در بازه های زمانی دلخواه ، امكان گزارش‌گیری از مانده صندوق در بازه‌های زمانی دلخواه ، امکان ثبت مشخصات تکمیلی بیماران ، همراه با امکانات نسخه ساده، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.8/۰۰۰/۰۰۰
29
نرم افزار مطب
 (نسخه تخصصی)
امکان تهیه لیست بیمه، امکان رسم نمودار رشد برای کودکان ، امکان استفاده در آزمایشگاه، همراه با امکانات نسخه استاندارد، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.۱2/۰۰۰/۰۰۰
30
نرم افزار مطب
 ( کلینیک عادی )
 امکان برقراری گفتگوی صوتی و تصویری و نوشتاری بین منشی و پزشک به همراه ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت در مطب ، همراه با نرم افزار های حسابداری آسان و محض و چک چاپ، امکان تعریف چند پزشک ، همراه با امکانات نسخه تخصصی، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.۱۵/۰۰۰/۰۰۰
31نرم افزار حضور و غیاب سفیر ( پایه )ثبت ورود و خروج پرسنل بدون نياز به کارت هاي ساعت زن، دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل در هر بازه زماني، امکان تعريف روزهاي تعطيل در تقويم نرم افزار، دريافت گزارش از ساعت ورود و خروج کاربران در بازه ي زماني دلخواه، دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل بصورت پاره وقت و براساس ساعت، دريافت گزارش از تشريح کارکرد پرسنل ،امکان تعريف پرسنل تمام وقت و نيمه وقت، امکان ورود اطلاعات از فايل هاي خروجي ساعت هاي کارت زن ،داراي دفترتلفن و تلفن هاي ضروري و تقويم روزانه ،همراه با ثبت يادداشت هاي روزانه، امکان ارسال گزارشات به اکسل و ورود با الگوهاي دلخواه ، برای مشاهده مشخصات دقیق محصول به اينجا مراجعه فرمایید.2/50۰/۰۰۰

* در صورت خريد دو يا چند نرم افزار به صورت همزمان ( در هنگام صدور فاكتور، در یک قفل) امكان استفاده از ۱۵% درصد تخفيف ويژه وجود خواهد داشت. ** قيمت‌هاي فوق (غير از موارد ذکر شده) براي غير شبكه محاسبه شده و براي نسخه شبكه براساس تعداد كاربران قيمت نرم افزار تعيين مي‌گردد. *** نرم افزار هاي فوق غير از رديف ۱۲ و ۱۱ داراي قفل سخت افزاري USB هستند.

ردیفنام نرم افزارشرح و امکانات نرم افزارقیمت (ریال)
32نرم افزار سروش (نسخه ۷) اتوماسیون اداریامکان ثبت نامه‌های وارده، صادره و پيش نويس همراه با گزارش‌گیری های متنوع و امکان ارسال نامه‌های داخلی با فرمت‌های قابل تعریف با امکان ‌پیگیری و ردیابی نامه‌‌های داخلی و گزارشگیری‌های دلخواه و امکان تعیین سطح دسترسی به اشخاص و قسمت‌های برنامه (۳۰ كاربره) پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰
33نرم افزار جامع سيناپكبسته كامل سيناپك شامل تمامي نرم افزار هاي موجود در سيناپك مي‌باشد. رديف هاي ۲ تا ۲۲ در ليست قيمت. ( ۵ كاربره ) پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۵۰/۰۰۰/۰۰۰
34نرم افزار دبيرخانه و بايگاني(سروش نسخه ۶/۴)داراي امكان بایگانی نامه‌ها و مدارك و امكان ايجاد پرونده براي اشخاص و موضوعات متنوع بدون محدوديت و امكان ذخيره تمامي فايل‌هاي با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي و …. همراه با تمامی امکانات سروش نسخه ۶/۳ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۳۱/۰۰۰/۰۰۰
35نرم افزار جامع دبيرخانه و بايگاني (سروش نسخه ۶/۵)امكان تعريف دسترسي براي كاربران در قسمت كنترل‌ها، گروه‌ها و طبقه بندي نامه ها همراه با كليه امكانات سروش نسخه ۶/۴ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۳۵/۰۰۰/۰۰۰
36نرم افزار حسابداری محض نسخه ۲/۴امكان تعريف كاربران متعدد براي دسترسي به برنامه با نام كاربري و كلمه عبور براي هر كدام. قطعي كردن اسناد در سطوح مديريت و رياست حسابداري ، تعريف دسترسي هاي متنوع براي كاربران جهت دسترسي به قسمت‌هاي مختلف برنامه همراه با كليه امكانات نسخه ۲/۳ پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۲۴/۰۰۰/۰۰۰
37نرم افزار غزال (فروشگاهي كامل)امكان استفاده از باركدخوان در هنگام صدور فاكتور خريد و فروش، امكان صدور پيش فاكتور ، تبديل پيش فاكتور به فاكتور ، امكان طراحي فاكتورهاي فروش ، پيش فاكتور و رسيد انبار توسط كاربر و دلخواه ، دسترسي به حسابداري آسان ، ثبت چك‌هاي دريافتي و صادره در برنامه چك چاپ ، امكان گزارش‌گيري از فاكتورها و پيش فاكتورها و … همراه با كليه امكانات غزال نسخه ساده پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱۳/۰۰۰/۰۰۰
38نرم افزار غزال (شركتي )امكان تعريف كاربران به تعداد دلخواه ، امكان به اشتراك گذاشتن بانك اطلاعاتي (در نسخه شبكه) داراي كاردكس انبار ، خروجي به اكسل و تعريف دسترسي قسمتهاي مختلف به كاربران و …. همراه با كليه امكانات نسخه كامل پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱۹/۵۰۰/۰۰۰
39چک چاپ نسخه سازمانیدارای کلیه امکانات پیشرفته همراه با امکانات گزارش‌گیری مدیریتی، یادآور ،خزانه‌داری، مغایرت گیری ماهانه و چاپ رسیدهای چک چند برگی پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.21/۰۰۰/۰۰۰
40چک چاپ نسخه پیشرفتهدارای کلیه امکانات نسخه ۶٫۱ و ۷ همراه با امکان راس‌گیری، مغایرت‌گیری، تعریف حساب مشتریان و رسم نمودار چک ها همراه با گزارشگيري از گردش حساب مشتريان پشتيباني نا محدود براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱7/۰۰۰/۰۰۰

* قيمت‌هاي فوق غير از رديف 32 و 33 براي غير شبكه محاسبه شده و براي نسخه شبكه براساس تعداد كاربران قيمت نرم افزار تعيين مي‌گردد. ** نرم افزار هاي فوق داراي قفل سخت افزاري USB هستند.

41نرم افزار جامع سيناپكبسته كامل سيناپك شامل تمامي نرم افزار هاي موجود در سيناپك مي‌باشد. رديف هاي ۲ تا ۲۳ در ليست قيمت براي مشاهده امکانات نرم افزار به اينجا مراجعه فرماييد.۱7/۰۰۰/۰۰۰

* نرم افزار فوق داراي قفل سخت افزاري USB مي‌باشد. ** نرم افزار فوق داراي پشتيباني رايگان به مدت يكسال مي‌باشد. و پس از پايان اتمام پشتيباني به درخواست مشتري امكان تمديد آن وجود خواهد داشت. لطفا برای خرید نرم افزار با شماره تلفن ۸۸۷۴۵۴۷۴ تماس حاصل فرمائید.