فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

اهمیت پرونده الکترونیک سلامت

پرونده الکترونیک سلامت

اهمیت پرونده الکترونیک سلامت چه چیزی از جان انسان باارزش‌تر؟ چه چیزی از سلامت انسان مهم‌تر؟چه شغلی از پزشکی حساس‌تر؟ در دنیایی که بیماری‌های جدید روزبه‌روز گریبان‌گیر افراد می‌شوند، تعدد مراکز درمانی و پزشکان از طرفی درمان را سریع‌تر و راحت‌تر کرده اما گاهی جابه‌جایی پرونده کاغذی بین این مراکز و تصمیم‌گیری در شرایط اضطراری […]