فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

اطلاعیه راجبه سامانه مودیان و سامانه تجارت

اطلاعیه راجبه سامانه مودیان و سامانه تجارت
راهنمای مطالعه

اطلاعیه راجبه سامانه مودیان و سامانه تجارت

پیرو اطلاعیه منتشر شده در درگاه سازمان با عنوان “عدم الزام فعالان حوزه طلا و جواهر به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت به استحضار میرساند؛ در راستای تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی مودیانی که ملزم به صدور

صورتحساب الکترونیکی شده اند از جمله مودیان طلا و جواهر، اختیار دارند از طریق ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارسالی توسط مودی با شرکتهای معتمد یا سایر سامانه های دولتی از جمله سامانه جامع تجارت صورتحسابهای خود را ارسال نمایند. بدیهی

است در صورت ارسال صورتحساب از طریق سامانه جامع تجارت و دریافت تاییدیه ثبت آن در سامانه مودیان تاییدیه مذکور در سامانه جامع تجارت نیز قابل نمایش است در اجرای تبصره ۳ ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاقی طی ماده (۶)

قانون تسهیل تکالیف مودیان نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان توسط مودی نخواهد بود.

با عنایت به اینکه عدم الزام ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی منوط به درج صورتحساب در کارپوشه مودی میباشد در مورد سامانه جامع تجارت تاییدیه ثبت صورتحساب در آن سامانه قابل نمایش است، در صورتی که مطابق اطلاعیه شماره ۳۸ سازمان نسبت به

موارد ذیل اقدام شده باشد مودی نیازی به ثبت مجدد صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان ندارد.

انتخاب سامانه های دولتی .۲ دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه های دولتی درج صورتحساب در کارپوشه خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *