انتقال کد در سند نرم افزار حسابداری

انتقال کد در سند نرم افزار حسابداری: برای انتقال کد در سند  می بایست برروی گزینه انتقال کد در اسناد  در منوی جعبه ابزار کلیک کرد.

انتقال کد در سند در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره باز شده می بایست ابتدا بازه اسناد خود را براساس شماره سند های دلخواه وارد کرده و سپس کد حساب مبداء و کد حساب انتقالی را انتخاب و در پایان برروی دکمه تائید کلیک نمائید.

انتقال کد در سند در نرم افزار حسابداری (2)