نحوه ارسال به کد پستی در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم نحوه ارسال به کد پستی در پنل پیامک را بررسی نماییم.

با کلیک بر روی ارسال پیامک،  زیر منوی آن را مشاهده می کنید.

پنل پیامک آموزش (1)

از طریق ماژول ارسال به کد پستی شما می توانید به شماره های همراه اول و ایرانسل مناطق مختلف پستی از طریق کد پستی پیامک ارسال نمایید.

ارسال به کد پستی 1
• این نوع ارسال مناسب کاربرانی است که به منظور تبلیغات قصد ارسال پیامک به کد پستی را دارند.
مراحل ارسال به صورت زیر می باشد:
۱. عنوان ارسال: این عنوان تنها مربوط به خود کاربر است و جهت تفکیک ارسال های کاربر باید عنوان تعیین شود.
۲. اپراتور: اپراتوری ( همراه اول یا ایرانسل) که شما قصد دارید به شماره های آن ارسال انجام دهید.
۳. شهر: شهری است که شما قصد دارید به مناطق مختلف آن از طریق کد پستی پیامک ارسال نمایید.
۴. کد پستی: شما می توانید تعداد رقم های اول کد پستی را وارد نمایید، هر چقدر تعداد ارقام کد پستی بیشتر باشد منطقه مورد نظرکوچک تر خواهد شد.
۵. شماره فرستنده: شماره ای است که شما قصد دارید به وسیله آن ارسال انجام دهید.
۶. متن پیامک: متنی است که به مخاطبین ارسال می شود. در زیر قسمتی که متن پیامک را وارد می کنید، فارسی یا لاتین بودن پیام، تعداد صفحات، همچنین تعداد حروفی که نوشته شده و تعداد حروف مجاز برای یک صفحه، نمایش داده می شود( توجه داشته باشید که در ارسال پیام تعداد صفحات در تعرفه پیامک شما ضرب می شود)
۷. ارسال تست: کاربران همیشه باید قبل از ارسال پیامک به مخاطبین انتخاب شده، ارسال تست را به یک شماره هماره اول و یک شماره ایرانسل انجام دهند.
۸. نحوه ارسال: شما میتوایند نحوه ارسال را ترتیبی یا تصادفی انتخاب کنید.
توجه : زمانی که شما نحوه ارسال را تصادفی انتخاب می کنید به صورت تصادفی از بین شماره های انتخابی شما به تعدادی از آنها ( که این تعداد را شما در مرحله بعد مشخص می کنید) ارسال انجام می دهد. اگر بعد از این ارسال قصد داشته باشید که به تعداد دیگری از این شماره ها ارسال انجام دهید ممکن است به صورت تکراری برای تعدادی ازآنها که دفعه قبل نیز ارسال کرده بودید،ارسال انجام شود برای جلو گیری از این مشکل شما باید نحوه ارسال را ترتیبی انتخاب کنید تا به ترتیب از یک ردیف ( که شما در مرحله بعد تعیین می کنید) به همان تعدادی که مد نظرتان است انجام شود توجه داشته باشید که این تعداد را نیز در مرحله بعد تعیین می کنید.
۹. محاسبه تعداد شماره ها: با کلیک بر روی گزینه محاسبه تعداد شماره ها می توانید مشاهده کنید که در مجموع چند شماره را انتخاب نموده اید.
۱۰. بر روی مرحله بعد کلیک کنید.
۱۱. در این مرحله تعداد کل شماره هایی که انتخاب شده اند نمایش داده می شود، از این تعداد نمایش داده شده شما می توانید به تعداد محدود تری پیام ارسال کنید.
۱۲. عددی که شما فیلد ارسال به تعداد وارد می کنید دقیقا همان تعدادی است که میخواهید ارسال انجام دهید.
۱۳. از ردیف: معمولا بار اولی که به یک دسته از شماره ها ارسال انجام می دهید باید عدد ۱ را در این ردیف قرار دهید. این فیلد در ارسال های بعدی که به همان شاخه خواهید داشت تغییر می کند.
برای مثال شما بار اول به ۲۰۰ شماره از یک شاخه ارسال انجام می دهید، مرتبه بعدی می خواهید به ۵۰۰ شماره دیگر از همان شاخه ارسال انجام دهید، پس باید فیلد ارسال به تعداد را ۵۰۰ و از ردیف را ۲۰۱ قرار دهید.
۱۴. سپس تاریخ و زمان دقیق ارسال را نیز مشخص می کنید. توجه داشته باشید که تاریخ و زمان ارسال، پیش از زمانی که شما آن را تنظیم می کنید نباشد.
۱۵. بر روی مرحله بعد کلیک کنید.
• در این مرحله گزارشی به شما ارائه می شود که در این گزارش متن پیام، تعداد صفحات پیام، هزینه ارسال پیام در پنل پیامک، تعداد شماره هایی که مشخص کردید، همچنین تعداد شماره های غلط و تکراری را به همراه سایر تنظیماتی که اعمال کرده اید نمایش می دهد.
• در صورتی که از انجام این ارسال مطمئن باشید گزینه ارسال را کلیک می کنید و ارسال شما انجام می شود. در غیر اینصورت می توانید به مراحل قبلی بازگردید تا تنظیمات را تغییر دهید.