کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری: برای مشاهده کدینگ حسابداری می بایست برروی گزینه کدینگ حسابداری در منوی اسناد کلیک کرد.

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری

در پنجره باز شده می بایست ابتدا برای ایجاد سرفصل مورد نظر برروی دکمه ایجاد کلیک کرد.

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری (4)

در پنجره بعد ابتدا کدحساب سپس شرح و همچنین نوع حساب را وارد و برروی دکمه ثبت کلیک می کنیم.

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری (3)

شما همچنین می توانید سرفصل های ایجاد شده را ویرایش، حذف، مشاهده و یا جست و جو نمائید.

کدینگ حسابداری در نرم افزار حسابداری (2)