آموزش صدور فاکتور غزال

گزارشگیری-در-نرم-افزار-صدور-فاکتور-غزال

گزارشگیری در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
فاکتور ساده در نرم افزار صدور فاکتور غزال

فاکتور ساده در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
فاکتور خرید در نرم افزار صدور فاکتور غزال

فاکتور خرید در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت کالا در نرم افزار صدور فاکتور غزال

ثبت کالا در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
ثبت-فاکتور-بدون-موجودی-انبار-در-نرم-افزار-صدور-فاکتور-غزال

ثبت فاکتور بدون موجودی انبار در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
تنظیمات-در-نرم-افزار-صدور-فاکتور-غزال

تنظیمات در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
پیش-فاکتور-در-نرم-افزار-صدور-فاکتور-غزال

پیش فاکتور در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
اطلاعات-اولیه-در-نرم-افزار-صدور-فاکتور-غزال

اطلاعات اولیه در نرم افزار صدور فاکتور غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط سارا باقری
راهنمای-تغییر-صنف

تغییر صنف در نرم افزار سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط علی اکبری
نصب-برنامه-بسته

راهنمای نصب نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
پشتیبان-گیری-و-بازگردانی-فایل-پشتیبان-در-برنامه

پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

حذف تمامی اطلاعات قبلی و پاک کردن اطلاعات

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
به روز رسانی خودکار برنامه

به روز رسانی خودکار برنامه

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

برگرداندن ورژن قبلی سیناپک

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

نحوه به روز رسانی دستی نرم افزار

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش
صدور-فاکتور-در-نرم-افزار-غزال

صدور فاکتور در نرم افزار غزال

۱۳۹۸-۱۰-۱۱/توسط نرم افزاری سیناپردازش