فهرست
جستجو در سایت
ورود به صفحه فروشگاه
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف

سیناپردازش برای تمام نرم‌افزارهای مالی، اداری و اصناف و همچنین اپلیکیشن و وب اپلیکیشن به سفارش شما، طراحی اختصاصی انجام می‌دهد.

ورود به صفحه آموزش
نرم‌افزارهای مالی
نرم‌افزارهای اداری
نرم‌افزارهای اصناف
دانلود
پشتیبانی
سامانه پیامکی

اطلاع رسانی در خصوص صورتحساب فروش دوره بهار

راهنمای مطالعه

اطلاع رسانی در خصوص صورتحساب فروش دوره بهار1 اطلاع رسانی در خصوص صورتحساب فروش دوره بهار2

با سلام و احترام
با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت ۲۱ روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مد نظر قرار دهند.

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان با رعایت ماده ۹ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمیباشند. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
فروشنده حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ میتواند نسبت به ثبت صورتحساب های صادره دوره بهار اصلی ارجاعی در سامانه مودیان اقدام نماید با توجه به اینکه پس از ثبت تمامی صورتحساب های فروش با اطمینان بیشتری میتواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحسابهای الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.

با توجه به فرصت ۲۱ روزه فوق الذکر و نیز مهلت ۳۰ روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تأیید نکند، فروش نقدی محسوب میشود در صورت عدم واکنش خریدار به صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ صورتحساب بصورت سیستمی تایید شده و فروشنده به اندازه مبلغ نقد صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره بهار خواهد شد و به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده ۶ دوره بهار وی کسر خواهد شد.

با توجه به فرصت ۲۱ روزه مذکور فروشنده در نقش حق العملکار حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ می تواند ثبت صورتحساب صادره بهار در سامانه مودیان به تاخیر بیندازد و آمر نیز میتواند حداکثر تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ صورتحساب را تایید نماید بدیهی است در صورت عدم تایید تا ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز دوره بهار حق العمکار میشود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود.

به منظور کسب اطمینان از اعمال آثار مالیاتی مربوط به تمامی صورت حسابهای الکترونیکی دوره بهار در اظهارنامه دوره ی جاری لازم است که فروشندگان نسبت به ثبت صورت حسابهای الکترونیکی در سامانه مؤدیان تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ اقدام نمایند با توجه به فرصت ۳۰ روزه برای خریداران جهت واکنش به صورت حسابهای درج شده در کارپوشه ی آنها تمامی صورت حسابهایی که اعمال آثار مالیاتی آنها متأثر از واکنش خریدار است تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ تعیین و تکلیف شده و آثار مالیاتی تمامی صورت حسابهای الکترونیکی صادره در دوره بهار پس از این تاریخ در فرم اظهارنامه لحاظ خواهد شد. خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اطلاع رسانی لازم صورت پذیرد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاه‌ خود را بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *