برنامه مطب

برنامه مطب

امکانات نسخه های نرم افزار مطب

مشاوره رایگان تنهای با یک تماس 02188745474 


ردیفشــــــــــرح


بدون
قفل


پایه


سادهاستاندارد


تخصصیکلینیک عادیکلینیک تخصصی


1امکان ثبت و تغییر مشخصات بیمارانتا 30 بیمار

ü

ü


ü

ü


ü

ü


3امکان ثبت انواع خدمات و تعرفه خدمات پزشکی

ü


ü

ü

ü

ü

ü

ü


4امکان نوبت دهی به بیماران

ü


ü

ü

ü

ü

ü

ü


5امکان اسکن مدارک پرونده بیماران

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü


6امکان ثبت و نمایش سوابق بیمار

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü


7امکان ثبت مشخصات تکمیلی بیماران


ü


û


û


ü

ü


ü

ü


8امكان گزارش‌گیری از مانده صندوق در بازه‌های زمانی دلخواه

ü


û


û

ü

ü

ü

ü


9امكان گزارش‌گیری از قبضهای صادره در بازه های زمانی دلخواه

ü


û


û

ü

ü

ü

ü


10امکان صدور قبض در هنگام نوبت دهی یا پس از ویزیت

ü


û


û

ü

ü

ü

ü

11


امکان تعریف کاربر منشی و دکتر


ü


û


û

ü

ü

ü

ü


12تعیین سطح دسترسی برای کاربران به قسمتهای مختلف برنامه


ü


û


û

ü

ü

ü

ü


13امکان افزودن فایل‌های مختلف به سوابق بیمار


ü


û


û


ü


ü


ü


ü


14امکان استفاده از دستگاههای قلم نوری


ü


û


û


ü


ü


ü


ü


15چاپ قبض


ü


û


û


ü


ü


ü


ü


16امکان استفاده در آزمایشگاه


û


û


û


û


ü


ü


ü


17امکان رسم نمودار رشد برای کودکان


û


û


û


û


ü


ü


ü


18امکان تهیه لیست بیمه


û


û


û


û


ü


ü


ü


19امکان تسویه قبض پس از صدور آن


û


û


û


û


ü


ü


ü


20امکان تعریف چند پزشک


û


û


û


û


û


ü


ü


21امکان برقراری گفتگوی صوتی و تصویری و نوشتاری بین منشی و پزشک به
همراه ارسال فایل بدون نیاز به اینترنت در مطب


û


û


û


ü


ü


ü


ü


22پشتیبانی از طریق تلفن و اینترنت


ü


ü

ü


ü


ü


ü


ü


23نصب و آموزش رایگان در محل مشتری


ü


ü

ü


ü


ü


ü


ü


24پشتیبانی حضوری در محل مشتری


û


û


û


ü


ü


ü


ü


25مدت پشتیبانی رایگان


ûیک سال


یک
سالیک سالیک سالیک سالدو  سال


26امکانات اضافه طبق درخواست مشتری


û


û


û


û


û


û


ü


27تعداد کاربر استفاده کننده11


12قابل تعریفقابل تعریفقابل تعریف


27وارد کردن پرونده بیماران به صورت رایگان توسط شرکت از فایل اکسل


û


û


û


ü


ü


ü….


28حسابداري آسانمحدود


نوع1

بدون
چاپ

فقط
ثبت


نوع1


بدون چاپ

فقط
ثبت


نوع2

 


نوع4

نوع5


نوع6


29چک چاپمحدود


نوع1

فقط
ثبت


نوع1

فقط
ثبت


نسخه
6.1

 


نسخه
پیشرفتهنسخه سازمانی


نسخه
سازمانی


30حسابداری محضمحدود


û


û


û


نسخه
2.3نسخه 2.4


نسخه
2.6


31تبدیل بانک اطلاعاتی پزشک در صورت امکان


û


û


û

ü

ü


ü

ü