سخت افزار

 
هند-هلد1
لیبل-پرینتر
تجهیزات-اتوماسیون-اداری
چاپگر
بارکد-اسکنر
قلم-نوری