توضیحات پنجره امکانات در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم توضیحاتی در رابطه با پنجره امکانات در پنل پیامک را بررسی نماییم.

با کلیک بر روی امکانات،  زیر منوی آن را مشاهده می کنید.

امکانات پنل پیامک

دفترچه تلفن: نخستین گزینه از منو امکانات، دفترچه تلفن می باشد:

 • اگر مایل باشید که همیشه لیستی از مخاطبانتان را بصورت ذخیره در داخل پنل داشته باشید، می توانید از قسمت دفترچه تلفن استفاده نمائید.
 • برای ذخیره سازی مخاطبان می توانید گروه های مجزا ایجاد کنید و مخاطبان را در این گروه ها ذخیره نمائید.

نحوه کار بدین صورت است که:

ابتدا گروه موردنظرخود را ایجاد کنید. (درصورتی که قبلا ایجاد نکرده اید و یا اینکه قصد دارید گروه جدیدی ایجاد نمائید.) برای ایجاد گروه برروی مدیریت گروه کلیک نمائید.

امکانات پنل پیامک

 • نام گروه: در این قسمت نام گروه را درج نمائید.
 • شرح گروه: در این قسمت توضیحات گروه را مشخص نمائید.
 • وضعیت: وضعیت فعال و یا غیرفعال بودن گروه را مشخص نمائید.
 • دسترسی به کاربران زیرمجموعه: با استفاده از این قسمت می توانید به کاربران زیرمجموعه اجازه ارسال پیامک از این گروه را بدهید.
 • ثبت گروه: با کلیک برروی ثبت گروه، گروه درج می شود و شما میتوانید بعد از ایجاد گروه نیز در قسمت ویرایش، اطلاعات فوق را تغییر دهید.
 1. اضافه کردن مخاطبین به دفترچه تلفن: به دو صورت می توانید مخاطبین را به دفترچه تلفن اضافه کنید:

درج مخاطب جدید

امکانات پنل پیامک

برروی درج مخاطب جدید کلیک نمائید.

در فرم باز شده، در بخش اول ابتدا مشخصات مخاطب خود را وارد نمائید.

توجه: لزومی ندارد که تمامی مشخصات را درج نمائید، تنها فیلدی که حتما باید پر شود، شماره تلفن همراه مخاطب شماست.

 • گروه مخاطبین: برای اضافه شدن مخاطب به هرگروهی که قصد دارید اضافه شود، کافیست در این بخش، تیک آن گروه را بزنید.
 • تنظیمات: می توانید با استفاده از این بخش تعیین کنید که اگر شماره مخاطب در دفترچه تلفن موجود بود، اطلاعات جدید جایگزین گردد، یا اینکه شماره مخاطب در صورت موجود بودن شماره در گروه های دیگر، درج نشود.
 • ارسال پیامک انجام شود: می توانید با این گزینه، متنی را برای مخاطب ارسال کنید.
 • تایید/ انصراف: درصورت اینکه از درج مخاطب جدید مطمئن هستید برروی دکمه تائید کلیک نمائید، بدین صورت مخاطب به گروه یا گروه هایی که انتخاب کرده اید اضافه می گردد.
 • افزودن از فایل

 • برروی افزودن از فایل کلیک نمائید.
 • امکانات پنل پیامک
 • دربخش فایل اکسل مخاطبین، فایل را انتخاب نمائید.
 • نکته۱: فایل ورودی اکسل باید همانند فایل نمونه شامل یک ستون باشد.
 • نکته۲: نام جدول باید همان نام پیشفرض باشد.
 • نکته۳: محتوی سطر اول باید شماره همراه باشد.
 • نکته۴: لطفا شماره ها را در فایل نمونه کپی نمائید.
 • گروه مخاطبین: برای اضافه شدن مخاطبین به هر گروهی که قصد دارید اضافه شود، کافیست در این بخش، تیک آن گروه را بزنید.
 • تنظیمات: می توانید با استفاده از این بخش تعیین کنید که اگر شماره مخاطب در دفترچه تلفن موجود بود، اطلاعات جدید جایگزین گردد، یا اینکه شماره مخاطب در صورت موجود بودن شماره در گروه های دیگر، درج نشود.
 • تایید/ انصراف: درصورت اینکه از درج مخاطب جدید مطمئن هستید برروی دکمه تائید کلیک نمائید، بدین صورت مخاطب به گروه یا گروه هایی که انتخاب کرده اید اضافه می گردد.

منشی پیامک:

با استفاده از منشی پیامک می توانید تنظیماتی را ایجاد کنید که برای هر ارسالی که توسط مخاطبین شما به شماره اختصاصی پنلتان انجام میشود، پاسخی برای آن مخاطب ارسال شود.

امکانات پنل پیامک

 1. برروی ایجاد منشی پیامک کلیک کنید.
 2. عنوان: عنوان مناسبی برای منشی پیامک وارد کنید.
 3. گیرنده: از این قسمت میتوانید یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را که قصد ایجاد منشی رو آن دارید، انتخاب نمائید. این شماره، شماره ای خواهد بود که مخاطبین پیامک های خود را به آن ارسال خواهند نمود. با انتخاب همه شماره ها منشی ایحاد شده روی پیامک های دریافتی از تمامی خطوط اختصاصی پنل اعمال می شود.
 4. فرستنده: از این قسمت یکی از خطوط اختصاصی خود را جهت ارسال پیامک از آن، انتخاب نمائید.
 5. تاریخ شروع: در این قسمت تاریخی برای شروع طرح منشی انتخاب می نمائید و منشی شما از تاریخی که شما تعیین مکنید عمل خواهد کرد.
 6. تاریخ خاتمه: تاریخی است که از آن تاریخ به بعد ارسال پاسخ انجام نخواهد شد.
 7. وضعیت: اگر تیک وضعیت را بزنید، منشی شما فعال و درغیراین صورت غیرفعال خواهد بود.
 8. متن پیامک: با وارد نمودن متن دلخواه در این قسمت، یک پیامک با این محتوا برای شماره موبایل های فرستنده پیامک، ارسال خواهد شد.
 9. برروی تایید کلیک نمائید.
 • منشی ایجاد شده قابل ویرایش و حذف نیز می باشد.

کدخوان: درماژول کدخوان، ابتدا یکسری کد را توسط فایل اکسل وادر سامانه میکنید. درصورتی که مخاطب یکی از این کدهارا به سامانه ارسال کند، کد ارسال شده توسط شخص به همراه شماره موبایل وی در سیستم ذخیره می شود و پیغام متناسب با کد ارسالی، برایش ارسال می گردد.

همچنین درصورت ارسال کد اشتباه و کد تکراری نیز، متن معین شده برای هرکدام به مخاطب ارسال خواهد شد. علاوه برمتن های کلی مذکور، می توان برای هر کد نیز پاسخ اختصاصی تعریف کرد، تمامی شماره موبایل ها و کدهای ارسال شده درسامانه ذخیره شده و به تفکیک قابل گزارشگیری می باشند.

از این بخش می توان در امور زیر استفاده کرد:

 • کارت قرعه کشی
 • کارت گارانتی
 • و….

ایجاد سامانه کدخوان:

برای ایجاد کدخوان ابتدا برروی ” درج کدخوان جدید ” کلیک نمائید تا پنجره ای مانند شکل زیر برای شما بازگردد.

امکانات پنل پیامک

اکنون موارد موجود در این پنجره را به ترتیب زیر مقداردهی نمائید.

 1. عنوان: انتخاب عنوان صرفا جهت تفکیک کدخوان های مختلف می باشد. بنابراین درانتخاب کدخوان دقت فرمائید.
 2. شماره گیرنده: از این قسمت، یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را انتخاب نمائید. مخاطب کدخوان را به این شماره باید ارسال نماید.
 3. تاریخ شروع: در این قسمت تاریخی برای طرح شروع کدخوان انتخاب می نمائید و سامانه کدخوان شما از تاریخی که شما تعیین میکنید عمل خوهد کرد.
 4. امکانات پنل پیامک
 5. تاریخ خاتمه: تاریخی است که از آن تاریخ به بعد ارسال پاسخ انجام نخواهد شد.
 6. وضعیت: اگر تیک وضعیت را بزنید، منشی شم فعال و در غیراینصورت غیرفعال خواهد بود.
 7. پاسخ تکراری مجاز است؟: درصورتی که دریافت پاسخ های تکراری از یک شماره برای شمکا مشکلی ندارد تیک این قسمت را بزنید.
 8. ارسال پاسخ برای سایر پاسخ های صحیح مجاز است؟: درصورتی که قصد دارید پاسخ برای اولین پاسخ صحیح ارسال شود تیک این قسمت را بردارید.
 9. شماره موبایل تکراری مجاز است؟: درصورتی که با ارسال پاسخ به شماره های تکراری مشکلی ندارید این تیک را نیز بزنید.
 10. شماره پاسخ دهندگان به دفترتلفن وارد شود: اگر مایل باشید که شماره مخاطبینی که برای شما یک کد را ارسال میکنند، به دفترچه تلفن شما اضافه شود این تیک را نیز بزنید، بعد از اینکه شما تیک این قسمت را بزنید گروه دفترچه تلفن ها برای شما نمایان می شود، تا گروهی که برای ذخیره سازی مخاطبین مدنظر دارید را انتخاب کنید.
 11. متن پاسخ صحیح: درصورتی که کد ارسالی توسط مخاطب شما در لیست کدهای شما موجود باشد، متنی که در این قسمت تایپ میکنید برای ایشان ارسال می شود و پرکردن این قسمت اختیاری می باشد.
 12. متن پاسخ غلط: درصورت موجود نبودن کد ارسالی توسط مخاطب برای ایشان ارسال خواهد شد.
 13. متن پاسخ تکراری: درصورتی که یک کد قبلا برای سامانه ارسال شده باشد، متن نوشته شده در این قسمت ارسال خواهد شد.
 14. متن ارسال پاسخ برای سایر پاسخ های صحیح: درصورتی که تیک ارسال پاسخ برای سایر پاسخ های صحیح مجاز است را بزنید، و مخاطب سایر پاسخ های صحیح را ارسال کند، این متن برایش ارسال می شود.
 15. متن شماره موبایل تکراری: اگر مخاطب از یک شماره موبایل دوبار برای شما کد ارسال کند متنی که در این قسمت تایپ می کنید برای او ارسال خواهد شد. ( اختیاری )
 • درصورتی که موارد فوق را خالی بگذارید، هیچ متنی به ازای هیچ یک از موارد فوق برای مخاطب ارسال نخواهد شد.
 • برای هر شماره اختصاصی می توانید تنها یک عدد کدخوان ایجاد نمائید.
 1. برای تنظیم سامانه برروی تائید کلیک نمائید. پس از تائید، یک رکورد ایجاد می شود که می توان در قسمت گزینه ها اقدام به حذف یا ویرایش سامانه کدخوان کرد.

نظرسنجی:

با استفاده از ماژول نظرسنجی می توانید یک نظرسنجی راه بیندازید و نتایج حاصل از آن را بررسی کنید.

برروی ایجاد نظرسنجی کلیک کنید.

امکانات پنل پیامک

عنوان: عنوان مناسب را وارد کنید.

شماره گیرنده: از این قسمت، یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را انتخاب نمائید. مخاطب کد خود را به این شماره باید ارسال نماید.

تاریخ شروع و تاریخ خاتمه: در این قسمت شما برای نظرسنجی خود یک بازه زمانی تعریف می کنید که در آن بازه زمانی نظرسنجی عمل می کند. یعنی اگر مخاطب شما خارج از این بازه زمانی کد را برای خط اختصاصی شما ارسال کند، نظرسنجی عمل نخواهد کرد.

وضعیت: اگر تیک این قسمت را بزنید نظرسنجی شما فعال می شود. درصورتی که بعد از ایجاد نظرسنجی در بازه زمانی تعریف شده بخواهید که کدخوان شما غیرفعال شود، از قسمت ویرایش کدخوان ( که بعد از ایجاد کدخوان رو به روی کدخوان شما نمایان می شود )به این قسمت وارد می شوید و تیک وضعیت را برمیدارید.

با زدن کلید تائید، نظرسنجی درج می شود و می توانید بعد از ایجاد نظرسنجی نیز از قسمت ویرایش، اطلاعات فوق را تغییر دهید.

 • درحال حاضر نظرسنجی را ایجاد کرده اید اما گزینه ها و پاسخ ها را مشخص نکرده اید.
 • پس از تایید یک رکورد مانند رکورد زیر به شما نمایش داده خواهد شد.

امکانات پنل پیامک

درج گزینه: شما از این قسمت میتوانید گزینه های مربوط به نظرسنجی خود را درج نمائید.

عنوان: در این قسمت عنوان یا سوال نظرسنجی را درج نمائید.

کلیدواژه: برای عنوانی که انتخاب می کنید یک کلیدواژه تعیین نمائید. برای مثال: برای عنوان های خوب، متوسط و بد به ترتیب کلیدواژه های ۱،۲ و ۳ قرار می دهید.

امکانات پنل پیامک

شماره فرستنده: همان خط اختصاصی شما می باشد.

این گزینه پاسخ صحیح می باشد: درصورتی که بخواهید مسابقه ایجاد کنید با تیک زدن رو به روی این عبارت، یکی از گزینه ها را به عنوان گزینه صحیح انتخاب نمائید.

متن پیامک: درصورتی که در این کادر متنی را بنویسید، این متن برای مخاطبی که آن کلیدواژه را برای شما ارسال کرده، فرستاده می شود.

درج در لیست: با زدن کلید درج در لیست، نظرسنجی درج می شود و شما می توانید بعد از ایجاد نظرسنجی نیز از قسمت ویرایش، اطلاعات فوق را تغییر دهید.

پاسخ ها: در این قسمت می توانید گزینه هایی که مخاطبین شما ارسال کرده اند را مشاهده نموده و از آنها خروجی اکسل بگیرید.

امکانات پنل پیامک

قرعه کشی: از این قسمت می توانید از بین ارسال هایی که مخاطبین به شما انجام داده اند تعدادی از آنها را بصورت تصادفی انتخاب نمائید

امکانات پنل پیامک

ویرایش/حذف: درصورتی که نیاز به ویرایش نظرسنجی داشته باشید می توانید از گزینه ویرایش استفاده کنید.

درصورتی که نیاز به حذف کامل رکورد نظرسنجی دارید، از گزینه حذف استفاده نمائید.

اضافه به لیست:

از طریق ماژول اضافه به لیست می توانید تنظیماتی فراهم کرده تا دیگران با ارسال پیامک بتوانند خود را به دفترچه تلفن ثبت نمایند.

 • بصورت پیشفرض ابتدا باید یک * و سپس نام و سپس نام خانوادگی را به شماره اختصاصی شما ارسال نمایند.

به عنوان مثال: *علی*مرادی

 • به جز کاراکتر * بقیه اجزاء اختیاری می باشد.
 • دقت نمائید بین نام و نام خانوادگی باید همین کاراکتر (مثلا*) قرار گیرد.
 • شما میتوانید کاراکتر * را به کاراکتر دلخواه خود تغییر دهید. کافیست کاراکتر * را در بخش متن پیامک در تنظیمات زیر تغییر دهید.
 • همچنین شما می توانید اطلاعات دیگری را نیز به ترتیب زیر ارسال کنید:

*نام*نام خانوادگی*توضیحات

 • درصورتی که مایل باشید هر مخاطب با ارسال نام ونام خانوادگی در دفترچه تلفن ثبت شود در بخش شرط متن پیامک شروع با را حذف نمائید.
 • در زیرگروه هایی که قرار است مخاطب در آن ثبت شود را علامت گذاری نمائید.
 • درصورت وارد نمودن متن در مکان زیر یک پیامک با این محتوا برای فرستنده پیامک ارسال خواهد شد.
 • جهت تنظیم سامانه اضافه به لیست مراحل زیر را دنبال کنید.
 1. برروی ایجاد اضافه به لیست کلیک نمائید.

امکانات پنل پیامک

 1. عنوان: عنون مناسب را وارد کنید.
 2. شماره گیرنده: از این قسمت، یکی از شماره های اختصاصی پنل خود را وارد نمائید. مخاطب کد خود را به این شماره باید ارسال نماید. درصورت انتخاب همه شماره ها اضافه به لیست ایجاد شده روی پیام های دریافتی از کلیه خطوط اختصاصی شما در پنل، اعمال خواهد شد.
 3. فرستنده: از لیست موجود در این قسمت یکی از خطوط اختصاصی خود به منظور ارسال پیامک به مخاطبین خود را انتخاب کنید.
 4. پوشه محل ذخیره در پیام های دریافتی: پوشه ای که قصد دارید پیام های دریافتی در آن ذخیره گردد را انتخاب کنید.
 5. تاریخ شروع/تاریخ خاتمه: در این قسمت ها شما برای سامانه اضافه به لیست خود یک بازه زمانی تعریف می کنید که در آن بازه زمانی سامانه عمل میکند. یعنی اگر مخاطب شما خارج از این بازه زمانی برای اضافه شدن به لیست بخواهد اقدام کند، سامانه عمل نخواهد کرد.

شروط:

 • شرط شماره همراه:

در این قسمت یکی از موارد شرطی را انتخاب و متناسب با آن مقدار شرط برای شماره همراه را تایپ نمائید.

 • مواردشرط: برابربا، شامل، شروع با، خاتمه با، بزرگتر از، کوچکتراز، مخالف، شروع نشده با، خاتمه نیافته با، شامل نباشد
 • با انتخاب هریک از موارد شرط، می بایست در کادری که باز می شود مقدار آن شرط را وارد نمائید. برای مثال فرض کنید قصد دارید که شماره هایی به لیست اضافه شوند که با ۹۱۲۱ شروع می شوند، برای این منظور مورد شرط را شروع با انتخاب می کنید و در کادر مقدار شرط شماره همراه عدد ۹۱۲۱ را تایپ می نمائید.
 • شرط متن پیامک: در این قسمت شرطی برروی متن دریافتی از مخاطب تعیین می شود. می توان از لیست هریک از موارد موجود را انتخاب و مقدار موردنظر را، در کادر مقابل آن وارد نمائید. بعنوان مثال با انتخاب شروع با، متن پیامک مخاطب باید با کاراکتر نوشته شده در کادر مقابلش، شروع شود تا شماره اش به دفتر تلفن اضافه شود. در صورت خالی گذاشتن این کادر شماره مخاطب، با هر متنی که ارسال نماید، در دفترچه تلفن دخیره خواهد شد.

درصورتی که تمایل دارید نام و نام خانوادگی علاوه بر شماره موبایلش در دفترچه تلفن ذخیره شود بایستی متن پیامک خود را با فرمت زیر ارسال نمائید:

*نام*نام خانوادگی : *احمد*عزیزی

بنابراین لازم است شرطی که برای متن پیامک درنظر گرفته شده است روی شروع با تنظیم شده و در کادر مقابلش کاراکتری مانند * قرار داده شود. دقت کنید که بین نام و نام خانواد گی باید همین کارکتر تعیین کننده، قرار گیرد. همچنین شما می توانید اطلاعات دیگری را نیز به ترتیب زیر ارسال کنید و مطلبی که در توضیحات اضافه نوشته می شود، در قسمت توضیحات دفترچه تلفن نوشته می شود: *نام*نام خانوادگی*توضیحات اضافی (بجای کاراکتر * از هر کاراکتر دیگری می توان استفاده نمود.)

 1. گروه مخاطبین: از این قسمت گروه یا گروه هایی از دفترچه تلفن که تمایل به ذخیره اطلاعات مخاطب در آن های را دارید انتخاب نمائید.
 2. متن پیامک: در صورت وارد نمودن متن در این قسمت یک پیامک با این محتوا برای مخاطب ارسال خواهد شد. در غیر اینصورت پیامکی ارسال نخواهد شد.
 3. وضعیت: اگر تیک این قسمت را بزنید سامانه اضافه به لیست شما فعال می شود. درصورتی که بعد از ایجاد سامانه اضافه به لیست در داخل بازه زمانی تعریف شده بخواهید که سامانه اضافه به لیست شما غیرفعال شود، از قسمت ویرایش سامانه اضافه به لیست ( که بعد از ایجاد سامانه اضافه به لیست رو به روی سامانه اضافه به لیست شما نمایان می شود ) به این قسمت وارد می شوید و تیک وضعیت را برمیدارید.
 4. با کلیک برروی تائید سامانه اضافه به لیست تنظیم و فعال می گردد.