تعریف پورت های اسکیوال در فایروال

تعریف پورت های اسکیوال در فایروال

sql-error1605

ارور کد ۱۶۰۵ در اِسکیوال سرور در هنگام نصب برنامه