بایگانی دسته ی آموزش انبارداری

راهنمای ثبت کدهای تمدید و ارتقاء

راهنمای ثبت کدهای تمدید و ارتقاء 5 (2)

نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار 0 (0)

پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه 0 (0)

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات 0 (0)

به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه 0 (0)