نرم افزار صدور فاکتور

نرم افزاری سینا پردازش
نرم افزار صدور فاکتور 


امکانات نرم افزار غزال

نسخه
نمایشی و محدود


ساده  


فروشگاهی


بازرگانی 


شرکتی  


شرکتی کامل     


صندوق فروشگاهی اصناف

امکان ثبت فاکتورهای خرید، مرجوعی و برگشت از خرید

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü


گزارشگیری از گردش درآمد و هزینه


ü


ü


ü

ü

ü

ü

ü


گزارشگیری از گردش حسابهای مشتریان ، صندوق و بانکها در هر بازه زمانی

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

امکان صدور و چاپ فاکتورهای معمولی

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü


پشتیبان گیری از پایگاه داده در هنگام خروج از برنامه و یا بصورت دستی

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

همراه با کارت آموزش رایگان


û


ü


ü

ü

ü

ü

ü

امکان استفاده از دفتر تلفن و امکانات جانبی سیناپک


û


ü


ü

ü

ü

ü

ü

دارای قفل سخت افزاری


û


ü


ü

ü

ü

ü

ü

امکان ثبت چکهای دریافتی از مشتریان

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü

امکان مشاهده سود فاکتوردر هنگام صدور و یا در بازه زمانی دلخواه

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü

امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش بصورت نقدی ، پوز ، حواله و یا چک

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü

امکان ثبت سند صندوق و بانک و …

ü


û

ü

ü

ü

ü

ü

امکان گزارش گیری از فاکتورهای فروش و خرید، برگشت از فروش و خرید


ü


û


ü

ü

ü

ü

ü

امکان مشاهده موجودی کالا در هر زمان و در هنگام صدور فاکتور

ü


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان اختصاص پورسانت به فروشنده در هر فاکتور همراه با گزارشگیری در بازه زمانی دلخواه

ü


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان صدور و چاپ فاکتورهای با فرمت و تایید دارایی


ü


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان اختصاص کلمه عبور برای امنیت برنامه

ü


û


û

ü

ü

ü

ü

دارای گزارش مانده حساب مشتریان بدهکار و بستانکار و یا تسویه


ü


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان تهیه گزارش از فروش فروشندگان و ویزیتورها

ü


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان گزارش گیری از فاکتورهای باطله و تسویه نشده


û


û


û

ü

ü

ü

ü

امکان صدور چک و تهیه گزارش از چکهای صادره

ü


û


û


û

ü

ü

ü

امکان استفاده از بارکدخوان در هنگام ثبت فاکتور

ü


û


û


û

ü

ü

ü

امکان ثبت فاکتور با شماره های تفکیک شده برای چند زیرمجموعه


û


û


û


û

ü

ü

ü

امکان ثبت پیش فاکتور همراه با گزارشگیری از آنها


ü


û


û


û

ü

ü

ü

امکان طراحی شیوه های دلخواه چاپی برای فاکتورهای خرید و فروش

ü


û


û


û

ü

ü

ü

امکان مشاهده گردش کالاهای انبار و کاردکس کالا

ü


û


û


û

ü

ü

ü

امکان استفاده در شبکه (در نسخه شبکه)


û


û


û


û


û

ü

ü

امکان تعریف کاربر (در نسخه شبکه)


û


û


û


û


û

ü

ü

امکان تعریف سطوح دسترسی برای قسمتهای مختلف برنامه (در نسخه شبکه)


û


û


û


û


û

ü

ü

امکان اسکن مدارک واریزی و فاکتورامضا شده بعنوان ضمیمه برای هر فاکتور


û


û


û


û


û

ü

ü

امکان رأس گیری از چکهای صادره


û


û


û


û


û


û

ü

امکان چاپ چک و استفاده از برنامه چک چاپ


û


û


û


û


û


û

ü

امکان ترازگیری در سطوح مختلف


û


û


û


û


û


û

ü

امکان تهیه گزارش دفتر هزینه و درآمد


û


û


û


û


û


û

ü

امکان استفاده از فاکتور های مخصوص اصناف مورد تایید دارایی


û


û


û


û


û


û

ü

امکان استفاده از حسابداری محض


û


û


û


û


û


û

ü