نحوه ارسال پیامک تکی در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم نحوه ارسال پیامک تکی در پنل پیامک را بررسی نماییم.

با کلیک بر روی ارسال پیامک،  زیر منوی آن را مشاهده می کنید.

پنل پیامک آموزش (1)

از ماژول ارسال تکی می توانید برای ارسال پیامک به یک تا بیست شماره در پنل پیامک استفاده کنید، برای ارسال کافیست:

  • برای ارسال تکی فقط باید از خط اختصاصی ارسال انجام گردد.
  • برای ارسال به لیست سیاه فقط با simcard امکان پذیر است و حتما در انتهای متن پیامک باید off1 نوشته شده باشد.
  • در قسمت متون سریع میتوان متن های پیش فرض قرارداد تا در ارسال پیامک بتوان از آن قسمت متن مور نظر را انتخاب کرده و پیامک ارسال کنید.
  • از قسمت شماره فرستنده، شماره ای که قصد دارید با آن پیامک ارسال شود را انتخاب کنید.
  • در قسمت شماره گیرندگان، شماره مورد نظر که قصد ارسال پیامک به آن را دارید تایپ نمایید، لازم به ذکر است میتوانید تا ۲۰شماره را در این قسمت تایپ کنید و یک متن را به هر ۲۰شماره ارسال نمایید. لذا پس از تایپ هر شماره، Enterرا بفشارید.(شماره ها ر میتوانید هم بدون صفر اولیه و هم با صفر وارد کیند، بطور مثال هر یک از دو شماره ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰ و ۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰را تایپ نمایید، پیامک ارسال خواهد شد.)
  • در قسمت متن پیامک، متنی که قصد دارید به گیرنده یا گیرندهگان ارسال کنید را تایپ نمایید.
  • در زیر کادر متن پیامک، نوع پیامک و تعداد را مشاهده می نمایید.
  • انصراف: در صورتی که به هر دلیلی از ارسال پیامک منصرف شده اید، برروی انصراف کلیک نمایید تا پنجره ارسال بسته شود.
  • گزارش ارسال و وضعیت ارسال پیام را میتونید از منوی پیام ها >>>> پیام های ارسالی، مشاهده فرمایید.

پنل پیامک آموزش (2)