دبیرخانه و بایگانی

دبیرخانه و بایگانی اتوماسیون

دبیرخانه و بایگانی

دبیر خانه و بایگانی، قلب تپنده مکاتبات سازمانی

 دبیر خانه و بایگانی یکی از مهم ترین بخش های هر سازمانی است.دبیرخانه و بایگانی

کیفیت عملکرد در این بخش از سازمان ، تحقق وظایف سازمانی مجموعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

دبیر خانه، مسئولیت مدیریت راهبردی مکاتبات را بر عهده دارد و اسناد هر مجموعه در واحد بایگانی ذخیره و نگه داری می شود.

واضح است که این بخش ها قلب تپنده مکاتبات سازمانی اند و هر چالشی در مدیریت این بخش می تواند مکاتبات و تعاملات کل سازمان را با چالش جدی مواجه کند.

در برخی سازمان ها اهمیت این بخش حتی فراتر است و کیفیت و سطح مدیریت دبیرخانه و بایگانی، در سطح رضایتمندی ارباب رجوع نیز نقشی تعیین کننده دارد.

مدیران هوشمند همواره به دنبال راهکارهایی برای ارتقا مدیریت این بخش از مجموعه خود هستند.

اهمیت نرم افزار های دبیرخانه و بایگانی

 تنوع فرایند ها و حجم فعالیت های جاری در دبیرخانه از یک طرف و حجم بالای اسناد در بایگانی معمولا مدیریت صحیح این دو بخش را برای مدیران به دغدغه تبدیل می نماید.

از این رو با کمک فناوری روز، نرم افزار دبیر خانه و بایگانی برای رفع نیاز این دو واحد مهم طراحی شده و در اختیار کاربران قرار گرفته است.

کمتر مجموعه ای  است که بتواند بدون استفاده از این نرم افزارها، اتوماسیون اداری کارآمدی را در مجموعه خود داشته باشد.

یک نرم افزار جامع دبیرخانه و بایگانی امکان دسته بندی نامه های وارده و صادره، طبقه بندی نامه ها جستجوی ساده و سریع ، امکان اسکن نامه ها، ثبت دستورات و اقدامات، پشتیبانی و ذخیره سازی ، دفترچه تلفن، امکان ایجاد پرونده ، امکان ذخیره فایل با فرمت دلخواه و … را دارد.

سهولت کاربری و امکان نصب نرم افزار بر انواع ویندوز از جمله مواردی است که کارایی اتوماسیون اداری را تضمین می نماید.

برای ارتقا کیفیت مکاتبات سازمانی مجموعه خود، هرگز در تهیه یک نرم افزار و ایجاد اتوماسیون اداری مناسب درنگ نکنید.

نکته کلیدی

کیفیت عملکرد دبیرخانه و بایگانی ، تحقق وظایف سازمانی مجموعه را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد.

تنوع فرایند ها و حجم فعالیت های جاری در دبیرخانه از یک طرف و حجم بالای اسناد در بایگانی، معمولا مدیریت صحیح این دو بخش را برای مدیران به دغدغه تبدیل می نماید.

برای ارتقا کیفیت مکاتبات سازمانی مجموعه خود، هرگز در تهیه یک نرم افزار و ایجاد اتوماسیون اداری مناسب و کارا درنگ نکنید.

دانلود برنامه
گالری تصاویر برنامه
راهنمای برنامه
لیست قیمت