بایگانی دسته ی آموزش انبارداری

نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

پشتیبان-گیری-و-برگرداندن-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و برگرداندن پشتیبان در برنامه

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک