نرم افزار مطب طب سنتی

خدمات ویژه نرم افزار طب سنتی

پرونده بیماران

جستجوی آسان

تعریف خدمات

چاپ قبوض

قلم نوری

گزارش گیری قبوض

نوبت دهی

پشتیبانی قوی

سازگار با چاپگرها

ارسال پیامک