نرم افزار کلینیک پوست و مو

نرم افزار کلینیک پوست و مو

پرونده بیماران

جستجوی آسان

تعریف خدمات

چاپ قبوض

قلم نوری

گزارش گیری قبوض

نوبت دهی

پشتیبانی قوی

سازگار با چاپگرها

ارسال پیامک