صدور برات و سفته

صدور برات و سفته : در نرم افزار چک چاپ امکان صدور و چاپ برات و سفته وجود دارد.

برای صدور برات، پس از ورود به برنامه بر روی (صدور برات) کلیک مینماییم.

صدور برات (1)

در این قسمت ابتدا بر روی جدید کلیک کرده و سپس اطلاعات مورد نیاز را وارد مینماییم.

صدور برات (1)

برای جابجایی بین کادر ها میتوانیم از کلید Enter استفاده کنیم.

در نهایت پس از ثبت میتوانیم برات مد نظر را چاپ نماییم.

صدور برات (1)

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه نمایید.

مشاهده نسخه های مختلف نرم افزار.

برات چیست؟

برات نوشته‌ای است که به‌موجب آن شخصی به شخص دیگر امر می‌کند.
مبلغی در وجه یا به حواله‌کرد شخصی ثالثی در موعد معینی پرداخت کند.
کسی که برات را صادر می‌کند براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد برانگیز یا محال‌علیه و کسی که مبلغ برات را دریافت می‌کند دارنده برات یا گیرنده برات و یا محال له می‌نامند.
برات ماهیت خاص خود را دارد و از دیدگاه حقوق تجارت برات، عقد یا قرارداد تجاری به معنای خاص نیست بلکه صرفاً سندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی‌های خاص خود که وسیله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگانی نقش پول را ایفا می‌کند.

شرایط صدور برات

برای اینکه برات دارای اعتبار باشد، باید شرایط شکلی و ماهوی قانونی را دارا باشد و در صورت عدم رعایت تشریفات قانونی مزیت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرایط یادشده به دو دسته شرایط شکلی و شرایط ماهوی تقسیم می‌شود.

شرایط شکلی برات

مادهٔ ۲۲۳ قانون تجارت شرایط شکلی و تشریفات صوری صدور برات را بیان نموده و ماده ۲۲۶ ضمانت عدم رعایت شرایط را مقرر کرده است.
۱-مهر یا امضاء
۲-قید کلمه «برات» روی ورقه (برای این بند در ماده ۲۲۶ قانون تجارت ضمانت اجرا بیان نشده است.)
۳-تاریخ تحریر
۴- تعیین برات‌گیر
۵- تعیین مبلغ برات: (طبق مادهٔ ۲۲۵ مبلغ برات باید با تمام حروف نوشته شود)
۶-سررسید برات
۷-مکان تأدیه
۸- نام شخصی که برات در وجه یا به حواله‌کرد او پرداخت می‌شود.
۹-تصریح به شماره نسخه برات
۰ پاسخ

خوشحال می شویم نظرات خود را با ما در میان بگذارید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × ۳ =