دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری

دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری: برای مشاهده دفاتر حسابداری می بایست برروی گزینه دفاتر حسابداری در منوی گزارشات کلیک کرد.

دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره جدید می بایست بازه تاریخی، نوع تراز، سطح و سال را انتخاب و برروی دکمه تائید کلیک کنید.

دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری (2)

در پنجره جدید شما دفاتر دلخواه خود را مشاهده می نمائید.

دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری (3)

دفاتر قانونی حسابداری:

طبق قانون تجارت، صاحبان هر بنگاه اقتصادی و کسب و کار (به استثنای کسبه جزء)، می بایست کلیه رویدادهای مالی خود را پس از ثبت در اسناد حسابداری و تایید آنها توسط مدیریت، در محل مناسبی که قانون تعیین کرده است (طبق ماده ۶ قانون تجارت) ثبت و نگهداری کنند؛ این دفاتر موسوم به دفاتر قانونی حسابداری بوده و نامیده می شوند.

دفاتر حسابداری در مجموع به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

  1. دفاتر رسمی (قانونی): دفاتری هستند که طبق قانون حتما باید تهیه و تنظیم شوند و در این مورد اجبار قانونی وجود دارد. دفاتر رسمی و قانونی به دو دفتر روزنامه و دفتر کل تقسیم می شوند.
  2. دفاتر غیر رسمی (کمکی): دفاتری هستند که اجباری برای تهیه آن ها وجود ندارد و تنها به منظور ایجاد سهولت و دقت در امر حسابداری و نگهداری بهتر حساب ها تنظیم می شوند. دفتر معین معروف ترین دفتر غیر رسمی محسوب می شود.

این دفاتر وضعیت حساب های یک مجموعه را از نظر بدهکار یا بستانکار بودن مانده حساب به طور واضح منعکس می کنند. همچنین دفاتر حسابداری در نرم افزار حسابداری اسناد رسمی مستدلی برای کاهش اشتباهات در حسابداری، به خصوص در زمینه عدم ثبت معاملات و رویدادهای مالی یا هرگونه اشتباه دیگری مثل ثبت تکراری رویدادهای مالی هستند.

یکی دیگر از دلایل اهمیت دفاتر قانونی، انعکاس تمام جزئیات مربوط به رویدادهای مالی در تمام ابعاد است. اطلاعاتی مثال تاریخ، مقدار معامله، بدهکاری و بستانکاری هر حساب در دفاتر قانونی مشخص هستند.

دفاتر در نرم افزار حسابداری شرکتی اطلاعات مالی را به ترتیب زمان رخداد دسته بندی می کنند و در دسترسی های بعدی اطلاعات خوبی به کاربر ارائه می کنند.

عدم تنظیم دفاتر قانونی و عواقب آن

عواقب عدم تنظیم دفاتر قانونی، جریمه و بسیاری از مشکلات دیگر است. در صورتی که می خواهید شامل جریمه و ایجاد مشکلات بعدی نشوید باید یک سال قبل از شروع سال مالی جدید برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال مالی اقدام کنید. در برخی موارد هم شاهد این هستیم که دفاتر قانونی قبل از اینکه سال مالی جاری به پایان برسد تمام می شوند. در این شرایط هم می توانید نسبت به دریافت دفاتر جدید اقدام نمایید.

رد دفاتر در بیشتر موارد به دلیل وجود مشکلاتی در زمینه تحریر یا انجام اصلاحات صورت می گیرد. در پایان بد نیست به رایج ترین مواردی که باعث رد دفاتر قانونی می شوند اشاره کنیم.

  • استفاده از دفاتر مالی سال یا سال های گذشته
  • تحریر اطلاعات مالی دروغین و ساختگی
  • ثبت نکردن فعالیت های مالی مرتبط با شعب
  • ثبت نشدن اطلاعات مرتبط با چند فعالیت به هر دلیل
  • وجود خدشه، پاک شدگی و تراشیدگی در موارد ثبت شده
  • دفاتری که از پلمپ خارج شده باشند
  • وجود صفحات سفید بیش از حد استاندارد

جریمه ای که برای عدم ارائه دفاتر قانونی توسط شرکت ها در نظر گرفته شده معادل ۲۰ درصد از مبلغ مالیات و جریمه رد دفاتر نیز برابر با ۱۰ درصد مبلغ مالیات است.

البته خوشبختانه این روزها با روی کارآمدن نرم افزار های حسابداری فروشگاهی می توان امور تنظیم ارائه دفاتر قانونی را با سرعت و دقت بیشتری انجام داد.