مرور حسابها در نرم افزار حسابداری

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری: برای مرور حسابها می بایست برروی گزینه مرور حسابها در منوی گزارشات کلیک کرد.

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری (1)

در پنجره جدید بعد از تعیین تاریخ و سال جاری و مشخص کردن جست و جو براساس کل یا شرح می توانید لیست حسابهای مدنظر را مشاهده نمائید.

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری (2)

همچنین می توانید نمودار حسابهای جست و جو شده را نیز مشاهده و پرینت نمائید.

مرور حسابها در نرم افزار حسابداری (3)