پیام ها در پنل پیامک

در این فایل راهنمای میخواهیم به بررسی پنجره پیام ها در پنل پیامک را بررسی نماییم.

با کلیک بر روی پیام،  زیر منوی آن را مشاهده می کنید.

پیام ها در پنل پیامک

پیام های دریافتی:

در قسمت پیام های دریافتی می توانید اطلاعاتی در رابطه با پیام هایی که توسط شماره اختصاصی شما دریافت شده اند را ملاحظه نمائید.

پیام ها در پنل پیامک

  • با دریافت هر پیامک یک رکورد در قسمت پیام های دریافتی ثبت می شود.
  • متن پیامی که برای شما ارسال شده است در این قسمت قابل مشاهده می باشد.
  • فرستنده: شماره شخصی که برای شما پیام را ارسال کرده است.
  • گیرنده: یکی از خطوط شما که پیامک به آن ارسال شده است.
  • کد پیگیری: کد پیامکی که برای شما ارسال شده. می توانید از این کد برای پیگیری های احتمالی استفاده کنید.

پیام های ارسالی:

شما می توانید در قسمت پیام های ارسالی، لیستی از تمام پیام های ارسالی خود را مشاهده کنید.

پیام ها در پنل پیامک

  • رکورد ایجاد شده، مشابه با رکورد دریافت پیام می باشد، با دو تفاوت، اول اینکه در قسمت فرستنده، یکی از خطوط شماست که توسط آن پیامک ارسال انجام شده و در قسمت گیرنده شماره ای که به آن پیامک ارسال کرده اید. و تفاوت دیگر در بخش گزینه ها می باشد، که شامل موارد زیر است:

ارسال مجدد به شماره های مسدود شده: می توانید ارسال به شماره هایی که مسدود بوده اند دوباره ارسال کنید.

ارسال مجدد ارسال نشده ها: با کلیک برروی این گزینه می توانید برای شماره هایی که پیام ارسال نشده، دوباره ارسال کنید.

ارسال به دیگران:

در پنل پیامک می توانید توسط این گزینه پیام فعلی را برای شماره یا شماره های دیگر ارسال کنید.

قیمت تمام شده پیامک ارسالی: با کلیک روی این گزینه، هزینه نهایی ارسال پیامک را مشاهده خواهید کرد.

پیام ها در پنل پیامک

  • گیرنده: در این بخش با کلیک برروی جزئیات، می توانید وضعیت ارسال خود را مشاهده نمائید.
  • در ستون وضعیت ارسال، مشخص می شود ارسال شما انجام شده است یا نه. و یا اگر ارسالتن می بایست توسط کارشناسان مورد بررسی قرار می گرفته، آیا مورد تائید کارشناسان قرار گرفته یا خیرو اگر مورد تائید کارشناسان قرار نگرفته باشد، علت آن در قسمت توضیحات قابل مشاهده می باشد.

پیام های دریافتی حذف شده:

شما می توانید درقمست پیام های دریافتی خذف شده، لیستی از تمامی پیام های دریافتی خود مشاهده نمائید که قبلا حذف کرده بودید.

  • درصورت نیاز به بازیابی پیام، می توانید آن پیام را انتخاب نمائید و از قسمت پائین رکوردها، دکمه بازیابی را کلیک کنید.