فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

ابطال اتوماتیک پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته

ابطال اتوماتیک پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته

با سلام و احترام به استحضار می رساند نظر به ارتقا فرآیند های الکترونیکی سامانه صدور پروانه ها و اجرای قوانین و مقررات بالادستی از تاریخ ۱/۳/۱۴۰۰ کلیه پروانه های مسئول فنی تاریخ گذشته در سامانه صدور پروانه ها بصورت اتوماتیک باطل می گردند. در صورت تمایل به ادامه همکاری مسئول فنی با موسسه، می […]