فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

شرایط نمایندگی عمومی و اختصاصی محصولات شرکت نرم افزاری سیناپردازش

شرایط نمایندگی عمومی و اختصاصی محصولات شرکت نرم افزاری سیناپردازش

شرکت نرم افزاری سیناپردازش، طراح نرم‌افزارهای مالی، اداری، اصناف و نشر رو میزی در راستای توسعه فعالیت‌های فروش و بازاریابی محصولات خود، از افراد حقیقی و شرکت‌های حقوقی واجد شرایط به منظور اعطای نمایندگی و عاملیت فروش دعوت به همکاری می‌نماید.
در این راستا شرکت هایی که واجد شرایط زیر می‌باشند می‌توانند با تماس با شرکت یا پر کردن فرم مربوطه درخواست خود را با ما در میان بگذارند.

نمایندگی عمومی

در این نوع نمایندگی عاملیت محترم فقط مسئول فروش محصولات است و پس از فروش، مسئولیت نصب و راه اندازی برنامه با شرکت سیناپردازش است.

شرایط نمایندگی عمومی

مزایای نمایندگی عمومی

اختصاصی (فروش و پشتیبانی)

در این نوع نمایندگی ضمن فروش محصولات، عاملیت مسئولیت نصب و آموزش محصولات را نیز بر عهده می‌گیرد.

شرایط نمایندگی اختصاصی

مزایای نمایندگی اختصاصی

فرم درخواست اخذ نمایندگی

فرم درخواست اخذ نمایندگی