شناسه اثر

کاربران گرامی شما میتوانید مشخصات شناسه اثر نرم افزار های شرکت را در زیر مشاهده نمایید :


مشخصات شناسه ای اثر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسالان


شماره شناسنامه اثر: 027384-04135-8


نوع / موضوع اثر: کاربردی (مدیریتی ،
تجاری)/تجارت،صنعت و بازرگانی


نام فارسی اثر: نرم افزار چک چاپ


تولید کننده اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:

cheque
chap software


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور: 19/01/1398


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp 7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.

 

مشخصات شناسه ای اثر
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسال


شماره شناسنامه اثر: 10-4-62-689182-2-1


نوع / موضوع اثر: کاربردی (رایانه ، پزشکی و
سلامت)


نام فارسی اثر: نرم افزار مطب سینا


تولید کننده اثر: شرکت  سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:

matab
sina software


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور: 19/01/1398


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.

 


مشخصات شناسه ای اثر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسالان


شماره شناسنامه اثر: 044129-04135-8


نوع / موضوع اثر: ابزاری ( مدیریت داده و
پایگاه داده )/ علوم اداری و مدیریت


نام فارسی اثر: نرم افزار غزال


تولید کننده اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:

ghzall


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور: 21/12/1397


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.

 


مشخصات شناسه ای اثر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسالان


شماره شناسنامه اثر: 044995-04135-8


نوع / موضوع اثر: ابزاری ( مدیریت داده و
پایگاه داده )/علوم اداری و مدیریت


نام فارسی اثر: سروش


تولید کننده اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:


soroosh


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور: 19/01/1398


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.


مشخصات شناسه ای اثروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسالان


شماره شناسنامه اثر: 044996-04135-8


نوع / موضوع اثر: ابزاری ( مدیریت داده و
پایگاه داده )/علوم اداری و مدیریت


نام فارسی اثر: حسابداری محض


تولید کننده اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:


hesabdari mahz


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور:

21/12/1397


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.

 


مشخصات شناسه ای اثروزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی   


مخاطب اثر: بزرگسالان


شماره شناسنامه اثر: 038544-13807-8


نوع / موضوع اثر: ابزاری ( مدیریت داده و
پایگاه داده )/علوم اداری و مدیریت


نام فارسی اثر: مجموعه نرم افزار سیناپک


تولید کننده اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


نام لاتین اثر:


sinapack software


ناشر اثر: شرکت سیناپردازش نوین آریا


تاریخ صدور:22/12/1397


سیستم عامل مورد نیاز: ویندوز

xp7-8 -10


شماره ویرایش: 3


جهت اطمینان از اصالت اثر به سایت

login.saramad.ir

مراجعه نمایید و یا شماره سریال هولوگرام را به شماره 30008211 پیامک
نمایید. در صورت مشاهده مغایرت شماره هولوگرام به همراه نام اثر و کد
ملی خود را به سامانه 3000834910 ارسال نمایید و جایزه دریافت کنید.