فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

ممنوعیت حساب های گروهی در بانک

ممنوعیت حساب های گروهی در بانک ها
راهنمای مطالعه

ممنوعیت حساب های گروهی در بانک

“ممنوعیت حساب های گروهی در بانک ها”بانک مرکزی اعلام کرد که افتتاح هر گونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است استفاده از روش جایگزین افتتاح حساب به صورت الکترونیکی و غیر حضوری را پیشنهاد کرد.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی مؤسسات اعتباری به درخواست مشتریان حقوقی اقدام به افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی با ترک تشریفات مذکور در آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به نفع اشخاص حقیقی که دارای رابطه استخدامی با شخص حقوقی هستند می‌کنند که این اقدام امکان انجام رویه‌های شناسایی معمول را از مؤسسه اعتباری سلب می‌کند.

بخشنامه

جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیر بانکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا ارسال می شود.

باسلام:

احتراما، همان گونه که استحضار دارند، به موجب ماده (۵۸) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۸هیات محترم وزیران، افتتاح حساب سپرده بانکی از جمله خدماتی است که ارایه آن مستلزم اعمال رویه های شناسایی معمول می باشد.

بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی باید پیش از افتتاح حساب سپرده بانکی برای متقاضیان، تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا از انجام رویه های شناسایی معمول به ویژه اقدامات مذکور در موارد (۵۹)، (۶۰) و (۶۱) آیین نامه یاد شده اطمینان حاصل نمایند.

قرارداد موسسات اعتباری با شخص حقوقی

با وجود مراتب فوق، بررسی های به عمل آمده حاکی از آن است که برخی از موسسات اعتباری بنا به درخواست مشتریان حقوقی، اقدام به افتتاح حساب سپرده بانکی به صورت گروهی و به نفع اشخاص حقیقی که عموما دارای روابط استخدامی و و قراردادی با شخص حقوقی متقاضی هستند.

بدون انجام تشریفات و الزامات مذکور در فوق می نمایند. بدیهی است این اقدام نه تنها امکان انجام رویه های شناسایی معمول را از موسسه اعتباری سلب می نماید بلکه اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریس را خدشه دار می کند.

حساب سپرده گروهی

با عنایت به مراتب فوق، مقتضی است دستور فرمایند از افتتاح هرگونه حساب سپرده بانکی به صورت گروهی نظیر افتتاح حساب سپرده به صورت گروهی برای کارکنان اشخاص حقوقی و به تقاضای شخص حقوقی مربوط، احتراز گردد.

بدیهی است متقاضیان افتتاح حساب سپرده به روش مذکور می توانند از روش های غیر حضوری و در چارچوب دستورالعمل حدود و چگونگی ارایه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب رجوع در بانک ها و موسسات اعتباری و غیر بانکی ابلاغی به موجب بخشنامه شماره ۳۷۶۹۱۱/۰۰ مورخ ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ و نیز ظوابط اجرایی دستورالعمل مذکور که به موجب بخشنامه شماره ۴۹۷۱۲/۰۱مورخ ۳۱/۰۲/۱۴۰۱ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید، اقدام به افتتاح حساب سپرده نمایند.

ابلاغیه

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه به شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ به تمامی واحدهای ذی ربط آن بانک/موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسخه ای از آن نیز به مدیریت کل مقررات، مجوز بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی ارسال گردد.

ممنوعیتممنوعیت حساب های گروهی در بانک ها

منبع: بانک مرکزی

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *