ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری

ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری: برای ادغام می بایست برروی گزینه ادغام اسناد در منوی اسناد کلیک کرد.

ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره باز شده می بایست برای انتخاب اسناد مدنظر خود ابتدا یکی از حالت های کلی یا بازه ای اسناد را انتخاب کرده و سپس بازه اسناد را مشخص و برروی دکمه نمایش کلیک کرد. در بخش لیست اسناد اسناد انتخابی شما نمایش داده خواهد شد.

ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری (2)

سپس در مرحله بعد شما مشخص خواهید نمود که ادغام این ساند به چه صورت انجام گیرد. در یک سند و یا در سند روزانه و با مشخص نمودن شرح سند ادغام شده و کلیک برروی دکمه ادغام اسناد کار به پایان خواهد رسید.

ادغام اسناد در نرم افزار حسابداری (3)