لیست نمایندگی ها

لیست نمایندگی ها

نرم افزاری سینا پردازش

نام نمایندگی

شهر

نشانی

شماره تماس

تکنو ۲۰۰۰تهرانخيابان انقلاب چهارراه وليعصر بازار كامپيوتر رضا شماره 44۰۲۱-۶۶۴۹۳۵۶۰
پاکچین رایانه ( بازار رضا)تهرانچهارراه وليعصر بازار كامپيوتري رضا طبقه همكف۰۲۱-۶۶۹۵۴۳۷۱
فروشگاه پی سی شاپتهرانخيابان وليعصر بالاتر از چهارراه طالقاني مركز كامپيوتر ايران ط 2 واحد 219۰۲۱-۸۸۸۰۵۱۱۶
فروشگاه البرز پایتخت (عصر جدید)تهرانپايتخت ، طبقه همکف واحد 52  ۰۲۱-۸۸۸۷۶۰۵۴
فروشگاه همایونتهرانكريمخان- ابتداي ايران شهر -پلاك 286۰۲۱-۸۸۸۱۲۴۴۷
فروشگاه وحیدیتهرانخيابان انقلاب نبش ايرانشهر ، پ 601۰۲۱-۸۸۳۰۷۴۷۰
ایران گسترتهرانايرانشهر شمالي ، نبش آذر شهر ، پ 219۰۲۱-۸۸۴۹۱۰۰۰
سرزمین رایانهاهوازتقاطع خ شريعتي و طالقاني بازار بزرگ اهواز ط دوم پ 37۰۶۱۱-3۱۲۲
شهر سی دی یاهوتبریزسه راه طالقاني پاساژ سهند طبقه همكف پلاك 61۰۴۱-۳۵۵۴۲۲۳۳
نرم افزاری بردیاتبریزخيابان امام سه راهي طالقاني مجتمع كامپيوتر سهند ط همكف پ 8۰۴۱-۳۵۵۵۵۵۲۵
بهسا رايانهاصفهانخ شمس آباد چهارراه قصرساختمان پورياواحد 903132357011
فروشگاه شهر نرم افزاراصفهاناصفهان چهار باغ بالا ، مجتمع تجاري پارك ، ط همكف ، واحد 39403136670770
فروشگاه فرهنگی معراجسنندجخيابان امام ، كوچه موزه ، سازمان تبليغات اسلامي ، جنب بانك ملت087-33176760
افق توسعه رايانمشهدمشهد ، خيابان راهنمايي و بين چهار راه سلمان فارسي و راهنمايي 2205138433252
مرکز پخش نرم افزار صالحاراکپاساژ طلا – طبقه زير همکف سالن B۰۸۶۳-۲۲۳۰۶۷۶
شرکت آریا سیستم اراکاراکميدان شهدا خيابان مخابرات پاساژ اميركبير ط دوم پلاك  114۰۸۶۳-۲۲۳۷۳۳۵
بانك جامع نرم افزار سمنانسمنانبلوار وليعصر- جنب داروخانه وليعصر -بانك جامع نرم افزار02333329696
بانک سی دی نيکان بابلخيابان شريعتي ، روبروي مخابرات01132360861