روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری

روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری: برای مشاهده روزنامه ماهیانه می بایست برروی گزینه روزنامه ماهیانه در منوی گزارشات کلیک کرد.

روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره باز شده می بایست ابتدا ماه مورد نظر را انتخاب کرده و سپس برروی دکمه قبول کلیک کرده تا روزنامه ماهیانه خود را مشاهده نمائید.

روزنامه ماهیانه در نرم افزار حسابداری (2)