نمودارها و ارسال پیامک سریع در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم در رابطه با نمودارها و ارسال پیامک سریع در پنل پیامک را بررسی نماییم.

ارسال سریع پیامک:

ارسال سریع پیامک1

این قسمت ( شماره ۴ در تصویر زیر ) برای ارسال سریع می باشد. شما در هرجای سامانه که باشید می توانید با کمک این قسمت سریعا و بدون مراجعه به ماژول ارسال پیامک، متن مورد نظر خود را ارسال کنید.

 • در این قسمت تنها شماره های اختصاصی پنل پیامک برای ارسال، فعال می باشند.
 • با کلیک برروی ارسال سریع پیامک، پنجره مقابل را مشاهده خواهید کرد.
 • از قسمت شماره فرستنده، یکی از خطوط را انتخاب نمائید.
 • شماره گیرندگان: شماره هایی که قصد ارسال پیام برای آن هارا دارید در این کادر وارد نمائید، پس از درج هر شماره، از اینتر می توانید استفاده کنید.
 • متن پیامک: متن مورد نظر خود را درج نمائید.
 • برروی ارسال کلیک کنید.
 • مزیت ارسال سریع پیامک اینست که با وجود اینکه در هر صفحه ای از پنل قرار دارید بدون اینکه به صفحه ارسال پیامک مراجعه نمائید می توانید پیامکی را ارسال کنید.
 • اعلانات مهم در پنل پیامک2

نمودارها:

سه نوع نمودار را در این قسمت مشاهده می کنید.

 • نمودار تعداد ارسال های سامانه در هفته گذشته:
 • بصورت دقیق تعداد پیامک های ارسالی توسط سامانه شما را طی ۷ روز متوالی گذشته را در قالب نمودار به نمایش می گذارد.
 • نمودار کیفیت ارسال پیش شماره ها در یک سال گذشته:
 • کیفیت ارسال پیامک توسط پیش شماره های مختلف { ۱۰۰۰ ( رهیاب )، ۲۱ ( خط ثابت )، ۳۰۰۰ ( مکفا )، ۵۰۰۰ ( راهکار سرزمین سبز ) } را نمایش می دهد.
 • درصدی که در این نمودار نشان می دهد نسبت تعداد رسیده به مخاطب ها به تعداد ارسالی ها است.
 • این نمودار روزانه بروزسانی میشود.
 • نمودار قیمت تمام شده اپراتورها در حال حاضر:
 • درصدی که این نمودار نشان می دهد، مقایسه قیمت تمام شده اپراتورهای مختلف پیامک می باشد.
 • این نمودار روزانه بروزرسانی می شود.

اعلانات مهم در پنل پیامک4