مقایسه نسخه‌های دبیرخانه و بایگانی سروش 6

سطح دسترسی و امكانات
نسخه هاي مختلف نرم افزار دبیرخانه و بایگانی سروش

 


ردیف


شــــــــــرح


6.2


6.3


6.4


6.5


6.6


اتوماسیون


1


ثبت نامه‌های وارده و صادره

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


2


امکان جستجوی ساده در نامه‌ها

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


3


دارای سیستم پشتیبانگیری دستی و خودکار بر روی هارد

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


4


امکان دسته بندی نامه‌های وارده و صادره

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


5


استفاده گسترده از  صفحه کلید و بدون نیاز از ماوس

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


6


امکان نصب بر روی ویندوزهای

XP – 7 – 8 – 8.1 – 10

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


7


محیط کاملا فارسی و راهنمای استفاده از بخش‌ها

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


8


امکان تفکیک نامه های پستی، فکس ، دستی و پست الکترونیک

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


9


امکان چاپ آدرس و مشخصات مخاطبین بر روی پاکت

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


10


دارای دفتر تلفن گسترده همراه با جستجوی آسان بر اساس مشخصات مخاطبین

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


11


امکان اسكن نامه های صادره و وارده

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


12


امکان ایجاد پرونده در قسمت بایگانی برای اشخاص و موضوعات

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


13


امكان درج نامه‌ها و اسناد الکترونیکی در پرونده‌ها


delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


14


امكان ذخيره فايل‌ها با فرمت دلخواه در بانك اطلاعاتي

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


15 


امکان طبقه بندی نامه‌ها همراه با تعیین دسترسی به کاربران

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


16


ایجاد پرونده به تعداد نامحدود و ارتباط خودکار با قسمت های مختلف

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


17


دارای امکان اسکن نامه ها به هر تعداد صفحه و بدون نیاز به اختصاص نام
به فایل های اسکن شده

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


18


دسترسی به برنامه ورد جهت تایپ نامه ها بدون نیاز به اختصاص نام به
فایهای ایجاد شده

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


19


ثبت و دسته بندی موضوعات مختلف شامل مخاطبین، پرونده های کامپیوتری،
کتاب، مجله، نوار و …

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


20


امکان ثبت رونوشت نامه ها به هر تعداد

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


21


نمایش محتویات پرونده و دسته بندی موضوعات و اختصاص شماره برگه به هر
کدام

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog

Actions-dialog


22


درج متن نامه و استخراج اطلاعات نامه از بانک سیستم و چاپ آن

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog


23


امکان تعریف الگو برای فایل های ورد

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog


24


دسترسی به سیستم در سطوح مختلف امنیتی و قابل تغییر توسط مدیر سیستم

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog


 25


امکان تنظیمات برنامه جهت ثبت شماره سریال و ثبت

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog


26


امکان اضافه نمودن کادرهای دلخواه به قسمت های مختلف بایگانی

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog

Actions-dialog


27


تعیین سطح دسترسی در تمامی قسمت های برنامه برای کاربران

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


28


امکان ثبت نامه  توسط دو یا چند کاربر به طور همزمان

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


29


ثبت ارجاعات نامه ها به تعداد دلخواه با ساعت و تاریخ

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


30


ارجاع همراه با ثبت اقدامات انجام شده

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


31


امکان ارسال کارتابل

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


32


امکان ارسال نامه های داخلی

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog


33


اجرای برنامه به صورت شبكه

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

delete-icon1

Actions-dialog