لیست اسناد در نرم افزار حسابداری

لیست اسناد در نرم افزار حسابداری: برای مشاهده لیست اسناد می بایست برروی گزینه لیست اسناد در منوی اسناد کلیک کرد.

لیست اسناد در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره باز شده شما می توانید براساس بازه اسناد دلخواه، مبالغ، بازه تاریخی ثبت اسناد و همچنین شرح اسناد لیست اسناد مورد نظر خود را مشاهده نمائید.

لیست اسناد در نرم افزار حسابداری (2)