وب سرویس

وب سرویس اس ام اس

کامل ترین وب سرویس ارسال پیامک

توسط وب سرویس سامانه پیامکی سیناپردازش شما قادر خواهید بود وب سایت و یا نرم افزار خود را با استفاده از چند خط کد نویسی به پنل اس ام اس سیناپردازش متصل کنید و عملیاتی از قبیل ارسال و دریافت اس ام اس را با توجه به سایت و نرم افزار خود به صورت دلخواه مدیریت کنید.

1آشنا-با-برنامه‌نویسی-به‌روز-دنیا

وب سرویس و Api سامانه پیامکی سیناپردازش

نمونه کدهای وب سرویس پیامکی سامانه پیامکی سیناپردازش ویژه برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار

وب سرویس پیامکی زبان #C

وب سرویس پیامکی DotNetCore

وب سرویس پیامکی زبان Delphi

وب سرویس پیامکی زبان Php

ماژول ارسال و دریافت پیامک WordPress

ماژول ارسال و دریافت پیامک WooCommerce

ماژول ارسال و دریافت پیامک WHMCS

وب سرویس ارسال و دریافت پیامک پایتون

ارسال پیامک از طریق متد get,post

ارسال پیامک با متد Get

برای ارسال از طریق متد Get از فرمت زیر استفاده نمایید

https://sms.sinapardazesh.ir/SMSInOutBox/SendSms?username=نام کاربری&password=کلمه عبور&from=شماره فرستنده&to=شماره گیرنده&text=متن پیامک

مثال :

https://sms.sinapardazesh.ir/SMSInOutBox/SendSms?username=admin&password=123&from=1000…&to=0936…&text=سلام دوستان

ارسال پیامک با متد Post

برای ارسال از طریق متد Post از فرمت زیر استفاده نمایید

مقادیر UserName, Password, From, To, Message باید در قالب تگ فرم یا json به آدرس ذیل submit شوند

آدرس :
https://sms.sinapardazesh.ir/SMSInOutBox/Send

راهنمای استفاده از وب سرویس پیامکی

نمونه کدهای وب سرویس پیامکی سامانه پیامکی سیناپردازش ویژه برنامه نویسان و توسعه دهندگان نرم افزار

GetCredit

این متد برای دریافت میزان اعتبارکاربر بکارمی رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
مقدار بازگشتی :
decimal میزان اعتبار کاربر به پیامک می باشد
مقدار اعتبار صفر یا عددی برزگتر از صفر می باشد در غیر اینصورت :
۱ – : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد
۲ – : کاربر غیرفعال می باشد

GetInboxCount

این متد جهت دریافت تعداد پیامهای دریافتی بکارمی رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
isRead bool مقدار true برای پیامهای خوانده شده
مقدار false برای پیامهای خوانده نشده
مقدار بازگشتی :
int اگر نام کاربری و رمز عبور صحیح باشد مقدار برگشتی یک عدد می باشد که بر اساس پارامتر isRead بیانگر تعداد پیامها دریافتی می باشد
۱ – : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد

SendSMS

از این متد جهت ارسال پیامک به یک تا حداکثر ۱۰۰ شماره بکارمی رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
fromNumber string شماره فرستنده
toNumbers [] string آرایه ای از شماره موبایل های گیرندگان می باشد
حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
messageContent string متن پیامک
isFlash bool تعیین میکند آیا پیامک به صورت فلش ارسال گردد یا خیر
ref recId [] int هر خانه آرایه یک عدد یکتا به ازای هر گیرنده تولید می کند، این کد یکتا برای دریافت وضعیت تحویل کاربر دارد
ref status [] byte هر خانه آرایه عدد ۰ یا ۱ بوده به ازای هر گیرنده تولید می شود، ۱ به معنی ارسال شده و ۰ ارسال نشده
مقدار بازگشتی :
int ۰ : ارسال با موفقیت انجام شد
۱ : نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد
۲ : کاربر مسدود شده است
۳ : شماره فرستنده نامعتبر است
۴ :محدودیت در ارسال روزانه
۵ : تعداد گیرندگان حداکثر ۱۰۰ شماره می باشد
۶ : خط فرسنتده غیرفعال است
۷ : متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است
۸ : اعتبار کافی نیست
۹ : سامانه در حال بروز رسانی می باشد
۱۰ : وب سرویس غیرفعال است

SendBatchSms

از این متد جهت ارسال پیامک به یک تا حداکثر ۱۰۰ شماره به کار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
fromNumber string شماره فرستنده
toNumbers [] string آرایه ای از شماره موبایل های گیرندگان می باشد
حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
messageContent string متن پیامک
isFlash bool تعیین میکند آیاپیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
out batchSmsId int شناسه ارسال گروهی
مقدار بازگشتی :
int ۰ : ارسال با موفقیت انجام شد
۱ : نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد
۲ : کاربر مسدود شده است
۳ : شماره فرستنده نامعتبر است
۴ :محدودیت در ارسال روزانه
۵ : تعداد گیرندگان حداکثر ۱۰۰ شماره می باشد
۶ : خط فرسنتده غیرفعال است
۷ : متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است
۸ : اعتبار کافی نیست
۹ : سامانه در حال بروز رسانی می باشد
۱۰ : وب سرویس غیرفعال است

GetBatchDelivery

از این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکار می رود که با متد SendBatchSms ارسال انجام شده است

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
batchSmsId int شناسه ارسال با متد SendBatchSms
numbers [] string آرایه ای از شماره موبایل های گیرندگان می باشد
deliveryStatus [] int آرایه ی از وضعیت تحویل متناظر با آرایه شماره موبایل ها می باشد
ترجمه مقدار وضعیت تحویل:
۵ – : برای گرفتن گزارش تحویل حداقل یک دقیقه بعد از ارسال اقدام نمایید
۴ – : به علت اینکه پیام در صف ارسال مخابرات می باشد، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد
۳ – : به علت اینکه مهلت یک هفته ای گرفتن گزارش پایان یافته است، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد
۲ – : پیام با این کد وجود ندارد (batchSmsId نامعتبر است)
۱ – : خطا در ارتباط با سرویس دهنده
۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۴ : خطای نامشخص
۵ : رسیده به مخابرات
۶ : نرسیده به مخابرات
۷ : مسدود شده توسط مقصد
۸ : نامشخص
۹ : مخابرات پیام را مردود اعالم کرد
۱ : کنسل شده توسط اپراتور
۱۱ : ارسال نشده
index int اندیس مربوط به ردیف پیام ارسالی، توجه مقدار اندیس از ۱ شروع می شود.
count int تعداد رکورد درخواستی، حداکثر ۱۰۰
مقدار بازگشتی :
int ۱ – : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد
۲ – : ارسال با مقدار شناسه batchSmsId وجود ندارد

GetMessages

از این متد جهت دریافت پیامک های دریافتی یا ارسالی استفاده می شود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
messageType int مشخص کننده نوع پیامک است، اگر ۱ باشد پیامک های دریافتی و اگر ۲ باشد پیامک های ارسالی را مشخص می کند
fromNumbers [] string آرایه ی از شماره های فرستنده می باشد
مانند : ۱۰۰۰۲۱۸۸
index int اندیس مربوط به ردیف پیام های دریافتی، توجه مقدار اندیس از ۱ شروع می شود
count int تعداد رکورد درخواستی، حداکثر ۱۰۰۰
مقدار بازگشتی :
[] MessageInfo آرایه ی از نوع MessageInfo

GetDelivery

این متد جهت دریافت وضعیت تحویل پیامک ارسال شده بکارمی رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
recId long شناسه پیامک ارسال شده
مقدار بازگشتی :
int وضعیت تحویل پیامک می باشد
ترجمه مقدار وضعیت تحویل:
۵ – : برای گرفتن گزارش تحویل حداقل یک دقیقه بعد از ارسال اقدام نمایید
۴ – : به علت اینکه پیام در صف ارسال مخابرات می باشد، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد
۳ – : به علت اینکه مهلت یک هفته ای گرفتن گزارش پایان یافته است، امکان گرفتن گزارش تحویل وجود ندارد
۲ – : پیام با این کد وجود ندارد (batchSmsId نامعتبر است)
۱ – : خطا در ارتباط با سرویس دهنده
۰ : ارسال شده به مخابرات
۱ : رسیده به گوشی
۲ : نرسیده به گوشی
۳ : خطای مخابراتی
۴ : خطای نامشخص
۵ : رسیده به مخابرات
۶ : نرسیده به مخابرات
۷ : مسدود شده توسط مقصد
۸ : نامشخص
۹ : مخابرات پیام را مردود اعالم کرد
۱ : کنسل شده توسط اپراتور
۱۱ : ارسال نشده

NumberIsInTelecomBlacklist

این متد جهت چک کردن شماره مسدود شده توسط مخابرات بکار می رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
number string شماره همراه
مقدار بازگشتی :
int ۱ – : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد
۲ – : کاربر غیرفعال می باشد
۳ – : شماره همراه مشخص نشده است
۰ : شماره آزاد است
۱ : شماره در لیست سیاه مخابرات است

ExtractTelecomBlacklistNumbers

این متد جهت چک کردن شماره مسدود شده توسط مخابرات تا حداکثر ۱۰۰۰ شماره بکارمی رود

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
numbers [] string آرایه ای از شماره های همراه می باشد
حداکثر ۱۰۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
out blacklistNumbers [] string شماره های مسدود شده
مقدار بازگشتی :
int ۱ – : نام کاربری و رمز عبور صحیح نمی باشد
۲ – : کاربر غیرفعال می باشد
۳ – : آرایه ی شماره های همراه خالی می باشد
۴ – : تعداد شماره ها حداکثر ۱۰۰۰ شماره می باشد
۰ : عملیات با موفقیت انجام شد

SendSmsLikeToLike

از این متد جهت ارسال پیامک با متن متفاوت به یک تا حداکثر ۱۰۰ شماره به کار می رود.

پارامتر های ورودی
نام پارامتر نوع پارامتر توضیحات
userName string نام کاربری مربوط به حساب شما در سامانه
password string رمز عبور مربوط به حساب شما در سامانه
fromNumber string شماره فرستنده
toNumbers [] string آرایه ای از شماره موبایل های گیرندگان می باشد
حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
messageContents [] string آرایه ای از متن پیامک ها متناظر با آرایه شماره موبایل های گیرندگان می باشد
حداکثر ۱۰۰ شماره در هر بار فراخوانی
isFlash bool تعیین میکند آیاپیامک بصورت فلش ارسال گردد یا خیر
out smsId int شناسه ارسال
مقدار بازگشتی :
int ۰ : ارسال با موفقیت انجام شد
۱ : نام کاربر یا کلمه عبور نامعتبر می باشد
۲ : کاربر مسدود شده است
۳ : شماره فرستنده نامعتبر است
۴ :محدودیت در ارسال روزانه
۵ : تعداد گیرندگان حداکثر ۱۰۰ شماره می باشد
۶ : خط فرسنتده غیرفعال است
۷ : متن پیامک شامل کلمات فیلتر شده است
۸ : اعتبار کافی نیست
۹ : سامانه در حال بروز رسانی می باشد
۱۰ : وب سرویس غیرفعال است