نحوه ارسال متناظر در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم نحوه ارسال متناظر در پنل پیامک را بررسی نماییم.

با کلیک بر روی ارسال پیامک،  زیر منوی آن را مشاهده می کنید.

پنل پیامک آموزش (1)

ماژول ارسال متناظر به شما امکان را می دهد که برای هر شماره موبایل، یک متن متفاوت ارسال نمایید.

ارسال متناظر

  • فایل اکسل ورودی شما باید مانند فایل نمونه شامل دو ستون شماره موبایل و متن پیامک باشد.
  • دقت نمایید که نام صفحه ای از فایل اکسل که شماره ها در آن قرار دارند باید sheet1 باشد.
  • ستون اول فایل اکسل باید حتما شماره موبایل باشد و بقیه ستون ها توسط شما تنظیم می گردد.
  • اگر این فایل از جایی Export شده است، ستون شماره را در یک فایل جدید (ترجیحا فایل نمونه ) کپی نمایید و حتما از گزینه paste options استفاده کرده و سپس گزینه values  را برگزینید تا فرمت های اضافه حذف گردد.
  1. پس از کلیک بر روی ایجاد ارسال متناظر، فایل را بارگذاری نمایید.

ارسال متناظر

  1. در پنل پیامک فایل اکسل را بارگذاری نمایید.
  2. یک از شماره های اختصاصی خود را برای ارسال انتخاب نمایید.( از خطوط عمومی هم می توانید استفاده کنید)
  3. در صورت علامتگذاری گزینه ارسال به شماره های تکراری، ارسال به شماره های تکراری در فایل اکسل امکان پذیر می شود و به آنها بیش از یک متن ارسال خواهد شد.
  4. بر روی گزینه ارسال کلیک نمایید تا هر پیامک به شماره متناظر آن ارسال گردد.
  5. دقت داشته باشید برای گزارش گیری پس از ارسال از این قسمت، باید به قسمت پیام های ارسالی رفته و گزارش ارسال خود را دانلود نمایید. همچنین در بخش ارسال متناظر نیز می توانید گزارش ارسال را دانلود نمایید.