zar2img

نرم افزار زرتوایمیج Zar2Image

برخی از امکانات نرم افزار

اولین نسخه نرم افزار زرتوایمیج Zar2Image به منظور تبدیل پرونده های تایپ شده در محیط زرنگار ۷۶ به PDF در سال ۱۳۷۹ عرضه شد.

در پی استقبال کاربران و درخواست های گوناگون برای افزودن امکانات جدید به نرم افزار زرتوایمیج، باعث شد که دایره کاربرد نرم افزار زرتوایمیج از حالت خاص زرنگار ۷۶، برای تمامی نرم افزارها کاربرد داشته باشد.

اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از تولید این نرم افزار، زرتوایمیج تبدیل به نرم افزاری شده که هر ناشر و لیتوگراف به کمک آن نیازمند است.

برخی از امکانات نرم افزار زرتوایمیج در زیر ارائه شده است:

– تبدیل پرونده های زرنگار ۷۶ به Postscript

– تبدیل پرونده های زرنگار ۷۶ به PDF

– چاپ پرونده های زرنگار ۷۶ روی چاپگرهای ویندوز

– تبدیل پرونده های زرنگار ۷۶ بهRTF برای انتقال به Word

– تبدیل پرونده های زرنگار ۷۶ به متن (Text)

– ترکیب صفحات دلخواه از چند پرونده جداگانه PDF و ایجاد یک پرونده PDF واحد

– تبدیل پرونده های زرنگار ۷۶ به PDF فقط با فشار یک کلید

– فرم بندی پرونده های PDF براساس فرم های قابل تعریف با امکان استفاده از نیم فرم (لت) و یک چهارم فرم (نیم لت)

– ارسال پرونده های فرم بندی شده به نرم افزار ناشر برای اعمال هرگونه تغییر دلخواه از جمله افزودن تصاویر، گرافیک، متن، صفحات PDF از پرونده های دیگر و همچنین جابجایی صفحات دلخواه پس از فرم بندی
فشرده کردن پرونده های PDF

شما میتوانید با استفاده از لینک های بالا به راهنمای نصب برنامه و یا سوالات متداول و یا خرید نرم افزار مراجعه فرمایید.