فهرست
جستجو در سایت

۰۲۱-۸۸۸۰۶۸۸۸

ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مشخص شد

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی
راهنمای مطالعه

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی مشخص شد

طبق بخشنامه سازمان امور مالیاتی، بر اساس احکام بند و تبصره ۱۲ و بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی در سال ۱۴۰۲ را ابلاغ کرد.

این بخشنامه که در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شده است، نرخ مالیات بر درآمد و سقف معافیت مالیاتی را بدین شرح بیان می‌کند:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲، مبلغ یک‌میلیاردودویست‌میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، معادل ۱۲۰میلیون تومان، یعنی حقوق ماهانه ۱۰میلیون تومان است.

۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به‌استثنای عیدی و کارانه اعضای هیئت‌علمیِ بالینیِ تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه، اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، پس از کسر بخشودگی، معافیت و سایر مشوق‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین (از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳، ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰) به نرخ‌های زیر مشمول مالیات می‌باشد:

۱-۲ نسبت به مازاد یک‌میلیاردودویست‌میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک‌میلیاردوششصدوهشتادمیلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک‌میلیاردوششصدوهشتادمیلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دومیلیاردوهفتصدوشصت‌میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد دومیلیاردوهفتصدوشصت‌میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال تا چهارمیلیاردوهشتادمیلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهارمیلیاردوهشتادمیلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%)

مالیات بر درآمد حقوق بگیران

۳-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره، یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم به میزان تعیین‌شده فوق الذکر، قابل‌اعمال خواهد بود.

۴- پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق‌بگیر موردنظر، مالیات متعلق را محاسبه، کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق‌بگیران پرداخت نمایند.

پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق‌بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق‌بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد، میزان مابه‌التفاوت مالیات هر حقوق‌بگیر را به‌صورت سیستمی به پرداخت‌کننده حقوق اعلام می‌نماید.

چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی، بدهی مالیاتی را از طریق سامانه، پرداخت و درخواست بخشودگی جرایم مالیاتی را به‌صورت سیستمی ارائه نمایند، جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم بخشوده می‌شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه‌التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را نپردازد، بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵– چنانچه در رسیدگی‌های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه‌التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوقِ حقوق‌بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می‌شود.

۶– درآمد عیدی حقوق‌بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم و با ملحوظِ نظر قراردادن مجموع درآمد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ‌های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

مالیات بر درآمد پزشکان

۷– نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیئت‌علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ‌های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. حکم اخیر، قابل‌تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸– کلیه پرداخت‌ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه‌ها (اعم از بخش دولتی و یا غیردولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور می‌باشد.

۹- با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به‌ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، به‌ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می‌شوند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *