تفاوت نسخه ها

نرم افزار حسابداری آسان در دو نسخه ساده و کامل طراحی شده.

در نسخه ساده امکان ثبت اسناد مالی برای اشخاص و شرکت ها به همراه گزارش گیری و چاپ فراهم شده .

در نسخه کامل علاوه بر امکانات نسخه ساده امکان ثبت و چاپ فاکتور، پیش فاکتور، فاکتور خرید، انبار گردانی، ثبت مشخصات اشخاص و ثبت اسناد برای آنها و تمامی امکاناتی که برای حسابداری یک شرکت یا فروشگاه نیاز است تعبیه شده.