نرم افزار حضور و غیاب

حضور و غیاب

نرم افزار حضور و غیاب

برخی از امکانات نرم افزار

ثبت ورود و خروج پرسنل بدون نياز به کارت هاي ساعت زن

دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل در هر بازه زماني

امکان تعريف روزهاي تعطيل در تقويم نرم افزار

دريافت گزارش از ساعت ورود و خروج کاربران در بازه ي زماني دلخواه

دريافت گزارش از ميزان کارکرد پرسنل بصورت پاره وقت و براساس ساعت

دريافت گزارش از تشريح کارکرد پرسنل

امکان تعريف پرسنل تمام وقت و نيمه وقت

امکان ورود اطلاعات از فايل هاي خروجي ساعت هاي کارت زن

داراي دفترتلفن و تلفن هاي ضروري و تقويم روزانه همراه با ثبت يادداشت هاي

روزانه امکان ارسال گزارشات به اکسل و ورود با الگوهاي دلخواه

دانلود برنامه
لیست قیمت
گالری تصاویر برنامه