فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان

آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان
راهنمای مطالعه

به استنادآئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان مواد اول ، سوم، چهارم وبیست و چهارم قانون مربوط  آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان درمطب پزشکان به مقررات امور پزشکی ، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی  مصوب ۱۳۳۴ و نیز ماده هشت آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان درمطب پزشکان قانون تشکیل وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۸ تهیه و به شرح ذیل اعلام می گردد :
ماده ۲۰ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: در صورتیکه واحد از ضوابط مقررات مربوط به الزامات ووظائف که در این آئین نامه پیش بینی شده تخلف نماید به نحو ذیل اقدام خواهد شد :

الف: بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت جلسه بازرسی محل توسط وزارت یا معاونت ذیربط
ب : بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونت حداقل به فاصله یک ماهج : بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا معاونت به فاصله یک ماه از اخطار کتبی
چ: در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی ، چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزیرات حکومتی ( در امور بهداشتی و درمانی ) مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحات بعدی باشد موضوع به کمیسیون ماده ۱۱ قانون یاد شده و در سایر موارد به محاکم ذیصلاح قانونی احاله خواهد شد .

تبصره ۱ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان- روش اجرای تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوی مراجع قضائی اعم از تعطیل موقت یا دائم موسسه ، ابطال مجوز و … در کمیسیون قانونی بررسی و برای اقدام به واحدهای ذیربط ارجاع می گردد . (فصل اول ) تعاریف :

ماده ۱ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: به منظور رعایت اختصار در این آئین نامه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت به معاونت سلامت /درمان /بهداشت دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی معاونت و به واحد تزریقات و پانسمان واحد و به مجوز تاسیس واحد تزریقات و پانسمان گفته می شود .

ماده ۲آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: واحد ، محلی است که در آن دستورات پزشک معالج در خصوص امور تزریقات و پانسمان بیمار سر پایی ، تحت نظارت مستقیم پزشک و بر اساس مفاد این آئین نامه انجام می پذیرد .

ماده ۳آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: مجوز واحد ، مجوزی است که از سوی وزارت / معاونت به واجدین شرایط آئین نامه ، به نام پزشک یا به صورت مشترک به پزشک و فرد واجد شرایط این آئین نامه (تحت نظر و مسولیت پزشک مربوطه ) اعطاء می گردد .

آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان 2

آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان درمطب پزشکان

(فصل دوم ) شرایط تاسیس و بهره برداری :

الف- شرایط متقاضیان آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان :
ماده۴ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: متقاضیان واجد شرایط تاسیس واحد ، شامل گروه های زیر می باشند :

۱-۴ کلیه پزشکانی که دارای پروانه مطب معتبر محل می باشند .
۲-۴ کلیه فارغ التحصیلان کاردانی و کارشناسی و مقاطع بالاتر رشته های پرستاری ، مامائی ، اطاق عمل ، بیهوشی و فوریتهای پزشکی که طرح و تعهدات قانونی خود را انجام داده باشند .
۳-۴ کلیه افرادی که دارای مدرک پزشکیاری بوده و حداقل ۳ سال سابقه کار مورد تائید معاونت داشته باشند . تبصره : در خصوص کادر نیروهای مسلح داشتن سمت پزشکیاری که به تایید بالاترین مقام سازمان مربوطه رسیده باشد معادل مدرک پزشکیاری محاسبه خواهد شد .

۴-۴ دارندگان دیپلم بهیاری و مددیاری پزشکی که تا تاریخ ابلاغ این آئین نامه دوره سه ساله آموزش و پرورش را گذرانده و مدرک دریافت نموده اند و حد اقل ۳ سال سابقه کار در مراکز درمانی و اورژانس که به تایید معاونت رسیده باشد را ارائه نمایند .
۵-۴ کاردانهای بهداشت عمومی (با گرایش مبارزه با بیماریها ) وبالاتر که دوره آموزشی تزریقات و پانسمان را در مراکز مورد تایید معاونت گذارنده و ۳ سال سابقه کار مورد تایید معاونت مربوطه در مراکز درمانی و اورژانس دارند .

ماده ۵ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: شرایط و مدارک لازم :

۱-۵ : شرایط و مدارک لازم جهت پزشکان :
تکمیل فرم درخواست
پروانه مطب معتبر محل
ارائه تائیدیه معاونت درمان مبنی بردائربودن مطب
گواهی عدم اعتیاد
گواهی صحت با آزمایشهای هپاتیت HIV, B,C
ارائه تصویر مصدق کارت ملی

۲-۵ : شرایط و مدارک لازم پزشکان و پیرا پزشکان متقاضی واحد :
۱-۲-۵ – تکمیل فرم درخواست مشترک
۲-۲-۵ – ارائه پروانه دائم ( در مورد رشته هایی که پروانه دار هستند .)
۳-۲-۵ – گواهی پایان طرح و تعهدات قانونی یا معافیت از آن
۴-۲-۵ -گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت از آن
۵-۲-۵- گواهی عدم اعتیاد
۶-۲-۵-گواهی صحت با آزمایشهای هپاتیت HIV, B,C
۷-۲-۵- ارائه تصویر مصدق کارت ملی
۸-۲-۵- ارائه عدم سوء پیشینه کیفریب

: شرایط بهره برداری :
۱- ارائه درخواست به معاونت مربوطه
۲- ارائه نقشه مطب به معاونت مربوطه
۳- ارائه لیست تجهیزات واحد مطابق استانداردهای مربوط به وزارت
۴- معرفی پرسنل همراه با مدارک آنان برای کلیه نوبت های کاری
۵- ارائه کارت واکسیناسیون
۶- اعلام نام و نشانی دقیق واحد
۷- تائیدیه معاونت در ارتباط با موارد بهداشتی
۸- تائیدیه معاونت در ارتباط با مدارک ارائه شده .
۹- ارائه کلیه مدارک مندرج در ماه ۵ این آئین نامه به معاونت مربوطه
۱۰- اخذ مجوز و اعلام آغاز فعالیت واحد و شروع ه کار و معاونت مربوطه

(فصل سوم ) ضوابط ساختمانی و تجهیزات آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان :

ماده ۶ : واحد دارای اطاق / اطاق های مخصوص تزریقات و پانسمان به مساحت حداقل ۱۲ متر مربع با کف سالم ، قابل شستشو و غیر قابل نفوذ به آب و بدون ترک خوردگی ، به رنگ روشن ، از جنس و مقاو و بدون خلل و فرج و از نظر فضای فیزیکی و کیفیت ساختمانی و تجهیزات باید مطابق آئین نامه ضوابط مطب باشد .

ماده ۷ : وجود حداقل دو تخت معاینه برای تزریقات که به نحو مطلوب مجزا شده باشد ( جهت حفظ حریم بیمار ) – اتوکلاو – ترالی اورژانس – ست احیاء – ستهای پانسمان متعدد – باند ، گاز استریل و تیغ بیستوری – بتادین ، پنبه ، الکل ، گالی پات ، رسیور –چراغ پایه دار – کپسول اکسیژن – کپسول اطفای حریق و دیگر ملزومات تزریق و پانسمان در واحد ضروری است .

تبصره : در صورت وجود کپسول اطفای حریق و اتوکلاو در مطب وجود آن الزامی نیست .

(فصل چهارم )ضوابط بهداشتی آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان:

ماده ۸ :رعایت کلیه ضوابط و دستور عمل های بهداشتی منجمله موارد ذیل الزامی است :

۱-۸- جمع آوری ، نگهداری ، انتقال و دفع مناسب زباله های آلوده ، تیز و برنده .
۲-۸- ارائه قرار داد جهت دفع زباله های عفونی با مراکز درمانی که دارای سیستم دفع مناسب زباله بهداشتی باشند .
۳-۸- وجودneedle clipper و فور سپس جهت جدا نمودن تیغ جراحی از scalples
۴-۸- وجود Saftey Boxجهت جمع آوری ، نگه داری و دفع سر سوزن و سایر اشیاءتیز و برنده (آنژیوکت ، بیستوری ، لانست ، اسکالپ وین ، ویالهای شکسته و … ) .

۵-۸- سطل زباله در دار مقاوم به آب و و مواد ضد عفونی کننده .
۶-۸- وجود سینک دو لنگه در اطاق تزریقات و پانسمان
۷-۸- دیوارهای اطاق پانسمان و تزریقات تا سقف کاشی کاری ، با رنگ کاملا روشن ، سالم ، بدون درز و شکاف و ترک خوردگی .
۸-۸- سقف سالم ، بدون درز ، شکاف و ترک خوردگی با رنگ روشن و قابل شستشو .

۹-۸- وجود نور کافی در حداقل قبول برای شستشو ، پانسمان و تزریق .
۱۰-۸- کف قابل شستشو ، صاف و بدون تورفتگی و دارای شیب مناسب به سمت فاضلاب و مجهز به کفشوی سیفون دار ( شتر گلو )
۱۱-۸- تفکیک زباله های عفونی از غیر عفونی و محل نگداری آنها و نیز دفع زباله های عفونی در کیسه های زرد رنگ مقاوم و ضد نشت دارای برچسب که محل نگهداری موقت آنها نیز با حجم کافی و ابعاد مناسب و قابل ضدعفونی کردن و شستشو باشد .

۱۲-۸- تهویه مناسب
۱۳-۸- استفاده از ملحفه های یکبار مصرف یارول کاغذی برای روی تخت های تزریق
۱۴-۸- استفاده از روپوش تمیز ، ماسک و دستکش یکبار مصرف و عینک محافظتی
۱۵-۸- وجود اتاقک تی شویی به ابعاد ۵/۱ متر مربع با کف مقاوم ، قابل شستشو ، کاشی کاری یا سرامیک تا سقف ، مجهز به زیر سقف ، مجهز به شیر مخلوط آب گرم و سرئ و تی آویز و حوضچه ، کفشوی فاضلاب رو با عمق ۶۰ سانتی متر یا تی شوی پرتابل .

۱۶-۸- مسولیت کلیه امور بهداشتی واحد و رعایت ضوابط بهداشتی طبق ضواط و دستورالعملهای مربوطه به عهده پزشک و فرد دارای مجوز خواهد بود .

ماده ۹ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: انجام واکسیناسیون جهت حفاظت در برابر هپاتیت B بر اساس آئین نامه ضوابط مطب برای کارکنان واحد الزامی است .

(فصل پنجم ) سایر مقررات آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان :

ماده ۱۰ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: فعالیت واحد منوط به فعال بودن مطب و حضور پزشک می باشد .

ماده ۱۱آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان:رعایت موازین اسلامی و اخلاقی بر اساس قانون (( انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با موازین شرح اسلام مورخ ۱۰/۸/۷ و آئین نامه اجرائی سال ۱۳۸۰)) و ((منشور حقوق بیماران )) در واحد ضروری و به عهده دارنده مجوز می باشد .

ماده ۱۲آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان:در صورتیکه هر یک از دارندگان مجوز مشترک برای مدت حداکثر سه ماه در محل واحد حاضر نشوند با ارائه فرم مخصوص جانشین ( فرم پیوست ) ، هم تراز جانشین مسولیت وی را به عهده خواهد داشت و برای مدت بیش از سه ماه ، مجوز قبلی باطل و باید مجوز جدید با مسولیت فرد واجد شرایط جدید صادر گردد .

ماده ۱۳آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: نظارت و ارزیابی واحد ها به عهده معاونت خواهد بود .

ماده ۱۴ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: تمدید مجوز واحد منوطبه رعایت قانون آموزش مداوم و ضوابط وزارت می باشد .

تبصره آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: مجوزهای صادره معتبر قبلی از معاونت ها ، بر اساس ظوابط وزارت قابل تمدید می باشد

ماده ۱۵آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان : اعتبار مجوزهای صادره بر اساس ضوابط این آئین نامه ۲ سال از تاریخ صدور خواهد بوده و نصب اصل مجوز در واحد مذکور الزامی است .

ماده ۱۶آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: به هر متقاضی یا متقاضیان مشترک ، بیش از یک مجوز داده نمی شود .

ماده ۱۷آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: رعایت ضوابط مربوط به مهر ، سر نسخه و تابلو تابع ضوابط و مقررات مربوط به مطب مراجع ذیصلاح می باشد .

ماده ۱۸ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان:حضور پزشک و فرد واجد شرایط تزریقات و پانسمان طبق این آئین نامه در تمام ساعتهای فعالیت واحد الزامی است .

ماده ۱۹ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: در صورت به کار گیری افراد مجاز موضوع این آئین نامه در واحد ، پزشک نرم افزار مطب خود موظف است برای هر یک ازافراد، مجوز جداگانه درخواست نمایید .

(فصل ششم ) تخلفات آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان :

تبصره ۲ – در مواردیکه عملکرد واحد خلاف ضوابط و مقررات قانونی و شرعی بوده و موجب ورود خسارتهای جسمانی یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال مجازات مندرج در بندهای الف ، ب ، ج ، چ ، مورد در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با رای کمیسیون و با تایید رای توسط وزیر مجوز واحد قابل لغو موقت یا دائم خواهد بود .

ماده ۲۱ آئین نامه تاسیس تزریقات و پانسمان: کلیه واحدهای تزریقات و پانسمان در محل مطب پزشکان می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۲ ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه وضعیت خود را ( بجز ضوابط ساختمانی ) با آئین نامه جدید تطبیق داده و مجوز جدید دریافت دارند .این آئین نامه در شش فصل ، بیست و یک ماه و چهار تبصره تصویب و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و کلیه آئین نامه های قبلی در این خصوص لغو اعلام می گردد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *